AKO VZNIKAL DRUHÝ SAMOSTATNÝ ŠTÁT SLOVÁKOV

Podľa knihy Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov

Foto ARCHÍV
Dátum 01.01.2017

1. marca 1990
Slovenská národná rada vypustila z úradného názvu Slovenska adjektívum „socialistická" a uzákonila názov Slovenská republika. Tá zatiaľ zostala súčasťou unitárnej československej federácie.

29. marca 1990
Vo Federálnom zhromaždení vypukla tzv. pomlčková vojna - českí zákonodarci nechceli pripustiť, aby sa v názve spoločného štátu písala pomlčka. Bol to začiatok vnútroštátnej krízy, ktorá logicky vyústila do neskoršieho rozdelenia ČSFR.

8. - 9. júna 1990
Na Slovensku sa konali prvé slobodné voľby, vyhrala Verejnosť proti násiliu, ktorá zostavila vládu s KDH a DS. Predsedníctvo SNR poverilo zostavením novej vlády Vladimíra Mečiara (VPN).

25. - 26. augusta 1990
Niekoľkotisícové zhromaždenie národne uvedomelých Slovákov v Ružomberku vzdalo hold Andrejovi Hlinkovi. Dav počas manifestácie žiadal vyhlásenie samostatného Slovenska. Predseda vlády Vladimír Mečiar akciu odsúdil a podporil federálne usporiadanie štátu.

5. októbra 1990
Matica slovenská zorganizovala v Bratislave celonárodné zhromaždenie, manifestujúce za uzákonenie slovenčiny ako jediného úradného jazyka na území SR a za vyhlásenie zvrchovanosti SR.

27. októbra 1990
Na oslavách 175. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v Uhrovci dav prerušoval a vypískal predsedu FZ ČSFR Alexandra Dubčeka, ktorý obhajoval zachovanie spoločného štátu s Čechmi. Dubček svoj prejav nemohol dokončiť.

12. decembra 1990
Po dlhých rokovaniach medzi slovenskými a českými politickými predstaviteľmi Federálne zhromaždenie prijalo novelu ústavného zákona, ktorou definovalo kompetencie českej, slovenskej a federálnej vlády.

11. marca 1991
Matica slovenská zorganizovala celonárodné zhromaždenie v Bratislave na podporu vyhlásenia štátnej suverenity SR.

14. marca 1991
Slovenskí národovci v Bratislave manifestovali za samostatnosť Slovenska pri príležitosti 52. výročia vzniku vyhlásenia prvej Slovenskej republiky v roku 1939.

23. apríla 1991
Predsedníctvo SNR odvolalo premiéra Vladimíra Mečiara a za nového predsedu vlády vymenovalo Jána Čarnogurského.

2. júna 1991
Na zakladajúcom zhromaždení HZDS v Banskej Bystrici zvolili za predsedu Vladimíra Mečiara, ktorý v tom čase upustil od federalistickej platformy štátoprávneho usporiadania. HZDS ako širokospektrálne hnutie nevylučovalo ani vznik samostatnej SR.

11. septembra 1991
Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene adresovala výzvu poslancom SNR a občanom o potrebe vyhlásenia zvrchovanej SR ako subjektu medzinárodného práva. Chaotické myslenie a konanie slovenských politických činiteľov sa prejavilo takmer súčasným zverejnením stanovísk zoskupenia Za zvrchované Slovensko a Za spoločný štát. Išlo o boj medzi národne orientovanými slovenskými osobnosťami a vyznávačmi zastaraného čechoslovakizmu.

3. februára - 11. marca 1992
Rokovania o štátoprávnom usporiadaní medzi SNR a ČNR v českých Mílovách sa skončili bez výsledku. Rozhodnúť mali budúce parlamentné voľby.

30. mája 1992
Na Donovaloch sa konal kongres slovenskej inteligencie, ktorý sa vyslovil za úplnú štátnu suverenitu SR.

5. - 6. júna 1992
Predčasné voľby zmenili politickú scénu v SR. S veľkým náskokom zvíťazilo HZDS, ktoré zostavilo vládu na čele s Vladimírom Mečiarom.

19. - 25. júna 1992
Slovenskí a českí politickí predstavitelia podpísali dohodu o novej federálnej vláde. Zhodli sa na existencii ČSFR, ale nevylučovali ani možnosť jej zániku. Za predsedu FZ ČSFR zvolili Michala Kováča z HZDS.

17. júla 1992
SNR schválila deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Federálny prezident Václav Havel reagoval na deklaráciu vzdaním sa funkcie, aby mohol neskôr kandidovať na českého prezidenta.

26. augusta 1992
Premiéri ČR a SR Václav Klaus a Vladimír Mečiar sa stretli v Brne a dohodli sa na pravidlách postupu zániku federácie a rozdelenia štátu.

1. septembra 1992
SNR schválila Ústavu Slovenskej republiky, ktorej text o dva dni neskôr slávnostne podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar.

6. októbra 1992
Po sérii vzájomných rokovaní predsedovia HZDS Vladimír Mečiar a ODS Václav Klaus vyhlásili, že rešpektujú rozdielne stanoviská obidvoch strán a záväzne vyhlásili ako termín zániku federácie 1. január 1993.

12. novembra 1992
FZ ČSFR schválilo ústavný zákon o rozdelení majetku federácie medzi dve samostatné republiky. Zásadný kľúč 2:1 a tzv. historický prístup zvýhodňovali Českú republiku.

25. novembra 1992
Federálne zhromaždenie schválilo ústavný zákon o zániku ČSFR uplynutím 31. decembra 1992. Zákon vyhlásil za nástupnícke štáty Českú republiku a Slovenskú republiku.

1. januára 1993
Vznikla samostatná Slovenská republika. Svoju činnosť začala Národná banka Slovenska, ktorú vo funkcii viceguvernéra viedol Marián Tkáč.

8. februára 1993
Zaviedla sa národná mena - slovenská koruna.

15. februára 1993
Za prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený kandidát HZDS Michal Kováč.

Fotogiafia:
Iniciatívu Za zvrchované Slovensko 11.9.1991 podpísali V. Mečiar, J. Budaj, M. Kňažko, J. Ferko, A. Ferko, A. Kráľ, J. Handžárik, J. Markuš, V. Hornáček, Š. Kvietik, R. Kaliský, G. Kaliská, M. Kováč, J. Darmo, R. Zelenay, V. Šikula, M. Tkáč, J. Cuper, P. Brňák, J. Rezník st., J. Prokeš, D. Slobodník a ďalší.