Róbert Hölcz

Narodil sa 12. januára 1946 v Žarnovici. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiari nad Hronom pokračoval v Bratislave nadstavbovým štúdiom venovaným obsluhe a programovaniu počítačov. V roku 1965 sa stal prvým absolventom takéhoto štúdia na Slovensku. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v roku 1979 začal pracovať vo výpočtovom stredisku rafinérie Slovnaft, onedlho vyhral konkurz na funkciu zástupcu riaditeľa bratislavského závodu podniku PORS Praha. Po revolúcii v roku 1989 začal podnikať najprv v oblasti ekonomického poradenstva, neskôr v oblasti elektronických pokladníc, digitálnych váh, občerstvovacích automatov, v súčasnosti sa venuje prenájmom priestorov. Okrem toho je učiteľom predmetov ekonomika, marketing a manažment na súkromnej obchodnej akadémii v Bratislave a členom štátnicovej komisie pre marketing na Obchodnej fakulte Ekonomickej univezity v Bratislave. Externe spolupracuje s viacerými redakciami ekonomických periodík, niekoľko rokov píše aj pre mesačník Extra plus.

VIRTUÁLNE PYRAMÍDOVÉ HRY

Dátum 22.04.2018

Investície do digitálnych platidiel sa podobajú Ponziho schéme nebankových inštitúcií

SOCIÁLNE BALÍČKY - NÁPRAVA KRÍVD

Dátum 06.09.2015

Rok 1989 mal podľa oficiálnej verzie vyriešiť rast životnej úrovne, umožniť cestovanie do celého sveta, dať viac náboženskej slobody a vierovyznania. V skutočnosti to však bol ekonomický podvod na občanoch. Predovšetkým bolo za tým vyprázdnenie preplnených skladov západných firiem, z ktorých tovary nemal u nich doma kto nakupovať, a tak hrozil ich krach. K podvodom na Slovákoch treba zaradiť aj účasť zahraničných investorov na privatizácii našich podnikov. Na zalepenie očí väčšiny z nás prebehli dve vlny kupónovej privatizácie.

TRAGICKÝ EUROPRÍBEH

Dátum 31.05.2015

V októbri tohto roku sa očakáva mimoriadny samit najvyšších funkcionárov EÚ, kde sa pokúsia dohodnúť konkrétne opatrenia hospodárskeho rastu. Keď k súčasným problémom eurozóny prirátame neschopnosť euroúradníkov zabrániť obrovskej imigračnej vlne utečencov z Afriky, nemôžeme sa čudovať, že náš sen o predbehnutí najvyspelejších ekonomík sveta je skôr utópia. Do tejto kategórie patrí aj predstava, že spoločná mena euro raz môže ohroziť pozície dolára.

Slabé stránky eura

ŠVAJČIARSKE DÔCHODKY V NEDOHĽADNE

Dátum 31.05.2015

Poberatelia starobného dôchodku z prvého piliera poznajú mechanizmus jeho výpočtu v závislosti od počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Vedia, že ich každoročné zvyšovanie nastane automaticky, o vopred stanovené percento dovtedy priznaného starobného dôchodku, čím sa postupne znižuje miera zásluhovosti a zvyšuje miera solidárnosti.

BANKROT GRÉCKA OHROZUJE NEMCOV A FRANCÚZOV

Dátum 31.05.2015

K častým témam diskusií patria v poslednom čase nielen grécke dlhy, ale aj schránkové spoločnosti. Pozrime sa teda na niektoré málo známe skutočnosti, ale aj na nedostatky zákona týkajúceho sa účasti firiem vo verejnej súťaži.

Kolobeh peňazí v ekonomike

Stránky