ČAS NA ZMIERENIE (1)

Tragédia židov v Európe je tragédia celého civilizovaného ľudstva

Foto TASR/AP
Dátum 01.04.2016

Ideológia vysídľovania európskych židov do koncentračných táborov sa zrodila v Nemecku. Otcom a realizátorom tejto ohavnej myšlienky bol nemecký diktátor Adolf Hitler.

Túžba po vlastnom štáte

Bývalí vrcholní predstavitelia slovenskej politickej scény Ján Čarnogurský a František Mikloško sa verejne ospravedlnili židovskému národu za vysídlenie a následnú tragédiu slovenských židov. Dúfali sme, že táto nešťastná kapitola slovenských dejín sa týmto uzavrie. Nestalo sa tak. Vždy sa nájde niekto, kto sa vedome snaží manipulovať historické fakty. V Televízii TA3 sa 9. februára 2007 veľmi neodborne a nekvalifikovane k uvedenej téme vyjadril bývalý predseda SMK Pál Csáky. Slovenský štát označil za fašistický a prezidenta prvej Slovenskej republiky Jozefa Tisa za vojnového zločinca. Každý národ túži po vlastnom štáte, v ktorom by sa mohol rozvíjať duchovne i kultúrne. Aj Slováci po ňom túžili vyše tisíc rokov. Toto neodňateľné právo nemôže nikto spochybňovať. To, že slovenský štát vznikol vo vojnových časoch, ešte nikoho neoprávňuje označovať ho za vojnový či fašistický. Matka, ktorá svoje dieťa porodí v krutých bolestiach, ho nikdy neodvrhne. Miluje ho ako najväčší dar nebies. My Slováci máme šťastie, že medzi nami žili a ešte žijú pamätníci, seriózni historici, ktorým prekáža prekrúcanie faktov o slovenskej histórii.

Zamlčaná pravda

Doktor Gabriel Hoffmann, významný slovenský lekár a historik židovského pôvodu, sa židovskou otázkou z rokov 1939 – 1945 a naším prvým prezidentom Jozefom Tisom zaoberal už od roku 1947. Podľa neho neprestajné obviňovanie Slovákov zo zodpovednosti za tragédiu spáchanú na našich židovských spoluobčanoch je nespravodlivé, zlomyseľné a zavádzajúce.

Doktor Gabriel Hoffmann, významný slovenský lekár a historik židovského pôvodu, sa židovskou otázkou z rokov 1939 - 1945 a naším prvým prezidentom Jozefom Tisom zaoberal už od roku 1947.

Tragédia židov v Európe je tragédia celého civilizovaného ľudstva. Doktor Hoffmann o tejto časti našej histórie napísal knihu s názvom Zamlčaná pravda o Slovensku. Po jej vydaní bol pozvaný do televízie v Košiciach, kde redaktorom Lei Gallovej a Janovi Jelínkovi vydal takéto svedectvo: Lea Gallová: Pán doktor, čo je obsahom vašej knihy? Gabriel Hoffmann: Obsahom mojej knihy, ktorú som písal už od roku 1947, je snaha správne osvetliť život, prácu a výkon funkcie Jozefa Tisa ako prvého prezidenta slovenského štátu. Snažil som sa vystihnúť pravú podstatu všetkých problémov z hľadiska postoja židov v prvej Slovenskej republike a pravdu potom i obhajovať pomocou svojej knihy. Videl som, že všeobecný pohľad na prezidenta Tisa je veľmi negatívny, že je neprávom odsudzovaný, tak som chcel tento názor, ktorý prevládal a ešte teraz prevláda v slovenskom národe, vysvetliť podľa skutočnej pravdy. Preto som si určil cieľ preskúmať archívy väčších štátov a hľadať materiály, ktoré súvisia so slovenským štátom a jeho skončením. Teda materiály z obdobia 1938 - 1939 až 1945.

Hitlerova propaganda

Lea Gallová: Celkom určite ste sa štúdiom týchto materiálov dopracovali k novým poznatkom, ktoré možno ešte neboli publikované, a najmä v súvislosti s Tisom, naším prezidentom v rokoch 1939 - 1945. Ak sa dobre pamätám, prišli ste k nejakým novým faktom, ktoré by bolo možno dobré dozvedieť sa od vás.

Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabínom Slovenska doktorom Arminom Friederom, ktorý mi povedal, že dovtedy, kým Tiso sedí na prezidentskom stolci, my židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú.

Gabriel Hoffmann: Preskúmaním archívov na Slovensku, v Prahe, Berlíne, Paríži a vo Vatikáne sme zistili, že Jozef Tiso svojím prístupom, prácou v spojitosti so židovskou problematikou mal postoj objektívny, spravodlivý, ktorý zodpovedá všetkým zákonom humanizmu, ale i kresťanského mysliteľa a katolíckeho kňaza. Podľa týchto dokumentov z celoštátnych archívov v rôznych štátoch sveta sme zistili, že na Slovensku v tom čase žilo 85-tisíc židov. Hitlerovi sa na základe veľmi šikovnej a rafinovanej propagandy podarilo takmer v celom svete vzbudiť dojem, že chce riešiť židovskú otázku, ale chce ju vyriešiť humánnou cestou. Tvrdil, že židov z Európy vysťahuje do východných oblastí veľkonemeckej ríše, kde im umožní žiť uprostred svojich rodín a živiť sa vlastnou prácou. Lea Gallová: Jozef Tiso sa na procese obhajoval, že nevedel o deportáciách, ale pramene dokazujú, že o tom vedel. Gabriel Hoffmann: Nevedel. Citujeme desiatky dokumentov, ktoré objektívne a jednoznačne dokazujú, že Tiso vedel iba to, že vysťahovaní židia idú do pracovných táborov, kde sa budú živiť vlastnou prácou uprostred svojich rodín. Hitlerovi sa podarilo oklamať nielen Tisa, občanov prvej Slovenskej republiky, ale takmer celý svet.

Deportácie židov

Jan Jelínek: Skutočnosť však bola taká, aká je, že to neboli pracovné, ale vykynožovacie tábory. Gabriel Hoffmann: Keď sa Jozef Tiso dozvedel, že Hitler klamal, zo Slovenska už bolo vysídlených 57-tisíc židov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Hitlerovi uverili predstavitelia Ameriky, Veľkej Británie, Francúzska i ostatných štátov Európy a sveta, že židia idú do pracovných táborov. Jan Jelínek: Mňa by zaujímalo, aký bol vzťah samotných židov k Jozefovi Tisovi ako k prezidentovi. Gabriel Hoffmann: Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabínom Slovenska doktorom Arminom Friederom, ktorý mi povedal, že dovtedy, kým Tiso sedí na prezidentskom stolci, my židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú. My sme si plne vedomí toho, že odstránením Jozefa Tisa by prišiel na prezidentský stolec doktor Tuka alebo podobní ľudia, čo by znamenalo koniec všetkých židov na Slovensku. Lea Gallová: Ale predsa doktor Tiso bol na medzinárodnej listine vojnových zločincov. Gabriel Hoffmann: Nebol na nijakej listine vojnových zločincov. Hlavný prokurátor Izraela doktor Gideon Hausner, ktorý s celým svojím aparátom preskúmal všetky archívy, všetky ustanovizne, ktoré mali čo do činenia s deportáciami židov, vyhlásil, že nikde sa nenašiel a ani neexistuje dokument, ktorý by potvrdil, že Jozef Tiso bol vojnový zločinec. To by potom všetci vtedajší prezidenti z Európy museli byť vojnoví zločinci.

(Dokončenie v budúcom čísle)

Fotogaléria

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.