Emil Vestenický

ROZVRAT ŠTÁTU

Dátum 03.03.2018

Je žiaduce odmietnuť politizáciu vraždy a deštrukciu štátnej moci

PREŠĽAPY ELÍT

Dátum 27.06.2017

Cudziu produkciu na našom území nemôžeme predstavovať ako ekonomickú vyspelosť Slovenska