GAŠPAROVIČ: ZÁCHRANOU OBČANOV MÔŽE BYŤ LEN ÚSPEŠNÉ OBČIANSKE REFERENDUM

ODOMKNUTÝ ČLÁNOK: Ivan Gašparovič: Polícii ruky zväzuje zákon a polícia musí konať podľa zákona. Dnes sa ukazuje, že majú naozaj rozviazané ruky aj od zákona, ale to je koniec demokracie.

Foto ARCHÍV EXTRA PLUS
Dátum 06.06.2021

Iniciátori referenda odovzdali prezidentke Zuzane Čaputovej viac ako pol milióna podpisov občanov za vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Predpokladali ste, že v takom rekordnom čase (11 týždňov) dokážu nazbierať toľko podpisov?

Pomohla tomu atmosféra nespokojnosti veľkej väčšiny občanov Slovenska, ktorá sleduje ustavičný boj vládnych koaličných partnerov medzi sebou najmä pri príprave často nezrealizovateľných zákonov aj reforiem. Samozrejme, dopomohli k tomu aj osobné konflikty predstaviteľov koalície, ale aj zákaz zhromažďovania sa občanov v núdzovom stave, keď nemohli vyjadriť svoju nevôľu s tým, ako sa vláda stavala k problémom občanov. Ak si zoberieme dôsledky pandémie a nereakciu vlády pri pomoci veľkým i menším podnikom, alebo živnostníkom či roľníkom, tak nie je prekvapujúce, že občan už vidí jedinú možnosť len v referende a v predčasných voľbách, aby táto vláda čím skôr zo svojej pozície odišla.

Matovičova i Hegerova vláda hovoria, že majú silný mandát na vládnutie, pretože sú politikmi predstavujúcimi obnovu a prosperitu. Tak ako si potom môžeme vysvetliť toľkú nespokojnosť?

S týmito heslami išli do volieb. Dokonca keď OĽaNO začalo strácať volebné preferenčné body, tak Igor Matovič vymyslel desať návrhov plnenia svojho programu a pýtal sa občanov, či si to želajú. Občania, samozrejme, s veľkým nadšením povedali áno, chceme, s tým, že ho vo vysokej miere vo voľbách podporili, čo mu umožnilo stať sa premiérom. Dnes je však situácia úplne iná, pretože osobe Igora Matoviča nedôveruje vyše osemdesiat percent občanov a už si ľudia neželajú ani jeho dvakrát vymenovanú vládu. Zaujímavé je, že súčasný premiér Heger začína skoro každú tlačovú besedu vetou: „Viete, že my stále hovoríme pravdu,“ ale práve tu občan zisťuje, že pravdu nehovoria. A táto ich pravda-nepravda bude ich koncom.

Prezidentka Čaputová sa obrátila s referendovou otázkou na Ústavný súd SR. Považujete to za správne?

Prezident SR vyhlasuje referendum na návrh občanov, alebo ak sa uznesie NR SR. Ak sú splnené všetky ústavné a zákonné podmienky, prezident musí do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia NR SR vyhlásiť referendum. To, že sa prezidentskej kancelárii podarilo tak promptne skontrolovať a potvrdiť splnenie zákonných podmienok a platnosť podpisov občanov, potvrdilo zodpovednosť pracovníkov spolu s prezidentkou. Prezidentka tým, že sa obrátila na Ústavný súd SR, len využila možnosť, ktorú jej Ústava SR dáva, aby Ústavný súd SR rozhodol, či je predmet referenda v súlade s Ústavou SR.

Ako by ste konali vy v jej pozícii?

Pravdepodobne by som sa neobrátil na Ústavný súd SR, pretože občan má právo rozhodovať a dokonca si myslím, že má povinnosť opraviť svoje rozhodnutie, ktoré urobil, že dal hlasy ľudom, ktorí ani z časti nenapĺňajú sľuby, ktoré dali vo voľbách občanom a ťahajú štát do problémov najmä ekonomických a sociálnych v budúcnosti ťažko riešiteľných.

Veríte, že referendum bude úspešné a budú vypísané predčasné voľby?

Je to na Ústavnom súde SR, ktorý rozhodne, či bude referendum vyhlásené. Pani prezidentka naznačila, že referendum by sa mohlo realizovať v septembri. Platnosť a účinnosť referenda je však ešte podmienená tým, aby bolo vyhlásené v zbierke zákonov. NR SR nemá vo vzťahu k návrhu prijatému v referende inú pôsobnosť než zabezpečiť vyhlásenie v zbierke zákonov. Výsledok referenda nadobúda účinnosť až dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. 

Predpokladajme, že sa predčasné voľby uskutočnia. Vidíte na politickom spektre strany, ktoré dokážu byť alternatívou tejto vláde?

Bolo by zlé, ak by sme nemali alternatívu, avšak bude aj nebude také ľahké zhodnotiť, čo sa za posledné obdobie u nás udialo. Bude záležať aj na tom, ktoré silné ekonomické podniky sa pridajú k politickej strane a osvoja si navzájom svoje predstavy o budúcnosti Slovenska, ako Slovenska ekonomicky schopného, sociálne podmienky napĺňajúceho. Dôležité bude aj to, či občan tieto predstavy prijme. A určite nezabudnuteľnú úlohu ovplyvniť občana ako vždy budú mať médiá. A nevylučujem ani zahraničný vplyv. 

Emeritný prezident Ivan Gašparovič so súčasným prezidentom ČR Milošom Zemanom, s ktorým ich spája dlhoročné priateľstvo.

Po prípadných predčasných voľbách sa môže stať, že vznikne koalícia Hlas-SD, SaS a Progresívne Slovensko, alebo veríte, že dokáže komunikovať Peter Pellegrini s Robertom Ficom a s nejakým tretím subjektom?

Smer-SD a Hlas-SD sú dve politické strany, ktoré ovládajú priestor sociálnej demokracie. Obidve strany v súčasnosti fungujú na základe spoločného programu, ktorý prijali ako jedna strana. Neviem si do budúcnosti predstaviť, že by tieto dve strany stáli proti sebe a mali odlišné programy najmä z pohľadu sociálneho štátu. Či dokážu nájsť aj iné politické strany s obdobným programom, to bude záležať na tom, ktorá nová politická strana dokáže presvedčiť voličov a zároveň nájsť prieniky práve so sociálnou demokraciou.

Viackrát sme sa rozprávali o roztrieštenosti národných, kresťanských a sociálnych síl, ktoré sa naďalej len drobia a o nejakom spájaní už nemôže byť ani reč. Vidíte niekoho, kto by dokázal priniesť liek na národnú politickú neurózu?

Vždy som bol zástancom toho, že v slovenskom parlamente musí mať zastúpenie aj národná strana, ktorá má ako prioritu národný program. Samozrejme, v súčasnej dobe musí politická strana akceptovať realitu, a to je najmä otázka zahraničnej politiky a účasti nášho štátu v EÚ a NATO. Viem si však predstaviť, že v niektorých otázkach o EÚ alebo NATO môže mať výhrady a dnes sa aj ukazuje, že EÚ aj NATO budú potrebovať reformu, ale národná strana musí zvládnuť tieto otázky. Samozrejme, takáto nová strana to nebude mať ľahké, ale na slovenskej myšlienke, na národnej a hospodárskej politike, ale i suverenite, nedotknuteľnosti hraníc či celistvosti územia SR môže mať úspech a treba ju podporiť. Dnešná doba ukazuje, že národne cítiaci volič, ktorý sa sklamal v niekdajších národných politických stranách, ostáva ďalej národne cítiacim a bude hľadať nové politické strany. Určite sa sústredí na tie, ktoré majú v svojom programe pokryté otázky týkajúce sa perspektívy Slovenska. Ako som už naznačil, pronárodné cítenie voličov je evolučne dané, treba byť v súzvuku s jeho prirodzenosťou, ale v žiadnom prípade nesmie byť zneužívané na napĺňanie mocenských ambícií samoľúbych politických avanturistov. Tomu treba zabrániť. Nemyslím si však, že túto skupinu voličov budú zaujímať len súčasné problémy. Budú hľadať takú stranu, ktorá sa zaoberá históriou SR v zmysle boja za samostatnosť a prežitia národa. Samozrejme, len národné vnímanie nemôže byť nosnou úlohou strany, ruka v ruke s tým musí kráčať sociálny program, fungujúce hospodárstvo a zahraničná politika. Národná politika nesmie negatívne zasahovať do týchto programov. Pamätám si, že z takejto pozície v minulých voľbách vystupovalo niekoľko strán, ale najmä Práca slovenského národa (PSN) dobovo vystihuje podstatu problému. Jej prioritou je tolerantné presadzovanie záujmov štátotvorného národa SR v duchu Trianonskej zmluvy z roku 1921 i Parížskej z roku 1947, ktoré vytesňujú šovinistické aj iredentistické tendencie a dávajú priestor na naplnenie skutočne patriotických cieľov v súlade s medzinárodným právom. Nesmieme zabudnúť ani na SNS, ktorá sa však musí najskôr skonsolidovať.

Emeritný prezident Ivan Gašparovič na 20. narodeninách mesačníka Extra plus so šéfredaktorkou Extra plus Lenkou Mayerovou a predsedom PSN Romanom Stopkom.

Dnes sa maďarskej otázke a maďarsko-slovenským vzťahom venuje práve PSN, ktorá má v programe územnú celistvosť SR a nedotknuteľnosť hraníc a upozorňuje na promaďarské aktivity Matoviča a poslanca Gymesiho v prospech radikálnych síl a záujmov Maďarska. Netreba zabudnúť na stretnutie, ktoré zorganizoval Matovič pri príležitosti 100. výročia Trianonu, keď pozval na stretnutie na Bratislavský hrad len zástupcov maďarskej menšiny. Nepredpokladáte, že SR hrozí isté nebezpečie v otázke slovenského juhu?

To, že pozval zástupcov menšiny nie je problém, ale treba vidieť koho pozval. Prečo si vybral tú najextrémnejšiu skupinu tejto menšiny. Od takýchto extrémistov sa dá kedykoľvek niečo čakať a isté nebezpečenstvo hrozí na obidvoch stranách, veď si stačí spomenúť na futbalový zápas Slovensko – Maďarsko v Budapešti, kde boli na slovenských zástavách popísané hanlivé a dehonestujúce nápisy na adresu SR. Máme na tieto veci reagovať alebo nie? Spomínate si, že na juhu Slovenska nemohli slovenské deti navštevovať slovenskú školu a museli dochádzať do iných miest. Je nonsens, aby sa toto dialo na území SR. V takomto prípade mala vláda okamžite reagovať a trebárs postaviť novú školu. Predsa nie je možné, aby slovenské deti nemohli navštevovať na slovenskom území vo svojom bydlisku školu, kde škola existuje, ale je len pre po maďarsky hovoriace deti a starosta kategoricky odmieta vytvoriť slovenskú triedu. Pre strany, ktoré chcú presadzovať otázky národnej politiky, je mimoriadne dôležité pamätať na históriu. Z tohto pohľadu sa však o národnostnú politiku voči menšinám žijúcim na Slovensku zo strany slovenských inštitúcií či politických strán neobávam. Skôr mám obavu o extrémistické prejavy, s ktorými dokáže kedykoľvek vystúpiť najmä časť maďarskej menšiny. To, čo urobil pred rokom vtedajší premiér Matovič v súvislosti so stretnutím na Bratislavskom hrade, to neprichádza do úvahy, aby prijal v takom formáte zástupcov jednej národnostnej menšiny a jej najradikálnejším krídlom, s takými nehoráznymi požiadavkami, ktorými ohrozuje územnú celistvosť Slovenskej republiky.

Spomínate si, že by si niekto v minulosti dovolil konať podobným spôsobom?

Bol som v politike, keď sme boli Československom, bol som v politike v ére samostatného Slovenska a môžem povedať, že od začiatku najmä menšinoví extrémni politici Slovensko napádali, písali demarše proti Slovenskej republike, o tom, ako sú na našom území potláčané národnostné menšiny. Pamätám si na jedno moje vystúpenie pred poslancami parlamentného zhromaždenia Rady Európy, keď som povedal: Všetci viete, že SR bola pred prijatím za člena Rady Európy mimoriadne pozorne monitorovaná v oblasti ľudských práv a národnostných menšín. Pozorovatelia a reportéri Rady Európy mnohokrát navštívili SR, stretli sa s predstaviteľmi národnostných politických strán, médií i radovými občanmi. V tom čase bola na Slovensko vyslaná Radou Európy ako raportér/pozorovateľ fínska poslankyňa Tarja Halonenová (neskôr dvojnásobná prezidentka Fínska) a tá sa pohybovala mnoho dní po Slovensku a tejto problematike sa venovala veľmi podrobne, mali sme spolu dlhé rozhovory, a keď predkladala Rade Európy svoju správu, vyznela veľmi pozitívne pre Slovensko. V správe sa dokonca konštatovalo, že v otázke dodržiavania práv národnostných menšín by Slovenská republika mohla slúžiť ako vzor. Myslím, že to platí dodnes a som prekvapený, že sa tu opätovne začína hovoriť o maďarskej otázke. Skôr si myslím, že je potrebné hovoriť o slovenskej otázke, pretože to, čo urobil Matovič v súvislosti so stretnutím na Bratislavskom hrade, je viac ako znepokojujúce.

Matovič ešte pred voľbami hovoril o zmene zákona o dvojakom občianstve, ktorého novelu nakoniec vláda odsúhlasila 24. februára 2021 a momentálne ju majú prerokovať poslanci NR SR. Aký je váš postoj k tomuto zákonu?

Nie som celkom spokojný s návrhom, ktorý sa predkladá do NR SR, pretože je tu oveľa jednoduchšie riešenie, na ktorom by mali pracovať maďarská i slovenská vláda. Mám jedno zásadné rozhodnutie, ktoré prezentujem dlhodobo. A predniesol som ho aj pri mojom poslednom stretnutí maďarskému prezidentovi... Nech maďarská vláda zruší svoj zlý zákon, ktorý zasahuje do suverenity nášho štátu, a aj SR nech zruší tiež zlý zákon, (ten bol prijatý ako reakcia na maďarský zákon). Budeme mať stav, ktorý bol pred prijatím týchto zákonov, a budú bezproblémové dvojaké občianstva.

V podstate dnes nik nevie povedať, čo Matovič a Gymesi sľúbili Orbánovi počas nedávnej návštevy Maďarska, keď boli z rokovaní vylúčení zástupcovia diplomacie. Považujete to za štandardný postup?

Je to nehoráznosť z hľadiska politického aj z hľadiska ignorácie predstaviteľov štátu, ktorí majú čo povedať do zahraničnej politiky. Myslím, že takýto človek už dávno nemá čo robiť vo vláde. Som prekvapený, že najmä naša novinárska obec na túto vec nezareagovala adekvátne. Neviem si predstaviť, že by sa niečo také stalo v inej demokratickej krajine. Odmietnúť a nedovoliť veľvyslancovi, ktorý je predstaviteľom a zastupuje štát poverený prezidentom SR aj z dôvodu, aby prezidenta informoval o priebehu a záveroch takýchto rokovaní je neprípustné, najmä ak sa ich zúčastňuje osoba s neodôvôdniteľnou účasťou. Ako prezident by som okamžite žiadal predsedu vlády, aby mi podal návrh na odvolanie podpredsedu vládu Igora Matoviča. Ak sa tak nestalo znamená to, že predseda vlády a vláda nemá dôveru k práci MZV SR a minister by mal na protest abdikovať.  

Emeritný prezident Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou.

Sme svedkami ďalšieho neštandardného „tajného“ stretnutia na pôde SIS, zvolaného premiérom Hegerom, kde boli traja najvyšší ústavní činitelia a zástupcovia prokuratúry, spravodlivosti i polície. Viete si predstaviť, že by ste vy ako prezident išli na takéto stretnutie?

Neprináleží mi kritizovať prezidentku. Ak išla na stretnutie z vlastného rozhodnutia, tak je to nešťastný krok, ak nie, potom by sa mala čím skôr zbaviť svojich poradcov, pretože s takýmito poradcami môže urobiť ešte veľa nesprávnych rozhodnutí. Prezidentka SR si môže kohokoľvek z tej schôdzky zavolať na rokovanie priamo do paláca, je to jej legitímne právo. Pokojne požiadať premiéra o zvolanie Bezpečnostnej rady SR a prerokovať závažné skutočnosti. Či vedela, do čoho ide, alebo nie, to ju neospravedlňuje. Neviem si však predstaviť, že by som sa ja zúčastnil na takomto stretnutí a neviem si ani predstaviť takého premiéra, ktorý by ma na pôdu SIS pozval. Som presvedčený, že túto schôdzu nezvolal premiér, ale riaditeľ SIS prostredníctvom premiéra a to, čo oni hovoria, že rokovali o otázkach, ktoré nie sú živé pri riešení orgánmi činnými v trestnom konaní, tak si neviem predstaviť, prečo ich riešili na utajenom stretnutí v nemonitorovanej miestnosti SIS, to hovorili o veciach, ktoré sú neproblémové a dávno skončené?. Jediné, čo mi napadá, prečo sa museli stretnúť, je, že majú veľký problém s prácou SIS a polície, o ktorej často hovoria, že jej rozviazali ruky.

Dá sa rozviazať ruky polícii?

Nedá sa to a nesmie sa to, pretože polícii ruky zväzuje zákon a polícia musí konať podľa zákona. Dnes sa ukazuje, že majú naozaj rozviazané ruky aj od zákona, ale to je koniec demokracie.

Veríte, že sa verejnosť dozvie, prečo sa konalo toto „utajené“ rokovanie?

Ak nebolo niečo utajované, tak načo to niekoľko dní tajili, že sa stretli? Predpokladám, že o niekoľko dní alebo týždňov budú postupne vychádzať nielen informácie, ale aj následné konanie, pretože hoci boli v utajení, nevedia, či niekto z tohto utajeného stretnutia neurobil nahrávku a potom už bude iný frmol v štáte.

Na stretnutí chýbal Igor Matovič, a práve to vytvára dohady, že išlo práve o to, ako dostať Matoviča preč z vlády a z politiky...

Zatiaľ nevieme, čo bolo príčinou stretnutia, dá sa len špekulovať. Médiá predtým kritizovali celú vládu, dnes je všetko inak a médiá sú zamerané len na ministra financií. Môže ísť aj o otázku blízkosti úspešného referenda, ktoré by vyvolalo nové parlamentné voľby. Médiá si to uvedomujú a zrejme nie sú si isté, aká by bola alternatíva novej vlády, tak radšej podporujú súčasnú vládu, ktorá im vyhovuje podstatne viac ako predošlé vlády. Po odchode Matoviča čakajú pokoj v koalícii. Ale pozor v koalícii a vo vláde sú aj iní s jeho povahou. 

Vládnu krízu vyvolali nezhody medzi Sme rodina a Za ľudí o novele zákona o kolúznej väzbe. Aký je váš názor na túto zmenu?

Nechcem reagovať na tých, ktorí hovoria o politických či kriminálnych procesoch. Neviem si predstaviť, aby polícia a prokuratúra vzali niekoho do väzby bez dôvodného podozrenia. Otázka však je, čo sa urobilo, aby sa dôvodné podozrenie potvrdilo alebo vyvrátilo. Otázka kolúznej väzby sa toho dotýka v tom, že jej lehoty sú veľmi dlhé. Som za prispôsobenie týchto lehôt európskym normám. Na druhej strane treba povedať, že nezáleží na dĺžke lehoty, ale na tom, že ju vyšetrovateľ nemusí využiť, keď je schopný pracovať a čím skôr dospieť k dôkazom alebo vyvráteniu podozrenia. Záleží na vyšetrovateľovi, jeho nadriadených a dozorujúcom prokurátorovi, ale aj na súde. V čase, keď som pracoval na mestskej prokuratúre, moji nadriadení pravidelne kontrolovali, ako pokračujeme vo vyšetrovaní. Bol založený spis, ktorý bol na troch miestach (malo by to tak byť aj dnes, kde je tam zapísaný každý úkon a presný čas). A ten  kontroloval nadriadený a kancelária prokuratúry. Ak šéf videl, že sa dlhší čas nič nedeje a v spise nie sú záznamy, okamžite prišla sankcia. Nezáleží na lehote, ale na tom, či poctivo pracuje vyšetrovateľ a jeho dozorový prokurátor. To sa dnes nedeje, veď sa nemôže stať, že prokurátor špeciálnej prokuratúry neurobil za niekoľko mesiacov v spise ani čiarku. Opätovne by som zaviedol vyšetrovateľov na prokuratúre, pretože by sa tieto konania podstatne urýchlili. Kolúzna väzba nemôže byť problémová, ani keby mala ročnú alebo niekoľkoročnú lehotu, ak si vyšetrovateľ, prokurátor a súd plní svoju povinnosť.

O čom vypovedá vzatie riaditeľa SIS do väzby?

Ukazuje sa, že SIS je zaujímavá pre predstaviteľov štátu viac-menej len vtedy, keď sa vymenuje jej šéf. V čase môjho prezidentovania som raz, dvakrát do roka chodil oficiálne na stretnutia do SIS, kde som sa stretávali so všetkými riaditeľmi odborov v rámci SIS. Ak zoberie polícia riaditeľa SIS z večera do rána do väzby, tak spolupráca medzi políciou a SIS asi nie je dobrá. Naša tajná služba mala kedysi dobré meno, ale postupne strácala na dôveryhodnosti, pretože riaditeľ tajnej služby by sa nemal meniť každé štyri roky a navyše nemala by byť obsadzovaná neprofesionálmi. To jednoducho nejde, takáto národná spravodajská služba nemá na medzinárodnom poli akceptáciu. SIS musí byť dobre zadefinovaná a musí sa o ňu starať premiér a prezidentka SR, najmä ak sú signály negatívne.

Viete si predstaviť, že takmer dva a pol roka bude vláda takto vládnuť?

Silu v parlamente na to má a ešte má aj podporu z prezidentského paláca. Jedinou záchranou občanov môže byť len úspešné občianske referendum.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.