DRUHÝ POKUS

Sme rodina chce opäť presadiť exekučnú amnestiu

Foto archív
Dátum 11.06.2018

BRATISLAVA 11. júna (TASR/Extra plus) - Hnutie Sme rodina sa opäť pokúsi presadiť tzv. exekučnú amnestiu. Na júnovú schôdzu Národnej rady SR predložili jeho poslanci návrh zákona o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii). Minulý pokus hnutiu nevyšiel, parlament ho odmietol.

Poslanci Sme rodina chcú, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie. Zákon o exekučnej amnestii by mal tiež stanoviť výšku pohľadávky občana SR voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10-tisíc eur bez príslušenstva. 

"Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom SR, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018 za podmienky, že občan SR uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 31. decembra 2018. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie," opisujú predkladatelia.

Poslanci poukazujú, že podľa štatistík ministerstva spravodlivosti prebiehajú na Slovensku v súčasnosti tri milióny exekúcií. Predložený zákon mal podľa Sme rodina umožniť skupine približne 540-tisíc občanov SR splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu.