Róbert Hölcz

FENOMÉN ZÁPORNÉHO ÚROKU

Dátum 31.05.2015

Donedávna sa úspešnosť národnej ekonomiky posudzovala podľa vývoja známych makroekonomických ukazovateľov - HDP, inflácie, nezamestnanosti a obchodnej bilancie. Ich vzájomné prepojenie vypovedalo o miere deficitu verejných financií a verejného dlhu k HDP. V poslednom čase sa čoraz viac spomína možnosť zaplátať deficitné štátne rozpočty predajom štátnych dlhopisov za nižší ako trojpercentný výnos.

KAPITALIZMUS V KRÍZE

Dátum 31.03.2015

Kvantitatívne uvoľňovanie predstavuje proces bezprecedentného tlačenia ničím nekrytých peňazí do reálnej ekonomiky.

Stránky