IGOR B. BRATČIKOV

RUSKO NECHCE VOJNU!

Dátum 22.06.2021

Igor B. Bratčikov: Straty, ktoré naša krajina utrpela počas vojnových rokov, sú nevyčísliteľné. V roku 1941 žilo v ZSSR 195 miliónov ľudí. V roku 1946 – 170 miliónov. Celkový počet obyvateľov krajín oslobodených Červenou armádou presiahol 120 miliónov v šestnástich v súčasnosti nezávislých krajinách Európy.