Marián Tkáč

OSOBNOSTI SLOVENSKA 12. ČASŤ: RASTISLAV

Dátum 08.01.2024

Rastislavova Morava bola vďaka jeho obozretnosti pokojným ostrovom vo vtedajšej strednej Európe, a preto tu často hľadali útočisko prenasledovaní zo západu. Okolo roku 850 Rastislav už otvorene podporoval nepriateľov cisára Ľudovíta Nemca, a dokonca vykázal bavorských kňazov zo svojho okolia.

OSOBNOSTI SLOVENSKA 11. ČASŤ: MOJMÍR

Dátum 02.01.2024

Najneskôr v polovici 8. storočia existovala Nitra ako centrum vlády a Bana ako centrum baníctva a hutníctva, povedzme hospodárstva, kde sa spracovávali drahé kovy, zlato, striebro, meď. Nitra a Banská Štiavnica, dve písomne doložené najstaršie slovenské mestá, majú viac spoločného, ako si uvedomujeme.

31 SLOVENSKÝCH ROKOV

Dátum 01.01.2024

Príbeh samostatného štátu sme začali písať o polnoci na Nový rok 1993. Už v prvých dňoch roka 1993 uznali náš štát takmer všetky „krajiny“ sveta, členom OSN sme sa stali 19. januára, od júla 1993 členom Rady Európy. Štát vydržal, aj keď zlé jazyky predpovedali jeho skorý pád a naše prosby na kolenách... však pamätáme si.

PROSBA A VÝZVA Z DEVÍNA

Dátum 30.12.2023

Myslime slobodne a konajme tak, aby náš národ o slobodu neprišiel. Prosme spoločne Všemohúceho, aby bol naším Bohom a my buďme jeho ľudom.​

OSOBNOSTI SLOVENSKA 10. ČASŤ: PRIBINA

Dátum 28.12.2023

VIDEOBLOG: S Pribinom sa spája zaujímavá, aj keď oficiálne spochybňovaná informácia, že vlastnil „začiatkom 9. storočia Nitru, Bratislavu... a bolo podľa neho pomenované aj mesto Brno (Brynna)“.

OSOBNOSTI SLOVENSKA 9. ČASŤ: MAROT A SVÄTOŠ

Dátum 21.12.2023

Ideme hľadať potomkov – pokračovateľov v Samovom vladárení kdesi medzi Vinidmi, teda v starej Nitrave a na okolí. Nájsť ich medzi 22 synmi – by bolo veľmi zložité, nebyť predsa len určitých písomných správ, aj keď z neskoršieho obdobia. 

OSOBNOSTI SLOVENSKA 8. ČASŤ: KNIEŽA Z POPRADU

Dátum 16.12.2023

Podľa záverov nielen našich archeológov strávil Matej nejaký čas v Stredomorí. V Ríme? Zrejme bol kresťanom, veď okolo roku 380 bolo už ariánske kresťanstvo rozšírené aj u nás.

CUDZÍ AGENTI PRED AJ ZA DVERAMI

Dátum 12.12.2023

Iveta Radičová, Martin M. Šimečka, Michal Hvorecký, Michal Vašečka, Matúš Vallo, Mikuláš Dzurinda, Oľga Gyarfášová, Rastislav Káčer, Zora Jaurová... Tieto kádre, oni i ďalší, domáce aj zahraničné médiá, zúrivo v duchu všeľudského „pokroku“ odsudzujú všetko slovenské ako niečo proticivilizačné a škodlivé.

OSOBNOSTI SLOVENSKA 7. ČASŤ: SAMO

Dátum 11.12.2023

VIDEOBLOG: Samo bol podľa Juraja Papánka naším 19. kráľom. Fredegarova kronika datuje vznik jeho ríše ako „kráľovstva Vinidov“ na prelom rokov 623-624. 

OSOBNOSTI SLOVENSKA 6. ČASŤ: FRITIGILDA

Dátum 05.12.2023

VIDEOBLOG: Vláda Gótov v Nitre trvala 75 rokov, a potom sa vrátila do rúk Slovenov – ariánov. Pojmu „arián“ sa však Papánek vyhýba. Po roku 469 vládol Slovenom Marót alebo Marovod, a potom Babák. Za jeho vlády Sloveni, teda „Slováci zanechali meno Markomani“ – píše Papánek.

Stránky