DISKUSIE BEZ CENZÚRY

Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 30.04.2015

V živote človeka sú pätnáste narodeniny časom krehkého dozrievania, premenou dieťaťa na dospelého, sebestačného jedinca. Nie je to veľa a predsa ide o jeden z najdôležitejších životných míľnikov. Podobne je to aj v prípade časopisu – takisto možno hovoriť o zlomovom veku, pretože udržať sa pätnásť rokov na rozbúrenom mediálnom mori chce obrovskú dávku húževnatosti a pracovitosti, ale i odvahy a presvedčenia. Extra plus navyše nepatrí k mainstreamu – zaradil sa skôr k alternatívnym médiám, čím je na trhu printových periodík unikátom. Je to živý, vyvíjajúci sa organizmus a od svojho založenia v roku 2000 prešiel niekoľkými zmenami – v roku 2003 sa z dvojtýždenníka transformoval na mesačník, začiatkom roku 2004 zmenil formát z A3 na plnofarebný časopisový formát A4. Od roku 2009 sa stala vydavateľom Extra plus spoločnosť Medialis a v tom istom roku bola spustená aj jeho internetová verzia. August 2014 je zatiaľ posledným zlomovým okamihom v živote časopisu: vydávať ho začala spoločnosť Mayer media a Extra plus získal viac ako len nové logo a grafiku. Na jeho ďalšie smerovanie a nový projekt diskusnej relácie sme sa opýtali riaditeľky vydavateľstva Mayer media a zároveň šéfredaktorky Extra plus Lenky Eremiášovej, ktorá je jeho spoluzakladateľkou a celých pätnásť rokov prispievala k jeho rastu.

Extra plus vychádza od 1. augusta 2014 pod záštitou vášho vydavateľstva Mayer media. Zároveň ste sa stali aj jeho šéfredaktorkou. Akými zmenami časopis odvtedy prešiel a čo pripravujete?

Zmena vydavateľa nemala a v budúcnosti ani nebude mať vplyv na obsahové zameranie časopisu. Od januára sme však urobili veľký krok vpred: pridali sme 16 strán, vychádzame na kvalitnejšom papieri a v sofistikovanejšej grafickej úprave. Prioritne nám však nešlo len o zmenu dizajnu – naším cieľom je prinášať širšie spektrum tém, ktoré si súčasné obdobie vyžaduje. Extra plus sme preto obohatili o nové, zaujímavé rubriky. Viac sa venujeme občianskym témam, zdravotníctvu, školstvu či vede a zvýšený dôraz kladieme na to, čo naši čitatelia doteraz najviac oceňovali. V apríli tohto roka sme navyše spustili dva nové projekty – blogy na našej webovej stránke a diskusnú reláciu Extra téma.

Čo môžu diváci od diskusnej relácie Extra téma očakávať?

Extra téma je nový produkt na mediálnom trhu z vydavateľstva Mayer media. Rozhodli sme sa využiť takmer neobmedzené možnosti internetu a sprostredkovať divákom diskusie so zaujímavými hosťami. Podotýkam, že ide o úplne nový formát a odohrávať sa bude inak než Diskusný klub Extra plus, ktorý sme usporadúvali v minulosti. Nakrúcanie relácie realizujeme v komornom prostredí štúdia a diskusie povedie skúsený redaktor a moderátor Radovan Kondrlík. Extra téma bude veľmi živá a dynamická, pričom priemerná dĺžka jednej časti bude štandardných štyridsaťpäť minút, do ktorých sa pokúsime vtesnať to najpodstatnejšie, aby sme diváka neunavili, ale zároveň mu poskytli dostatok kvalitných informácií.

Akým oblastiam sa bude tento formát venovať?

Relácia bude zameraná na aktuálne otázky vyplývajúce z diania na Slovensku i vo svete. Pôjde o široké spektrum tém, ktoré ľudí zaujímajú najviac. V štúdiu Extra témy určite dostanú priestor nielen hostia z politiky, ale aj z radov lekárov, učiteľov, vedcov, odborárov, živnostníkov a normálne pracujúcich ľudí. Toto sú tí, ktorí vytvárajú hodnoty na Slovensku a nemôžeme na nich zabúdať. V tomto ohľade totiž vidíme obrovské rezervy na poli diskusných relácií v komerčných televíziách.

Čím bude Extra téma špecifická v porovnaní s inými diskusnými reláciami?

Diskusie v mainstreamových médiách sa venujú úzkemu spektru tém, my však otvoríme aj také, ktoré sa iné médiá neodvážia ani spomenúť. Keďže za nami nestoja nijaké finančné skupiny, slobodne si určíme oblasť záujmu a takisto hostí, ktorých pozveme. Vyberať budeme odborníkov z danej oblasti a takisto ľudí, ktorí by v iných médiách možno nedostali šancu prezentovať svoje názory. Navyše, v našom redakčnom tíme máme výborných autorov, ktorí nemajú problém diskutovať pred kamerami, a verím, že budú rovnako ostrí a pravdiví, ako sú vo svojich článkoch. Ľudia chcú čítať a počuť pravdivé informácie, naša diskusia Extra téma im ich bude poskytovať.

Ako často sa bude Extra téma nahrávať?

Spočiatku sme plánovali reláciu Extra téma vysielať s mesačnou periodicitou, ale dopyt a takisto pretlak zaujímavých tém a osobností nás motivovali k dvojtýždennej periodicite. Nevylučujeme, že neskôr sa budú diskusie nahrávať a vysielať ešte častejšie. Zatiaľ sme na začiatku, preto začneme skromnejšie, ohlasy čitateľov a divákov budú našou spätnou väzbou a určia nám ďalšie smerovanie.

Vo štvrtok 16. apríla 2015 sa uskutočnilo nahrávanie pilotnej časti. Akých hostí si moderátor Radovan Kondrlík pozval a na akú tému diskutovali?

Pozvanie prijali predseda slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský a vysoko-školský pedagóg a bezpečnostný analytik František Škvrnda. V prvej časti relácie si hostia pripomenuli 16. výročie tzv. „humanitárneho“ bombardovania Juhoslávie. Druhá časť bola venovaná konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom a v závere hostia diskutovali o možnom vystúpení Slovenska z NATO. Dotkli sa aj témy demonštrácií proti vybudovaniu základne NATO na Slovensku, ktorých organizátorom je Ján Čarnogurský. Tieto demonštrácie sa uskutočňujú každé dva týždne v asi desiatich slovenských mestách a pokračovať budú počas celého roka s výnimkou letných prázdnin. Je zarážajúce, že napriek veľkej podpore ľudí mainstreamové médiá tieto demonštrácie cielene ignorujú a blokujú akékoľvek informácie o nich dôslednejšie ako za socializmu.

Kde si môžu diváci túto časť relácie pozrieť?

Videá z nahrávania budú dostupné vo videosekcii na našej stránke www.extraplus.sk a, samozrejme, na portáli YouTube. Oslovili nás aj niektoré regionálne televízie, ktoré by mali záujem našu diskusiu vysielať. Po dohodnutí podmienok budeme našich čitateľov a priaznivcov informovať o vysielacích časoch.

Pripravujete druhú časť relácie, viete už, na akú tému bude a kto bude pozvaný?

Pilotná časť bola venovaná medzinárodnej politike, preto by bolo vhodné, keby sme v nasledujúcej debate hovorili o aktuálnom politicko-spoločenskom dianí na Slovensku. Nechcem vopred avizovať tému, pretože situácia na domácej i svetovej politickej scéne sa neustále mení a bolo by to v tejto chvíli veľmi neprofesionálne.

Môžu sa do chodu relácie zapojiť aj čitatelia Extra plus?

Budem rada, keď nám naši čitatelia napíšu, aké témy ich najviac zaujímajú a akých hostí by chceli vidieť v nasledujúcich reláciách. Verím, že tento formát osloví široké vrstvy divákov a ocenia ho predovšetkým tí, ktorým už nestačí všadeprítomná mediálna manipulácia a zatajovanie pravdy. Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.

https://www.youtube.com/watch?v=wcb0Vmp7kgw

Fotogaléria

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.