EKONOMIKA NA ŠTYROCH KOLESÁCH

Podiel automobilov na celkovej priemyselnej výrobe na Slovensku dosiahol 44 percent

Foto archív
Dátum 17.01.2017

BRATISLAVA 17. januára (TASR/Extra plus) - Slovenský automobilový priemysel aj roku 2016 prekročil počtom vyrobených vozidiel miliónovú hranicu. Vlani sa v závodoch Kia Motors Slovakia, Peugeot Citroën Slovakia a Volkswagen Slovakia vyrobilo viac ako 1,040 milióna automobilov, informovali predstavitelia Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR. V roku 2015 sa v SR vyrobilo 1,038 milióna vozidiel.
Podiel automobilov na celkovej priemyselnej výrobe na Slovensku dosiahol 44 percent, pričom automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte SR podieľal 35 percent. Slovensko už niekoľko rokov vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov. Vlani si prvenstvo v tomto ukazovateli udržala SR počtom 191 vozidiel, priemer Európskej únie (EÚ) bol 40,8 vozidiel.

Ak registrácie nových osobných áut dosiali podľa ZAP v roku 2016 rekordné hodnoty. V kumulatívnom porovnaní registrácie vlani dosiahli 88.163 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 13,09 percent. V roku 2017 bude ZAP SR, okrem iných úloh, iniciovať diskusie a podporovať otázky spracovania analýzy dosahov digitalizácie priemyslu na zamestnanosť, spracovania štúdie potrieb rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja, budovania výskumno-vývojových pracovísk aj u dodávateľov pre finálnych výrobcov automobilov a rozvíjania spolupráce medzi rôznymi odvetviami ekonomiky.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.