Gabriela Pastvová

Narodila sa 6. apríla 1993 v Brezne. V roku 2012 ukončila štúdium na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V tom istom roku nastúpila na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v roku 2017 absolvovala štúdium masmediálnej komunikácie. Od roku 2013 je redaktorkou mesačníka Extra plus.

JUŽNÝ PRÚD BUDE

Dátum 09.08.2016

Bulharsko a Rusko obnovia pozastavené projekty

MOSLIMOVIA V DÁNSKU POŽADUJÚ ZVÄZKY S DEŤMI

Dátum 02.08.2016

Odvolávajú sa na rozdielnosť kultúr

GOOGLE VRACIA DO MÁP RUSKÉ NÁZVY KRYMSKÝCH OBCÍ

Dátum 29.07.2016

Podľa zákona z minulého roku boli premenované i ulice, ktoré pôvodne niesli názov podľa sovietskych štátnych činiteľov

V SLUŽBÁCH NÁRODA

Dátum 28.07.2016

V auguste uplynie sto rokov od smrti jedného z našich literárnych velikánov – Svetozára Hurbana Vajanského

D. TRUMP: OBAMA RASOVO ROZDEĽUJE AMERIČANOV

Dátum 23.07.2016

Kandidát na prezidenta USA kritizoval súčasnú hlavu štátu

Stránky