JÚLIUS HANDŽÁRIK

TRIANONSKÁ TRAUMA ALEBO KRIESENIE JEDNEJ ŠOVINISTICKEJ FIKCIE?

Dátum 03.06.2020

Dnešný maďarský šovinistický boj proti Trianonskej mierovej zmluve je bojom proti mierovému usporiadaniu Európy po prvej a druhej svetovej vojne a bojom proti základným právam všetkých národov a národností strednej a východnej Európy.