VILIAM BUJNOVSKÝ

KONIEC ROPNEJ EPOCHY?

Dátum 01.07.2016

Nedostupnosť čierneho zlata predznamenáva civilizačnú zmenu