PLODNOSŤ AKO ZBRAŇ

Za posledných dvesto rokov narástla populácia našej planéty o 650 percent

Foto TASR/AP
Dátum 30.08.2017

Začiatok devätnásteho storočia patril objavom na poli chémie, Napoleonovým vojenským úspechom i zlyhaniam, Beethovenovým symfóniám a dovtedy nevídaným vedecko-technickým objavom. Na svet prišiel Hans Christian Andersen, Johann Strauss či Victor Hugo a možno práve jeden z nich bol miliardtým narodeným dieťaťom. Podľa odhadov totiž ľudstvo prekročilo túto magickú hranicu okolo roku 1805 a odvtedy stúpa populačná krivka šialeným tempom. Ako bude vyzerať naša planéta o desať, dvadsať či päťdesiat rokov a ako sa zmení etnické zloženie jej obyvateľov?

Pôrodná explózia

Vráťme sa však na začiatok. Hoci k prvej miliarde to ľudstvu trvalo veľmi dlho, druhá nasledovala už po zhruba storočí. Tento úkaz možno podľa odborníkov nazvať javom demografického prechodu, keď populácia prechádza zo stavu s vysokou pôrodnosťou a vysokou úmrtnosťou do stavu s nízkou pôrodnosťou a nízkou úmrtnosťou. V rámci tohto prechodu existuje perióda, keď sa úmrtnosť znižuje, pôrodnosť je však stále vysoká. Toto obdobie sa začalo v modernom svete zhruba v osemnástom storočí. Západný svet postupne menil svoje správanie a vykazoval klesajúcu pôrodnosť, zatiaľ čo rozvojové krajiny napriek klesajúcej úmrtnosti svojich obyvateľom pokračovali a dodnes pokračujú vo vysokej pôrodnosti.

Trojmiliardté bábätko na seba nenechalo dlho čakať a na svet prišlo na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia. Tesne po jeho narodení vrcholil populačný rast na celom svete hodnotou viac ako dve percentá ročne a už o pätnásť rokov prišlo na svet štvormiliardté bábätko. Začali sa viesť diskusie o nedostatku prírodných zdrojov a tie sa viedli i o dvanásť rokov neskôr, keď ľudstvo dobylo hranicu piatich miliárd.

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.