BOJ O PÔDU

Farmári chcú jednu z našich najvzácnejších komodít ochrániť pred skupovaním zahraničnými investormi

Foto ARCHÍV
Dátum 21.10.2016

BRATISLAVA 20. októbra (TASR/Extra plus) - Pôda, jej ochrana, prístup k nej a budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku boli hlavnými bodmi diskusií na nedávnom 2. ročníku konferencie Vidiek žije. Jedným z jej výstupov bolo aj iniciovanie zmeny Ústavy SR a ďalších zákonov tak, aby bola garantovaná ochrana pôdy pred jej skupovaním zo strany zahraničných subjektov a zároveň zrovnoprávnenie slovenských farmárov a poľnohospodárov pri ochrane a nadobúdaní pôdy. Uviedli to vo štvrtok Bratislave na stretnutí s novinármi zástupcovia stavovských farmárskych a poľnohospodárskych organizácií.

"Pôda predstavuje nenahraditeľnú zložku životného prostredia, ktoré má nesmierne dôležitý strategický význam pre celú krajinu. Je zároveň jedinečným a neobnoviteľným prírodným zdrojom, ale aj výrobným prostriedkom, a je preto vo verejnom záujme, aby sme hľadali cestu, ako našu pôdu ochrániť a ošetrovať. Podľa odhadov sa na Slovensku hospodári na 90 % pôdy, pričom neexistuje žiadna zákonná povinnosť evidovať tieto užívateľské stavy. Keďže zároveň dotácie na pôdu dostávajú užívatelia, nie vlastníci pôdy, vyplýva z toho jednak to, že nemáme prehľad, kto na ktorej časti pôdy hospodári, a zároveň z toho vyplýva, že nájomné právo je nadradené nad vlastníckym," zdôraznila Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy. 

Podľa zástupcov farmárov majú drobní vlastníci pôdy a mladí ľudia buď pôdu zablokovanú v dlhodobých nájomných zmluvách, alebo im ich vlastná pôda nie je vymeraná a prenechaná. 

Slovenskí záujemcovia o pôdu nemajú proti zahraničným prakticky žiadnu šancu kúpiť ju z finančných dôvodov, a tak sa množstvo hektárov pôdy dostáva do rúk nielen zahraničným vlastníkom, ale aj developérskym skupinám a ďalším, ktorí ju nevyužívajú na poľnohospodársku výrobu. To má za následok postupné zanikanie spracovateľského priemyslu, malých fariem a pod. Predstavitelia farmárov vidia jedinú cestu k možnej náprave, a to zmenu Ústavy SR a ďalších zákonov.