Róbert Hölcz

Narodil sa 12. januára 1946 v Žarnovici. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiari nad Hronom pokračoval v Bratislave nadstavbovým štúdiom venovaným obsluhe a programovaniu počítačov. V roku 1965 sa stal prvým absolventom takéhoto štúdia na Slovensku. Po absolvovaní Vysokej školy ekonomickej v Bratislave v roku 1979 začal pracovať vo výpočtovom stredisku rafinérie Slovnaft, onedlho vyhral konkurz na funkciu zástupcu riaditeľa bratislavského závodu podniku PORS Praha. Po revolúcii v roku 1989 začal podnikať najprv v oblasti ekonomického poradenstva, neskôr v oblasti elektronických pokladníc, digitálnych váh, občerstvovacích automatov, v súčasnosti sa venuje prenájmom priestorov. Okrem toho je učiteľom predmetov ekonomika, marketing a manažment na súkromnej obchodnej akadémii v Bratislave a členom štátnicovej komisie pre marketing na Obchodnej fakulte Ekonomickej univezity v Bratislave. Externe spolupracuje s viacerými redakciami ekonomických periodík, niekoľko rokov píše aj pre mesačník Extra plus.

FENOMÉN ZÁPORNÉHO ÚROKU

Dátum 31.05.2015

Donedávna sa úspešnosť národnej ekonomiky posudzovala podľa vývoja známych makroekonomických ukazovateľov - HDP, inflácie, nezamestnanosti a obchodnej bilancie. Ich vzájomné prepojenie vypovedalo o miere deficitu verejných financií a verejného dlhu k HDP. V poslednom čase sa čoraz viac spomína možnosť zaplátať deficitné štátne rozpočty predajom štátnych dlhopisov za nižší ako trojpercentný výnos.

KAPITALIZMUS V KRÍZE

Dátum 31.03.2015

Kvantitatívne uvoľňovanie predstavuje proces bezprecedentného tlačenia ničím nekrytých peňazí do reálnej ekonomiky.

Stránky