ONDREJ HRONEC

MACHINÁCIE S PÔDOU

Dátum 28.06.2018

Národné bohatstvo sa stáva bohatstvom pre úzku skupinu privilegovaných