DOBROVOĽNÉ OČKOVANIE

Novelu zákona prináša skupina poslancov ĽS Naše Slovensko

Foto archív
Dátum 20.01.2017

BRATISLAVA 20. januára (TASR/Extra plus) - Občania Slovenskej republiky by sa mali sami rozhodnúť, či podstúpia očkovanie. V novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhuje dobrovoľnosť pätica poslancov za ĽS Naše Slovensko. Právnu normu predložili už na najbližšiu schôdzu pléna.

"Očkovanie sa u nás vykonáva masovo aj na najmenších deťoch, pričom so sebou prináša značné zdravotné riziká a súčasne je vykonávané v drvivej väčšine prípadov na zdravých ľuďoch, len ako prevencia – keď nie je bezprostredne ohrozený ich život a zdravie," zdôrazňujú kotlebovci s tým, že podľa súčasného zákona je očkovanie nielen formálne povinné, ale aj sankcionovateľné pomerne vysokými pokutami.

ĽS Naše Slovensko tak upozorňuje, že občania SR sú pod hrozbou pokuty nútení podstupovať očkovanie a nechať očkovať svoje deti bez ohľadu na to, či s týmto významným lekárskym zákrokom vyslovia súhlas, alebo nie. "Vykonávanie lekárskych zákrokov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu je pritom v rozpore so základnými ľudskými právami, a preto je porušením medzinárodného práva, ktorým je Slovenská republika viazaná," argumentujú poslanci s odvolaním sa na Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, podľa ktorého sa "zásah v oblasti zdravia môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas".

Podľa kotlebovcov očkovanie musí byť dobrovoľné, čo uznávajú v mnohých štátoch EÚ i sveta. "Z 28 členských štátov EÚ je očkovanie povinné len v 14 štátoch, pričom v siedmich z nich sa povinne očkuje proti menšiemu počtu chorôb ako v Slovenskej republike. Spomedzi iných európskych štátov nie je očkovanie povinné napríklad vo Švajčiarsku, v Nórsku, Rusku alebo na Islande. Mimo Európy nie je povinné napríklad v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande a v Japonsku. V USA sa dá odmietnuť z náboženských dôvodov v takmer všetkých štátoch, čiže tiež nie je povinné," uviedli predkladatelia.

Na presadenie dobrovoľnosti očkovania používa ĽS Naše Slovensko viacero argumentov. Poslanci tvrdia, že očkovanie so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí, nie je dostatočne efektívne a často je kontraproduktívne, nie je pravou príčinou ústupu infekčných chorôb, nie je opodstatnené, pretože veľká časť chorôb sa už u nás nevyskytuje, pokles zaočkovanosti populácie v poslednej dobe nemal za následok vznik epidémií, očkovanie niektorými vakcínami je nezlučiteľné s kresťanskou vierou a že očkovanie je veľký biznis farmaceutických firiem.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.