BENEŠOVO PROROCTVO

Kniha Sviatoslava J. Rybasa ponúka neprikrášlený pohľad na Mníchovskú dohodu a jej dopad na Československo

Foto LENKA MAYEROVÁ
Dátum 14.06.2018

BRATISLAVA 14. júna (Extra plus) - Univerzitná knižnica v Bratislave usporiadala 13. júna v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike prezentáciu knihy Sviatoslava Jurjeviča Rybasa „MNÍCHOV – BENEŠOVO PROROCTVÍ“. Prezentácia sa konala za účasti Veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Alexeja L. Fedotova, ktorý je osobným priateľom Sviatoslava J. Rybasa.

Autor sa pri príležitosti blížiaceho sa 80. výročia dramatických udalostí v publikácii vracia k Mníchovskej dohode a udalostiam roku 1938 keď Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Veľká Británia podpísali dohodu prikazujúcu odovzdanie československých pohraničných oblastí Nemecku. Rybasovo dielo v netradičnej forme filmového scenára zachytáva v širších súvislostiach aj časovom rozpätí tragédiu Československa v predvečer druhej svetovej vojny i dramatické osudy prezidenta Beneša. Kniha je napísaná pútavým štýlom – v úvode autor prináša charakteristiky hlavných aktérov a pokračuje dialógmi napríklad medzi Hitlerom, Göringom  a Himmlerom, medzi Stalinom a Benešom, Churchillom a Benešom, Hiterom a Goebelsom a ďalšími.

Autor publikácie Sviatoslav J. Rybas patrí medzi popredných odborníkov na moderné dejiny Ruska a je autorom niekoľkých politických životopisov hlavných postáv 20. storočia. K jeho najznámejším dielam patrí životopis cárskeho ministra a reformátora Stolypina alebo bielogvardejského generála Kutěpova. Veľmi výraznou prácou je životopis tvrdého vodcu Sovietskeho zväzu a organizátora premeny Ruska vo svetovú superveľmoc Jozefa V. Stalina, ktorého príbeh sa autorovi podarilo očistiť od množstva nepravdivých mýtov. Významným dielom je i životopis ministra zahraničia A. A. Gromyka, na ktorého pozadí sa odvíja i vývoj sovietsko-amerických vzťahov v ére studenej vojny a po rozpadne Sovietskeho zväzu.

Sviatoslav Rybas je členom Verejnej rady Ministerstva kultúry a predsedom kolégia riaditeľov Ruského biografického ústavu. Stál na čele Fondu pre obnovu chrámu Krista Spasiteľa v Moskve a je i členom Združenia chrámu Krista spasiteľa. Bol tiež vymenovaný do pracovnej skupiny na obnovu pamätníka ruských vojakov v tureckom Gallipoli.

 

 

 

 

Fotogaléria