Predplatné

Objednávka mesačníka Extra plus:

polročné 6 vydaní 17,94 eur
ročné 12 vydaní 35,88 eur

 

Údaje platiteľa:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Telefón:
E-mail:

Úhrada cez Internet banking: IBAN: SK84 1100 0000 0029 2591 1454

BIC (SWIFT) TATRSKBX

Variabilný symbol: 2017

Suma:  17,94 alebo 35,88 eur.

Správa pre príjmateľa/poznámka: meno predplatiteľa

Objednávku môžete poslať e-mailom na adresu: extraplus@extraplus.sk

Poštou na adresu: Extra plus, P.O. Box 16, 830 06 Bratislava 34

SMS správou na 0915/477 988

Po obdržaní objednávky vám zašleme poštovú poukážku na úhradu predplatného, po jej úhrade vás zaradíme do databázy predplatiteľov. Po úhrade cez internet banking zaradíme abonentov do databázy automaticky a ihneď. Cena pre predplatiteľov zo zahraničia sa určuje individuálne v súvislosti s cenou poštovného do zahraničia.

Údaje platiteľa:

CAPTCHA
Táto otázka má preveriť či ste živý návštevník a zabrániť šíreniu automatického spamu.
* 2 = 4
Vyriešte matematický príklad a zadajte číselný výsledok. Napríklad pre "dva plus štyri = ?" zadajte "6".