Peter Greguš

POKUS O SOFTSOCIALIZMUS

Dátum 21.08.2019

Odkaz česko-slovenského obrodného procesu z roku 1968

PRÍBEH MÚRU

Dátum 13.08.2016

Cesta k znovuzjednoteniu Nemecka

PRÍBEH MÚRU

Dátum 13.08.2016

Dlhá cesta k znovuzjednoteniu Nemecka