Viera Urbanová

Narodila sa 13. marca 1957 v Krnove. Po maturite na Gymnáziu V. Paulínyho Tótha v Martine v roku 1976 začala študovať žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 skončila vysokoškolské štúdium a jej novinárske začiatky sa spájajú s podnikovým týždenníkom Stavoindustria. V rokoch 1988 až 1991 pracovala v redakcii humoristicko-satirického týždenníka Roháč. Neskôr pôsobila ako komentátorka a vedúca vnútropolitického oddelenia v denníku Koridor. Od roku 1993 až do roku 1996 novinárčila v denníku REPUBLIKA a Slovenská REPUBLIKA - sprvoti ako komentátorka, neskôr ako vedúca vnútropolitického oddelenia a zástupkyňa šéfredaktora. V rokoch 1997 a 1998 pôsobila ako poradkyňa vedúcej Úradu vlády SR a predsedu vlády SR. V rokoch 2000 - 2004 bola vedúcou komentátorsko-publicistického oddelenia v redakcii denníka Nový deň. V súčasnosti sa venuje podnikateľským aktivitám, novinársky spolupracuje iba s redakciou Extra plus. V rokoch 1994 - 1996 bola členkou Rady STV. Je nositeľkou novinárskej Ceny Ľudovíta Štúra za novinársku tvorbu zameranú na šírenie národných ideí a posilnenie zvrchovanosti SR.

BRADLO EVY KRISTINOVEJ

Dátum 15.06.2020

Eva Kristinová: Herectvo dáva šancu ľudsky rásť, ľutujem našich dnešných mladých hercov, lebo sa im nedostáva príležitosť kvalitných rolí v kvalitných hrách. Majú to oveľa ťažšie ako sme to mali my. Z každej postavy sme si aj my, nielen diváci mohli zobrať ponaučenie, poznávať dobré a zlého sa vystríhať.