EXEKUČNÁ PREVENCIA

Nezadlžujeme sa preto, že nemáme čo do úst, ale preto, lebo po veciach túžime rýchlejšie, než na ne máme. Na Slovensku nemáme systematické sledovanie zadlženosti obyvateľov, vieme ju však odhadnúť nepriamo z mnohých údajov. Banky evidujú vyše 900 miliónov eur zlyhaných úverov. 

Foto PEXSES
Dátum 08.01.2023

Naivita, bezradnosť v ťažkej životnej situácii či zlá finančná gramotnosť priviedli už nejedného Slováka k rozhodnutiu zadlžiť sa do miery, ktorá sa skôr či neskôr stala neúnosnou. Rýchle pôžičky bez zdĺhavých papierovačiek dostupné takmer každému boli pre mnohých východiskom z krízy, ktorá sa napokon ešte viac prehĺbila. Mnohí skončili s exekúciou na krku, prišli o strechu nad hlavou či si dokonca v zúfalstve siahli na život. Neuveriteľné osudy ľudí, ktorí doplatili na svoju ľahkovážnosť či nevedomosť, viedli k vzniku Bezplatnej dlhovej poradne, ktorá sa dnes nachádza na 46 miestach Slovenska.

CIEĽOVÉ SKUPINY: 

- nezamestnaní

- sociálne odkázaní

- zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra predeti a rodiny

- ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby

- zadlžení dôchodcovia

- zadlžení ľudia bez domova

- osoby v exekúcii

- ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi

- ľudia uvažujúci o osobnom bankrote

- ľudia po osobnom bankrote

- ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie

- ľudia v dlhovej pasci z dôvodu osobnej krízy

- ľudia, ktorí prišli o prácu a následnej sa dostali do dlhovej špirály počas pandémie COVID-19

- ľudia, ktorí sú ručiteľmi dlhu niekoho iného

- ľudia, ktorí majú nedoplatky na výživnom

Prihlásiť sa môže každý

Exekučná prevencia, zníženie exekučných zrážok o polovicu a celoplošná exekučná amnestia sú ciele, ktoré sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR usilovalo dosiahnuť v snahe o eliminovanie dosahov exekúcií na obyvateľov Slovenska. „Maximálne sa snažíme o to, aby sa občania, ktorí majú problém so splácaním záväzkov, prihlásili o pomoc čím skôr, aby sa nedostali do exekúcie. Ďalším dôležitým opatrením, ktoré sme prijali, bolo to, že sme približne o polovicu znížili exekučné zrážky z príjmov. Takto sme pomohli 33-tisíc dôchodcom. Tretia vec, ktorá nás ešte len čaká, je buď celoplošná exekučná amnestia, alebo ak ako vláda nedospejeme k celoplošnému riešeniu, tak som pripravený postupovať per partes. Máme viaceré štátne inštitúcie, ktoré už v minulosti urobili takzvaný generálny pardon. To znamená, že pokiaľ dlžník zaplatí do nejakého dátumu istinu, všetky ostatné poplatky mu budú odpustené,“ uviedol poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak počas otvorenia dlhovej poradne v Prievidzi v júli tohto roku.

Právnik, ekonóm, psychológ

Hlavnou úlohou bezplatnej dlhovej poradne je poskytovať poradenstvo právnika, ekonóma a psychológa. Práve na integrácii týchto troch oblastí je založená hlavná idea bezplatného dlhového poradenstva. Dlhoví poradcovia klientom poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre konkrétnu situáciu. Poradcovia pomôžu pochopiť situáciu, v ktorej sa človek nachádza, vytvoria analýzu dlhov a nájdu najlepšie riešenie, ako splácať dlhy či ako sa nezadlžiť.

Interview s JUDr. Ing. Petrom Danielom, PhD., externým expertom Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo

 

Návrhy na exekúciu vlani prudko stúpli. Máte predstavu, koľko občanov je na Slovensku zadlžených?

Na Slovensku nemáme systematické sledovanie zadlženosti obyvateľov, vieme ju však odhadnúť nepriamo z mnohých údajov. Banky evidujú vyše 900 miliónov eur zlyhaných úverov. Spotrebiteľské úvery zlyhávajú v jednom z 13 prípadov, kreditné karty v jednom zo 14 a hypotéky v jednom zo 115. Inkasné agentúry vymáhajú viac než pol milióna prípadov. Asi pol milióna ľudí čelí exekúcii a ročne dnes začína takmer 300-tisíc nových exekúcií. Doposiaľ prešlo osobným bankrotom asi 70-tisíc ľudí, pričom najmladší mal len osem rokov. Štatistiky EÚ ukazujú, že u nás je aktuálne pod hranicou príjmovej chudoby 12,3 percenta ľudí, čo je asi 660-tisíc osôb a ak k tomu pripočítane aj ľudí v závažnej materiálnej a sociálnej deprivácii a ľudí s veľmi nízkou pracovnou intenzitou, dostaneme sa na číslo 15,6 percenta (asi 800-tisíc ľudí). Viac než šesť percent Slovákov má nedoplatky na úveroch, energiách či bývaní a až 27 percent ľudí tvrdí, že by nedokázali čeliť neočakávanému výdavku v sume len o niečo vyššej než 400 eur, lebo si nevytvárajú na také situácie rezervy.

Ako sme na tom v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ? Nachádzame sa pod či nad priemerom EÚ v zadlženosti občanov?

Mnohých prekvapí, že v porovnaní s inými štátmi EÚ sa Slovensko nachádza spolu s Českom, Holandskom, Dánskom a Fínskom v skupine najlepších, kde je miera ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením do 17 percent. O niečo horšie sú na tom Nemci, Francúzi, Rakúšania, Belgičania, Portugalci a Švédi. V tretej kategórii sú Španieli, Taliani, Gréci a pobaltské krajiny. Na chvoste rebríčka sú Rumuni a Bulhari.

Čomu zadlženosť na Slovensku pripisujete?

Najväčším vinníkom je tragicky nízka miera finančnej a právnej gramotnosti. Mladí ľudia idú do života nepripravení v základných finančných a právnych otázkach. V rodine ich obvykle nikto neučí rozumne hospodáriť, tvoriť finančné rezervy a úspory, investovať od mladosti, aby raz mali slušný dôchodok. Mizivé percento mladých pri vstupe do pracovného života tuší niečo o druhom či treťom pilieri. O pár desiatok rokov sa budú spoliehať na štát rovnako ako generácia ich rodičov, ale od štátu už nedostanú dosť, aby mohli slušne žiť. Strednú a staršiu generáciu už síce život naučil, že musia aj sporiť, ale len málo z nich vie, ako usporené peniaze zhodnotiť či aspoň neznehodnotiť. Obrovská právna negramotnosť spôsobuje, že ľudia podpíšu nevýhodné či podvodné zmluvy, z ktorých neskôr platia neprimerané úroky a pokuty.

V čom vidíte najväčšie nástrahy a riziká pre občanov, na čo by si mali prípadne dávať pozor, ak sa chcú vyhnúť zadlženosti, ktorá ich dostane do ťažkej životnej situácie?

Mali by sme sa naučiť posúdiť každý výdavok podľa kritéria, či danú vec iba chceme, alebo aj potrebujeme. Často meriame úspech majetkom a status človeka závisí často od imidžového mobilu, drahého auta či adresy v „dobrej štvrti“. K umeniu míňať primerane k príjmom nás má od detstva viesť rodina, škola a spoločnosť, ale tu fatálne zlyhávame. Ak sa aj chceme prikryť perinou, akú máme, nevieme zistiť jej veľkosť, lebo si nevieme spraviť domáci rozpočet. Zabudli sme na obálky našich babičiek, do ktorých delili výplatu a vedeli, z ktorej obálky platiť bývanie či jedlo. Dnes obálky vieme nahradiť tabuľkou v počítači, ale takmer nikto to nerobí. Ľudia nevidia, že marketing už nie je o predaji dobrých vlastností výrobku, ale o zavádzaní spotrebiteľa cez jeho podvedomie. Reklamy nás učia túžiť po tom, čo nepotrebujeme. Zadlžujeme sa nie preto, že nemáme čo do úst, ale preto, lebo po veciach túžime rýchlejšie, než na ne máme. Zadlžiť sa je v poriadku, ak viem, koľko môžem splácať a ak počítam s nepredvídanými životnými situáciami. Ale ak sa zadlžím „na hrane“ a nečakaný výdavok spôsobí, že svoj dlh neviem splácať, to už v poriadku nie je. Veľký problém našim klientom robia aj takzvané peer-to-peer pôžičky, ktoré získate pár klikmi v počítači či mobile. Je to súčasť ekonomiky spolupráce a ide o skryté úverovanie rovnako ako v celej ekonomike spolupráce ide o skryté formy inej služby, aby sa vyhli regulácii: peer-to-peer pôžičky nereguluje NBS a ani pripravovaná smernica EÚ o spotrebiteľských úveroch nemá ambíciu ich regulovať. Ak je EÚ v tomto smere nečinná, mala by naša vláda pripraviť národnú reguláciu, aby sme predišli nezodpovednému a bezhlavému úverovaniu, ktoré v honbe za výnosom už dnes ničí životy ľudí.

Sú v tomto prípade dostupné určité formy prevencie? Navrhli by ste možno pridať do školských osnov predmet, ktorý by ľudí naučil finančnej gramotnosti?

Školy sa v posledných rokoch snažia posilniť finančnú gramotnosť žiakov. Tieto témy sú v oficiálne odporúčaných učebných osnovách, ale kvalita ich podania závisí skôr od chuti učiteľa a riaditeľa školy. Národná banka a niektoré komerčné banky školám veľmi pomáhajú. Webové stránky a učebnice vytvorené nadšencami sa snažia poskytnúť materiál na výučbu. Neziskové organizácie robia stovky aktivít vo finančnej gramotnosti detí a dospelých. Všetko je to však rozbité do rezortov niekoľkých ministerstiev. Slovensku chýba ucelená vládna stratégia na zvýšenie finančnej a právnej gramotnosti detí aj dospelých. Ak sa pýtate na prevenciu, tak ju robia aj naše bezplatné dlhové poradne, kde radi klientovi pomôžeme spočítať, či si môže dovoliť zamýšľaný úver alebo výdavok a posúdime riziká zmluvy či inej písomnosti, ktorú má v úmysle podpísať.

Čo bolo hlavnou motiváciou na vytvorenie projektu Bezplatná dlhová poradňa?

Znie to ako klišé, ale motiváciou bolo pomáhať na to odkázaným ľuďom. Tí, čo stáli pri zrode projektu, vedeli, že táto sociálna služba štátu u nás chýba, pričom podobná služba v rôznych podobách už funguje v polovici štátov EÚ. Vedeli sme, že u nás sú státisíce potenciálnych klientov, hoci ročne ich obslúžime iba okolo desaťtisíc. Prvé stovky úspešne vyriešených prípadov, za ktorými stoja neuveriteľné príbehy ľudí z rôznych sociálnych skupín, ukazujú, že táto služba má zmysel. A pre pesimistov jeden údaj navyše: vo viacerých krajinách EÚ experti spočítali, že každé euro, ktoré štát do dlhových poradní investuje, sa mu vráti v sume tri až päť eur. Takú vysokonávratnú investíciu budete ťažko hľadať aj v privátnej sfére. Naozaj tu nejde o vyhadzovanie peňazí slušných daňových zákazníkov na tých menej šťastných, ktorí nezvládli splácať dlhy.

S čím dokážete človeku pomôcť?

Nejednému klientovi sme zachránili na poslednú chvíľu strechu nad hlavou či zachránili rodinu rozpadajúcu sa z dôvodu dlhov. Zabránili sme už stovkám zbytočných osobných bankrotov, znížili sme dlhy jednotlivcov o desiatky tisíc eur, dali sme ľuďom novú nádej na normálny život. Klienti nám za to neraz vyslovili vďaku. V každej zo 46 poradní máme ekonóma, právnika a psychológa, ktorí na prípadoch spolupracujú. Vieme nastaviť udržateľný rodinný rozpočet a zhodnotiť vhodnosť výdavkov. Vieme posúdiť oprávnenosť dlhu a oprávnenosť postupu veriteľa či vymáhačov dlhu. Vieme vysvetliť, či je osobný bankrot pre klienta vhodným riešením. Vieme pomôcť získať pre riešenie dlhu stratenú podporu rodiny či priateľov a pomôcť pochopiť, aké následky môže mať neriešenie dlhu pre nášho klienta.

Kto sa na vás môže obrátiť?

Na nás sa naozaj môže úplne bezplatne obrátiť každý človek, ktorý si nevie sám poradiť so splácaním dlhu, ale aj ten, kto sa iba plánuje zadlžiť a má obavy, či splácanie zvládne. Nerobíme rozdiely podľa príjmu či majetku. Medzi našimi klientmi síce prevažujú nižšie a stredné vrstvy, ale nájdu sa aj iní. Problém s dlhmi majú často aj „bohatší“ ľudia, ale očakávame, že tí vyhľadajú najmä advokáta či finančného poradcu, ktorí urobia veľkú časť práce za nich. My klienta skôr navigujeme, čo má urobiť, ale nekonáme za neho. Pomáhame bez ohľadu na vek, keďže v dlhu bývajú aj maloletí. Máme širokú škálu klientov od zadlžených ľudí z chudobných osád cez mladých dospelých opúšťajúcich centrá pre deti a rodiny, cez strednú vrstvu, ktorá sa dostala do nezvládnuteľných dlhov po prepustení z práce, neúspechu živnosti, ťažkej chorobe či rozvode, cez obete podvodov, vydierania či úžery, až po ľudí vracajúcich sa do bežného života z výkonu trestu odňatia slobody.

Ako má postupovať občan, ktorý sa na vás potrebuje obrátiť?

Stačí zavolať, napísať e-mail alebo zaklopať na naše dvere a dohodnúť stretnutie. Sme vo všetkých regiónoch Slovenska, máme 46 kancelárií, v každej ekonóma, právnika, psychológa a administratívneho pracovníka. Naše kontakty sú na stránke www.pomahamedlznikom.sk.

Ako uvádzate, vaším cieľom nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale aj zmeniť úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti. Akým spôsobom to chcete docieliť?

Vždy si kladieme za cieľ pôsobiť našimi radami na myslenie klienta tak, aby zmenil nastavenia v hlave, pokiaľ ide o ekonomické správanie, zodpovedné zadlžovanie a základné právne povedomie. Na rozdiel od advokátov nezastupujeme klientov, skôr im detailne radíme, ako postupovať, každý krok s nimi konzultujeme, trpezlivo vysvetľujeme a necháme ich vyjadriť sa k nemu. Na rozdiel od finančných poradcov neodporúčame ľuďom konkrétne finančné produkty, ale vysvetlíme, ako si z nich vybrať. Vedieme klientov, aby robili potrebné kroky oni sami. Tým ich učíme, ako v budúcnosti podobnej ťažkej situácii s dlhom predísť alebo ju aspoň lepšie a ľahšie zvládnuť.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.