MARTIN SABOL

ZASLEPENÍ SPASITELIA SLOVENSKÉHO NÁRODA

Dátum 27.04.2019

Tri scenáre politického vývoja v pronárodných kruhoch