POLITICKÝ PROCES PROTI TISOVI

Čechoslováci potrebovali prvého prezidenta odstrániť ako symbol slovenskej štátnosti.

Foto TASR/JOZEF TESLÍK, ARCHÍV
Dátum 30.11.2016

Pred 60 rokmi sa pred Národným súdom začal dovtedy najväčší proces v dejinách Slovenska – s Dr. Jozefom Tisom, Alexandrom Machom a prof. Ferdinandom Ďurčanským. Možno ho označiť ako politický, keďže o jeho výsledku rozhodli politické orgány. Minimálne v prípade Dr. Tisa, ktorému rozsudok smrti „vyriekol“ ešte pred začiatkom súdu vtedajší prezident Edvard Beneš.

S požehnaním mocností

Rok 1945 je v historickej pamäti Európanov značený ako koniec druhej svetovej vojny. V prípade Slovákov mal však aj iný rozmer. Z rozhodnutia vtedajších veľmocí došlo k zániku Slovenskej republiky a obnoveniu Československej republiky. Jej staronový prezident Beneš neuznával existenciu slovenského národa, ani jeho politické právo na samourčenie. Triumfálnu situáciu, keď cítil podporu víťazných mocností, sa snažil využiť na vyrovnanie sa so svojimi nepriateľmi. Vyrovnanie v jeho chápaní značilo odrovnanie. Na prvom mieste to boli sudetskí Nemci, potom Slováci a domáca opozícia. „Sudeťákov“ československé orgány najprv masovo vyháňali a lynčovali, zvyšok – s požehnaním mocností – odsunuli do Nemecka. So Slovákmi to bolo problematickejšie. Ak pominieme ich masové odvliekanie sovietskymi orgánmi do ZSSR (asi 25-tisíc), nemohla sa voči nim uplatniť kolektívna vina ako u Nemcov. Oficiálne boli súčasťou ČSR, teda víťazného štátu vojny. Na základe SNP si dokonca nárokovali rovnoprávne postavenie. Revanš voči nim tak musel mať rafinovanejšie formy. Jednak zrušenie ich tradičných strán, a potom trestnoprávny rozmer. Beneš a vôbec Česi nemohli stráviť šesťročné obdobie Slovenskej republiky. Ukázalo totiž, že Slováci vedia existovať aj samostatne, čo vyvrátilo hlavnú tézu čechoslováckej politiky. Práve toto vedomie potrebovala česká politika – s aktívnou pomocou slovenských čechoslovákov – očierniť, až vymazať z vedomia ľudí. A naopak, posilniť československé štátne povedomie, zabezpečiť ho do budúcnosti.

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.

 

 

 

 

 

Fotogaléria