Róbert Hölcz

VIRTUÁLNE PYRAMÍDOVÉ HRY

Dátum 22.04.2018

Investície do digitálnych platidiel sa podobajú Ponziho schéme nebankových inštitúcií

SOCIÁLNE BALÍČKY - NÁPRAVA KRÍVD

Dátum 06.09.2015

Rok 1989 mal podľa oficiálnej verzie vyriešiť rast životnej úrovne, umožniť cestovanie do celého sveta, dať viac náboženskej slobody a vierovyznania. V skutočnosti to však bol ekonomický podvod na občanoch. Predovšetkým bolo za tým vyprázdnenie preplnených skladov západných firiem, z ktorých tovary nemal u nich doma kto nakupovať, a tak hrozil ich krach. K podvodom na Slovákoch treba zaradiť aj účasť zahraničných investorov na privatizácii našich podnikov. Na zalepenie očí väčšiny z nás prebehli dve vlny kupónovej privatizácie.

TRAGICKÝ EUROPRÍBEH

Dátum 31.05.2015

V októbri tohto roku sa očakáva mimoriadny samit najvyšších funkcionárov EÚ, kde sa pokúsia dohodnúť konkrétne opatrenia hospodárskeho rastu. Keď k súčasným problémom eurozóny prirátame neschopnosť euroúradníkov zabrániť obrovskej imigračnej vlne utečencov z Afriky, nemôžeme sa čudovať, že náš sen o predbehnutí najvyspelejších ekonomík sveta je skôr utópia. Do tejto kategórie patrí aj predstava, že spoločná mena euro raz môže ohroziť pozície dolára.

Slabé stránky eura

ŠVAJČIARSKE DÔCHODKY V NEDOHĽADNE

Dátum 31.05.2015

Poberatelia starobného dôchodku z prvého piliera poznajú mechanizmus jeho výpočtu v závislosti od počtu odpracovaných rokov, priemerného osobného bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Vedia, že ich každoročné zvyšovanie nastane automaticky, o vopred stanovené percento dovtedy priznaného starobného dôchodku, čím sa postupne znižuje miera zásluhovosti a zvyšuje miera solidárnosti.

BANKROT GRÉCKA OHROZUJE NEMCOV A FRANCÚZOV

Dátum 31.05.2015

K častým témam diskusií patria v poslednom čase nielen grécke dlhy, ale aj schránkové spoločnosti. Pozrime sa teda na niektoré málo známe skutočnosti, ale aj na nedostatky zákona týkajúceho sa účasti firiem vo verejnej súťaži.

Kolobeh peňazí v ekonomike

FENOMÉN ZÁPORNÉHO ÚROKU

Dátum 31.05.2015

Donedávna sa úspešnosť národnej ekonomiky posudzovala podľa vývoja známych makroekonomických ukazovateľov - HDP, inflácie, nezamestnanosti a obchodnej bilancie. Ich vzájomné prepojenie vypovedalo o miere deficitu verejných financií a verejného dlhu k HDP. V poslednom čase sa čoraz viac spomína možnosť zaplátať deficitné štátne rozpočty predajom štátnych dlhopisov za nižší ako trojpercentný výnos.

KAPITALIZMUS V KRÍZE

Dátum 31.03.2015

Kvantitatívne uvoľňovanie predstavuje proces bezprecedentného tlačenia ničím nekrytých peňazí do reálnej ekonomiky.