YOUTUBE/POLITIKUM

KYSELICA (NE)VYSVETĽOVAL SVOJE PÔSOBENIE U TAJNÝCH POČAS KAMPANE

Dátum 31.07.2020

VIDEO: Z dôvodu mlčanlivosti na otázky neodpovedal a výbor sa tak skončil po pár minútach