Anton Habovštiak

V DOHVIEZDNY DEŇ

Dátum 23.12.2018

Akákoľvek odrobinôčka, čo ostala na sviatočnom stole, sa zmietla a odložila