DÚHOVÝ SKOK A EXTRÉMIZMUS

Ohrozovanie života je útok na podstatu človečenstva, pretože najpodstatnejším, základným ľudským právom je právo na život

Foto Martin Baumann/TASR
Dátum 29.07.2019

Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí odznela nezmyselná veta: „Osoby rovnakej sexuálnej orientácie jednoducho nevidíme,“ pričom sa ombudsmanka Mária Patakyová prihovárala práve takým osobám. Ide o nominantku strany aj Most aj Híd, takže možno maličký problém so štátnym jazykom. Ako však napísali jedny pedofilo-filné noviny, od účastníkov pochodu zožala viackrát búrlivý potlesk – asi jej nerozumeli. Zväčša totiž išlo o importovaných „umelcov“ zo zahraničia, ktorí ssa výstredne vyobliekali či pozobliekali a do nášho hlavného mesta prišli len na „dúhový skok“.

Za čie peniaze?

A skade mali peniaze oné „profiperfidné“ hviezdy? Namiesto ministerky kultúry „konal“ a prispel sumou údajne 70.000 eur minister spravodlivosti Gábor Gál, tiež nominant strany aj Most aj Híd. Toto nech je priama výzva pre Najvyšší kontrolný úrad (a možno aj NAKU): skade vzal pán minister peniaze, mal ich rozpočtované, alebo tak urobil na úkor čoho? Nebodaj vlastného platu? To, prečo jasali a platili aj iní - Slovenská sporiteľňa a ambasády od Ameriky až po Afriku – je ale aj nie je iba ich vecou! Ruka v ruke s vlastníkmi médií mainstreamu, teda po našom „hlavného prúdu“ (a všetkých, ktorí ich chlieb jedia) chcú propagáciou nalíčených úbožiakov degradovať naše tradičné hodnoty, rodinu ako vzťah muža a ženy, z ktorého sa rodia detí. Ich filozofia je jasná: najväčším zlom na celučičkom-celom svete je korupcia, zlodejstvo, krádež a rovnako velikánskym zlom je mať iný názor, ako majú oni. Ak je váš názor iný, v tej chvíli ste zvečera do rána extrémistom, homofóbom, xenofóbom, náckom, fašistom, a tak ďalej (pozri zadychčané prejavy Exkisku). Všetko ostatné sa smie! Robte si čo chcete, dokonca vás podporíme finančne, len nesiahajte na (naše) peniaze a hovorte to, čo (my) chceme počuť.

Vyhubiť zlodejstvo

Samozrejme, korupcia, teda zlodejstvo, nepoctivé nadobúdanie peňazí je veľké zlo a treba proti nemu nielen „bojovať“, ale jednoducho ho vyhubiť (pokiaľ sa, pravda, dajú „vyhubiť“ peniaze). Je však ešte aj niečo, čo stojí v „poradovníku zla“ vyššie. Je to útok na život a všetko, čo s tým súvisí. Boj s korupciou je vec vážna, ale v čase totálnych útokov na život je ochrana života a prirodzenej morálky o „level“ vyššie. Tu je dnes frontová línia, dnes sa bojuje proti tradíciám odpornou maškarádou, propagujú sa čoraz novšie perverznosti (však SMEtiari), robí sa vlastne všetko preto, aby sa ľudstvo prestalo rozmnožovať. Nuž porovnávať v takej situácii boj za život s bojom proti korupcii – o čo sa v neplodných internetových diskusiách usilujú aj niektorí kresťanskí (či „kresťanskí“?) intelektuáli, je dnes neaktuálne smiešne. Ohrozovanie života je útok na podstatu človečenstva, pretože najpodstatnejším, základným ľudským právom je právo na život. Napokon lapidárne, hoci trochu drsne, to možno vyjadriť aj takto: ak zlikvidujeme život, zlikvidujeme aj korupciu. Nebude mať kto a ani koho korumpovať.

Pokiaľ ide o Most-Híd a jeho príklon k dúhe, na to by mali pamätať voliči tejto strany-straníčky, ktoré nedovolí niektorým našim južným spoluobčanom naučiť sa a ovládať reč štátu, v ktorom žijú? To chce za každú cenu rozvracať aj konzervatívne zvyklosti národa, ktorý dal meno tomuto štátu? Napokon je to výzva nielen pre jej slovenských, ale aj maďarských voličov: vari chcú dúhovú budúcnosť pre svoje potomstvo?