Roman Stopka

ROMAN STOPKA: PSN NETRIEŠTILA SILY

Dátum 12.01.2024

Roman Stopka, predseda PSN: Práca slovenského národa neduhy v spoločnosti vidí, ale nemá možnosť ich naprávať. Predchádzajúca vláda uviedla štát do koloniálnej závislosti od svojvôle svojich „spojencov“. To, že územie SR je pod trvalým dozorom cudzích vojsk, a týka sa to nielen vzdušného priestoru, je hanbou nielen SR, ale aj celého NATO, zameraného vraj na ochranu demokracie.

PSN – ALTERNATÍVA PRE SLOVENSKO

Dátum 08.06.2023

Roman Stopka, predseda PSN: Našu stranu výslovne zaujíma progres Slovenskej republiky, jej zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť v rozsahu maximálnych možností.

ROMAN STOPKA: ZAHOĎTE STRACH!

Dátum 17.05.2023

Roman Stopka, predseda PSN: O čom by mali občania rozmýšľať, keď pár dní pred voľbami stíchne volebná agitácia? Už budú zrejme rozhodnutí, komu dajú svoj hlas. Mali by sa však ešte zamyslieť, do akej situácie sa Slovensko dostane o ďalšie štyri roky pod vedením favoritov, ktorých si sami vyberú. Budú to roky prínosné a posunú Slovenskú republiku k lepšiemu, alebo si zas spôsobíme ďalší, nezvratný krok do poroby a zániku samostatného štátu?

ROMAN STOPKA: SLOVENSKO JE UVRHNUTÉ DO TEMNOTY

Dátum 27.02.2023

Roman Stopka, predseda PSN: Súčasní politici pomáhajú nastoleniu tej najsurovejšej formy elitárskej diktatúry a likvidácii slobody človeka vôbec. Kto zapredal záujmy svojho štátu raz, urobí to zas a verte, v svojej zlobe bude dôslednejší.

STOPKA: TREBA VYMIESŤ AUGIÁŠOV CHLIEV V NR SR

Dátum 23.02.2023

Roman Stopka, predseda PSN: Človeka takmer smrteľne šokuje, keď si uvedomí, koľko arogancie a pohŕdania rozumom občanov sa skrýva v úbohom charaktere takých politikov či „odborníkov“, ktorí majú tú opovážlivosť vracať sa k riadeniu štátu, ktorý osobne priviedli na okraj záhuby, a chcú v svojom deštrukčnom diele pokračovať.

STOPKA: TREBA VYMIESŤ AUGIÁŠOV CHLIEV

Dátum 29.01.2023

Roman Stopka, predseda PSN: Národ už svojou bezočivosťou neoklamete! Národ potrebuje pravdu, prospech a perspektívu. Je potrebné vymiesť ten Augiášov chliev, na ktorý ste premenili NR SR. Cesta k náprave je ukázaná v Cieľovom programe politickej strany Práca slovenského národa - www.psn.sk.

STOPKA: NÁŠ ŠTÁT JE CHORÝ

Dátum 20.10.2022

Roman Stopka, predseda PSN: Členovia koalície po voľbách v tichosti obrátili kormidlo svojich postupov proti záujmom slovenského národa. Dnešná vláda dokázala, že je protinárodná a doslova aj protištátna. Kým ľudia chcú počuť pravdu, aby sa mohli podľa nej zariadiť, ona sa schováva za účelovo poprekrúcané fakty, polopravdy a lži. Preto kladie medzi ľudí a pravdu prekážku, všade zvanú CENZÚRA. Je celkom prirodzené, že takej vlády sa dnes už väčšina ľudí chce zbaviť.

STOPKA: ZASTAVME BAŠOVANIE MATOVIČOVCOV

Dátum 02.07.2022

Napätie, ktoré svojím konaním vláda vyvoláva, sa časom netlmí, ale stupňuje

STOPKA: SLOVENSKÁ ZVRCHOVANOSŤ JE V OHROZENÍ

Dátum 01.01.2022

Roman Stopka, predseda PSN: Na celom riadení štátu sa podpisuje stále väčšia viazanosť vlád na EÚ, USA i nadnárodné finančné a ekonomické korporácie. Vládnuce koalície sa sústreďujú na šklbanie štátneho majetku na prospech svojich politických strán. Bremeno nesie občan SR, jeho tvorivá práca a s podporou masmédií spochybňovaná, a preto neistá budúcnosť štátotvorného národa, ale aj štátu vôbec.

STOPKA: MATOVIČOVCI SA S VEĽKÝM HRMOTOM PUSTILI DO OTVORENÉHO BÚRANIA ŠTÁTU

Dátum 01.01.2022

Roman Stopka, predseda PSN: Keď sa so spätným pohľadom pozrieme na činnosť našich, doteraz siedmich predsedov vlád a ich vzťah k štátnemu majetku, zvrchovanosti, suverenite, nezávislosti SR, nedotknuteľnosti jej hraníc zistíme, že mnohí konali, či už vedome alebo z tuposti, proti záujmom existencie samostatného štátu.

Stránky