EVA SISKOVÁ

NOVEMBER SPOZA OBRAZOVKY

Dátum 09.11.2019

Ľudia veria akejkoľvek lži, ktorá sa im predloží.