Gabriela Pastvová

Narodila sa 6. apríla 1993 v Brezne. V roku 2012 ukončila štúdium na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V tom istom roku nastúpila na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde momentálne študuje bakalársky stupeň. Od roku 2013 je redaktorkou mesačníka Extra plus a editorkou internetového portálu o cestovnom ruchu Extra Slovensko.

JEDLO DRUHEJ KATEGÓRIE

Dátum 26.03.2017

Na Slovensko sa v porovnaní so západnou Európou dovážajú potraviny horšej kvality

KTO ZASTAVÍ ZLODEJOV?

Dátum 28.02.2017

Šafárenie s drevom na Slovensku naberá nebývalé rozmery

BEZ HRDOSTI

Dátum 28.02.2017

Vzťah mladých ľudí k vlasti čoraz viac chladne

VYMIERAME

Dátum 31.01.2017

Štát napriek nepriaznivej demografickej krivke bojkotuje návrhy na zlepšenie postavenia rodín

ČAKÁ NÁS HLADOMOR?

Dátum 31.01.2017

Vplyvom globálnych zmien sa musíme pripraviť na zníženú dostupnosť potravín

Stránky