ČAS NA ZMIERENIE (2)

Odsúdením Jozefa Tisa na trest smrti obesením bol spáchaný justičný zločin

Foto TASR/AP
Dátum 29.04.2016

Prvú autentickú správu o vraždení židov v nemeckých koncentračných táboroch doniesli na Slovensko dvaja utečenci z Osvienčima, Rudolf Vrba a František Wetzler, koncom apríla 1944. Ani samotní židia neverili správam o likvidácii svojich súkmeňovcov v Poľsku.

Zastavené transporty

Keď sa Tiso prostredníctvom spišského biskupa Jána Vojtaššáka dozvedel, že vysídlení slovenskí židia hynú v koncentračných táboroch, vyhlásil: Od tejto hodiny ani jeden žid neopustí Slovenskú republiku. A ani neopustil. Okamžite boli zastavené všetky transporty židov zo Slovenska. Katolícki biskupi na čele s Jozefom Tisom vydali pastiersky list na záchranu židovských spoluobčanov, ktorý sa čítal vo všetkých katolíckych kostoloch a bol uverejnený aj v Katolíckych novinách.

Jozef Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15-tisíc prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko. Bolo to ešte v čase, keď nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom.

Kňazi na omšiach vyzývali veriacich, aby všetkými možnými spôsobmi a prostriedkami chránili židovské obyvateľstvo na Slovensku. Jozef Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15-tisíc prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko. Bolo to ešte v čase, keď nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom. Všetky tieto udalosti sú zdokumentované v archívoch i v mojej knihe. Jan Jelínek: Veľká chyba, ktorá sa pripisuje a vyčíta Jozefovi Tisovi, bola, že sa nezapojil do SNP, ba navyše vyznamenával nemeckých vojakov. Gabriel Hoffmann: Áno. Jozef Tiso tým, že vyznamenal približne 50-60 nemeckých vojakov, dôstojníkov, urobil obrovské dielo na záchranu slovenských ľudí. Dostavil sa do Banskej Bystrice proti vlastnej vôli, nie z vlastného presvedčenia. Od Hitlera dosiahol zmenu vydaného rozkazu, podľa ktorého malo byť 15-tisíc povstaleckých vojakov deportovaných do Nemecka. Ako odveta za vypuknutie povstania a zabitie veľkého počtu nemeckých vojakov malo byť zastrelených 300 zajatých rukojemníkov a leteckým bombardovaním mali byť za trest zrovnané so zemou stredoslovenské mestá Brezno, Banská Bystrica a Zvolen. Na žiadosť Jozefa Tisa nebolo 15-tisíc zajatých povstaleckých vojakov deportovaných do Nemecka, ale zostali na banskobystrickom území. Hitler upustil aj od svojho rozkazu, podľa ktorého malo byť zastrelených 300 rukojemníkov, pripravených na istú smrť. Prezident Tiso dosiahol i zrušenie rozkazu na bombardovanie troch stredoslovenských miest.

Na oltár cirkvi

Lea Gallová: No všetky tieto fakty sú zrejme nové a publikovaním môžu úplne zmeniť pohľad na Jozefa Tisa. Dozvedeli sme sa niečo, čo sme doteraz nevedeli. Čo si sľubujete od vydania tejto knihy? Gabriel Hoffmann: Cieľom môjho snaženia bolo dopracovať sa k objektívnej pravde a takto dosiahnuť, aby Jozef Tiso bol v prvom rade rehabilitovaný občiansky, ako člen slovenského národa, ako prezident prvej Slovenskej republiky a po občianskej rehabilitácii aby bol vyzdvihnutý i na úrovni katolíckej cirkvi. Podľa všetkých prameňov, ktoré sme zistili, preskúmali nielen my, ale i ďalší objektívni pozorovatelia a historici, i po stránke cirkevnej, zaslúži si Jozef Tiso, aby bol vyzdvihnutý na oltár katolíckej cirkvi, pretože je martýr. My však do toho nemáme čo hovoriť, uvažovať o tom môže len cirkev. Odsúdením Jozefa Tisa na potupný trest smrti obesením bol podľa mňa, ale i podľa objektívnych morálnych historikov spáchaný justičný zločin. Jan Jelínek: Na záver ešte jednu otázku. Vy sám máte židovský pôvod. Pociťujete vo vašom okolí ešte nejaké útoky proti židom alebo proti židovstvu? Gabriel Hoffmann: My žijeme vo veľmi ľudskej oblasti Slovenskej republiky, na východnom Slovensku. Myslím si, že tento ľud je taký objektívny, taký citlivý, tak rád má objektívnu pravdu, že nikdy sa neprejavil od rodu antisemitsky. Tu a tam vyskočia nejaké hlasy, ale my židia máme šťastie, že žijeme v kruhu tohto národa, ktorý má rád pravdu a k židovskému národu, či respektíve k ľuďom židovskej národnosti zachoval vždy maximálne férový prístup. Jan Jelínek: Táto časť našej histórie zodpovedá úrovni poznania vtedajšej spoločnosti. Bolo by spravodlivé na všetko, čo bolo, pozrieť sa znova a zhodnotiť to. Príspevkom k tomu môže byť aj kniha Zamlčaná pravda o Slovensku lekára a historika doktora Gabriela Hoffmanna.

Svedectvo morálnej pravdy

Zo Slovenska bolo vysídlených 72-tisíc slovenských židov. Z Poľska až 2 700 000, zo ZSSR 2 100 000, z Maďarska 550-tisíc, z Nemecka 165-tisíc, z Česka 78-tisíc, z Francúzska 76 134, z Rakúska 65 459, z Juhoslávie 60-tisíc, z Rumunska 21 214, z Holandska 10-tisíc, z Talianska 6 513, z Luxemburska 1 200 a z Nórska 756 oby­vateľov židovského pôvodu. Často si kladiem otázku, prečo musel byť prezident Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 Jozef Tiso ako jediný prezident v Európe odsúdený na trest smrti. Komu prospela a stále prospieva jeho smrť?

Hitler upustil aj od svojho rozkazu, podľa ktorého malo byť zastrelených 300 rukojemníkov, priprave­ných na istú smrť. Prezident Tiso dosiahol i zrušenie rozkazu na bombardovanie troch stredoslovenských miest.

Nám Slovákom, ale ani našim židovským spoluobčanom určite nie. S doktorom Gabrielom Hoffmannom, ktorý bol môj krajan, som sa stretol osobne. Hoci už nežije, zanechal nám svedectvo morálnej pravdy a pevnej viery, že táto pravda nás Slovákov i našich židovských spoluobčanov oslobodí. Dal som mu sľub, že cez jeho charizmu sa budem usilovať odhaľovať pravdu o našej zmanipulovanej histórii. Helmuth von Moltke, jeden z vedúcich členov sprisahania proti Hitlerovi, svojmu anglickému priateľovi L. Curtisovi 25. marca 1943 napísal: Som presvedčený, že aspoň 90 percent Nemcov nemá ani tušenie, že sme zamordovali státisíce židov. Keď husľový virtuóz a dirigent svetového mena Jehudy Menuhyn navštívil Jeruzalem, politickí predstavitelia Izraela mu vyčítali, že je málo aktívny v odsudzovaní holokaustu. Jehudy Menuhyn odpovedal, že rany sa jatrením nikdy nezahoja, že už nadišiel čas na zmierenie. A ten čas na zmierenie už nadišiel aj na Slovensku.

Fotogaléria

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.