RÍŠA LŽÍ

S Angličanmi je nerozlučne spojený násilný kolonializmus, ktorým dlhodobo škodili svetu

Foto TASR/AP
Dátum 28.06.2018

Ak sa chceme zaoberať Angličanmi, narážame z politologického pohľadu na viacero pojmov, ktoré chápanie témy komplikujú. Hovorí sa totiž nielen o Angličanoch, ale aj o Britoch. Medzi nich však patria aj iné národnosti – Škóti, Walesania a časť Írov. Britská národnosť na rozdiel od britskej kráľovskej koruny neexistuje, lebo nie je spoločný jazyk, ktorým by príslušníci etník, zaraďujúcich sa medzi Britov, hovorili.

Ďalšiu zložitosť témy predstavuje chápanie Anglicka ako štátu. Formálne anglický štát ako subjekt politiky a aktér medzinárodných vzťahov prestal existovať v roku 1707, keď vzniklo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie. Zlúčili sa v ňom Anglické kráľovstvo a Škótske kráľovstvo (vzniklo v roku 843), ktoré boli v personálnej únii už od roku 1603.

Pod normandskou vládou

Neexistuje všeobecne platný názor, kedy vzniklo Anglické kráľovstvo a kto bol jeho prvým vládcom. Najčastejšie sa uvádza Egbert (kráľ Wessexu v rokoch 802 až 839 a kráľ Kentu v rokoch 825 až 839). Nové pomery priniesol výsledok bitky pri Hastingse v roku 1066, keď normandský vojvoda Viliam I. – Dobyvateľ (niekedy ho na základe jeho nemanželského pôvodu pomenúvajú aj ako Viliama Bastarda) porazil anglosaského kráľa Harolda II.

Bitka pri Hastingse sa často zaraďuje medzi najvýznamnejšie bitky v dejinách. V jej dôsledku Anglicko nakoniec nezískali Severania (Vikingovia), ktorí ho sužovali od 9. storočia, ale francúzski rytieri. Normandská vláda Viliama I. priniesla mnohé zmeny a v kráľovstve zaviedla cudzie právne formy. Niekedy sa poukazuje na to, že vtedy sa položili aj základy budúcej koloniálnej ríše.

V roku 1801 sa k Spojenému kráľovstvu pričlenilo Írske kráľovstvo a vzniklo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska. Po írskej vojne za nezávislosť a vyhlásení írskej samostatnosti v roku 1919, ktorú však vláda v Londýne odmietla uznať, prišlo v roku 1921 k rozdeleniu Írska na Írsku republiku a Severné Írsko, ktoré zostalo súčasťou kráľovstva. V roku 1927 sa oficiálny názov kráľovstva zmenil na súčasný – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Dnes je Anglicko už len jednou zo štyroch zakladajúcich krajín (v angličtine constituent state) Spojeného kráľovstva – spolu so Škótskom, Walesom a Severným Írskom, ktoré sa však často označuje len za provinciu. Sú však výnimky – v niektorých medzinárodných, najmä športových organizáciách Anglicko vystupuje samostatne. Príkladom sú futbalové federácie FIFA, resp. UEFA, kde na majstrovstvách štátov či v klubových súťažiach má Anglicko pozíciu suverénneho štátu.

Kolíska parlamentarizmu

Hoci sa Anglicko považuje za jednu z kolísok parlamentarizmu a buržoáznej demokracie, politický systém Spojeného kráľovstva je asymetrický a komplikovaný. Stojí však na stĺpoch centralizmu spojeného s veľkým vplyvom Londýna a anglických elít.

Škótsko, Wales i Severné Írsko majú síce od konca 90. rokov vlastné krajinské parlamenty a vlády na čele s prvým ministrom s ohraničenými kompetenciami, Anglicko však vlastný parlament ani vládu nemá a svoje problémy rieši v rámci činnosti britskej vlády a parlamentu. 

Doplníme jazykový detail. V slovenčine bol do roku 2000 názov Veľká Británia oficiálnym krátkym označením pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré sa však zmenilo na Spojené kráľovstvo. Napriek všetkej úcte k tradíciám a právnym formalitám, predsa len názov Spojené kráľovstvo je všeobecný až zavádzajúci (navodzuje atmosféru čohosi veľkého, pozostávajúceho z viacerých častí), ale nie je identifikovateľné, o koho ide. Spupne sa však predpokladá, že každý by mal vedieť, čo to je, pričom jednoznačne znejúci pojem Veľkej Británie sa už považuje za nesprávny!

Ospravedlňujeme sa čitateľom za takýto obšírny výklad súvislostí interpretácie pojmov Anglicko, Veľká Británia a Spojené kráľovstvo. Ak však budeme ďalej písať len o Angličanoch a Anglicku, nejde o nedôslednosť, nepresnosť ani omyl. Zdôrazňujeme tým, že anglické elity sú rozhodujúcou silou, ktorá dominuje vo Veľkej Británii (Spojenom kráľovstve) a určuje jej politiku i bezpečnosť, pričom mediálne-politicky sa tento fakt snaží v používanej terminológii „rozpustiť“ a skryť.

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria