GORBAČOV ZASTAVIL HRU

Nikolaj Starikov: Mimovládne organizácie sú silný nástroj na destabilizáciu krajiny

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 01.03.2016

Patrí k novej generácii ruských intelektuálov a publicistov, jeho meno je však často priraďované aj k spoločenským a politickým aktivistom, novinárom a spisovateľom. Narodil sa 23. augusta 1970 v Sankt-Peterburgu. V roku 1992 skončil štúdium na Petrohradskej štátnej univerzite inžinierstva a ekonomiky. Je autor 15 publikácií, v ktorých sa venuje najmä geopolitike, ekonomike a histórii Ruska, ale aj iných krajín. Sám svoje diela označuje ako historicko-politické detektívky. Príbehy v nich stavia na spomienkach účastníkov a očitých svedkov opisovaných prípadov. V roku 2013 založil politickú stranu Veľká vlastenecká strana. Niekoľko rokov pôsobí ako lektor v SPBGPU, MFTI, UrGEU a ďalších inštitúciách, je obchodný riaditeľ televíznej stanice Prvý kanál – Sankt-Peterburg. Nikolaj Viktorovič Starikov.

Podľa vašich slov prebieha na našej planéte nekonečná šachová partia, pričom v každom období je postavenie figúrok iné. V akom období sa my a globálna politika nachádzame práve teraz?

Michail Gorbačov nielenže zlikvidoval Sovietsky zväz, ale hru na tejto veľkej šachovnici z našej strany zastavil. Dnes je hra obnovená a náš veľmajster na zahraničnopolitickom poli obohráva západných partnerov. To sa nepáči tým, ktorí si zvykli hrať sami a ťahať figúrky aj za súpera. Ich nespokojnosť prerastá do nepochopiteľných činov, ako sú pokusy o diskreditáciu najvyšších predstaviteľov nášho štátu.

Ste uznávaný publicista a vizionár, preslávili ste sa však aj podaním podnetu na Michaila Gorbačova. Z čoho ste obvinili bývalú hlavu štátu a ako to dopadlo?

Žiadali sme začať trestné vyšetrovanie proti Gorbačovovi, pretože chceme dostať právne stanovisko k tomu, čo urobil. Podľa nás to bola zrada, hoci sa to dnes už tak nenazýva a niektorí to považujú za dobrý skutok. Preto treba získať právnický názor, ktorý by mal zaznieť v masmédiách a dostať sa do učebníc histórie.

V roku 2013 vyšla vo vydavateľstve Piter v Sankt Peterburgu vaša publikácia Geopolitika – ako sa to robí. Zaznamenala veľký úspech a v preklade vyšla aj na Slovensku. Čo je geopolitika a prečo je dôležitá?

Geopolitika ako veda vytvorená našimi britskými a americkými partnermi opisuje večný boj medzi štátmi na medzinárodnej aréne, boj pevninských štátov a štátov mora. V tomto prípade je Rusko štát pevniny, Veľká Británia, USA a celá severoatlantická aliancia sú zase štáty mora. Samozrejme, tieto termíny sú myslené obrazne. Podstatou geopolitiky je najmä večný boj o kontrolu nad zásobami nerastných surovín.​

Vo vašej knihe uvádzate, že Rusko je pevninská veľmoc a jeho odvekými nepriateľmi sú mocnosti mora a spojencami mocnosti pevniny. Môžete byť konkrétnejší? Kto je spojenec a kto nepriateľ Ruska?

Rozdelenie na pevninské a morské štáty nevymyslelo Rusko, ale Veľká Británia a Spojené štáty. Vypracovali terminológiu aj zmysel geopolitiky, o ktorý sa Západ dodnes opiera. V súlade so západnými kánonmi geopolitiky je Rusko nepriateľ Západu, a podľa ruských je to zase Západ. U nás sme sa geopolitikou, žiaľ, dlho nezaoberali. Dnes ju ešte len študujeme a v tomto smere nás naši americkí a britskí partneri predstihujú.

Vďaka Rusku si Európania už 70 rokov nažívajú v mieri a blahobyte. Zdá sa, že pokojné európske prostredie nejakej mocnosti prekáža, čo dokazujú udalosti na Ukrajine. Ako vnímate tento konflikt, do ktorého sa výrazným spôsobom zapojila EÚ, USA aj NATO?

Jeden z postulátov geopolitiky pre mocnosti mora je odrezať štáty pevniny od prístupu k moru. Preto sa snažia zatláčať Rusko stále hlbšie do vnútrozemia - drobia jeho územie, zo štátov okolo neho vytvárajú nepriateľov. Sovietsky zväz pozostával z 15 republík. Ktoré z nich sa stali súčasťou NATO a Európskej únie? Pobaltské republiky, ktoré majú prístup k moru – presne podľa západných pravidiel geopolitiky. V prípade Ukrajiny ide o pokus vtiahnuť Rusko do vojny cestou vyvolania štátneho prevratu v Kyjeve za priamej podpory západných tajných služieb, samozrejme, vrátane financovania a diplomatickej podpory prevratu. Dôsledkom je občianska vojna, čo podľa mňa aj bol konečný cieľ Washingtonu.

Aká výhoda môže Washingtonu vyplývať z vojenského konfliktu?

Spojené štáty bojujú nielen s Ruskom. Ich úloha je oveľa komplikovanejšia – snažia sa obmedziť potenciálny vzostup iných centier sily. A Čína aj Európa sú centrá sily. Začiatok občianskej vojny na Ukrajine umožnil oslabiť Európu, urobiť ju závislejšou od USA a na druhej strane ohroziť tranzit tovaru z Číny do Európy cez Euráziu. Alternatívou tejto suchozemskej cesty je námorná cesta. Keď si uvedomíme, kto ju kontroluje, pochopíme zámer Washingtonu vyvolať vojenský konflikt v centre Európy.

Spojené štáty sa snažia destabilizovať Európu ako jedného z hlavných geostrategických hráčov. Je možné oslabiť americký vplyv spojenectvom Ruska a Nemecka?

Washington chce, aby jeho spojenci boli slabší a závislí od neho. To je skutočná príčina utečeneckej krízy, ktorú dnes Spojené štáty prostredníctvom Turecka a predajných európskych politikov zorganizovali v únii. Spojenectvo Ruska a Nemecka je nočná mora, s ktorou Anglosasi bojujú celé storočie. Práve preto sa pousilovali dostať do konfliktu Rusko a Nemecko v prvej svetovej vojne, preto tak nenávidia pakt o neútočení medzi Ruskom a Nemeckom z augusta 1939. Pritom v ňom nie je nič neprirodzené, hovorí sa tam o vzájomnom neútočení dvoch krajín. Nielen to, bol podpísaný po tom, ako Poľsko, Anglicko, Francúzsko a iné štáty uzavreli s Nemeckom presne takú istú dohodu. Démonizuje sa však len zmluva medzi Ruskom a Nemeckom. Samozrejme, dobré vzťahy s Nemeckom sú podmienkou mieru v Európe.

Následkom rozporov medzi EÚ a Moskvou boli uvalené sankcie na Rusko. Čo to pre váš štát znamená a komu sankcie viac ublížili?

Európa zaviedla sankcie pod tlakom USA. Pri analýze ich výsledkov zistíte prekvapujúci fakt. Obrat tovaru medzi Ruskom a európskymi štátmi sa znížil v rôznej miere od 5 do 25 percent. A obrat tovaru medzi Ruskom a USA, naopak, vzrástol. Proti komu teda zaviedli Spojené štáty sankcie? Odpoveď je jasná: proti Európskej únii.

NATO sa správa čoraz agresívnejšie. V krajinách bývalého východného bloku sa buduje čoraz viac jeho základní. Dá sa to považovať za provokáciu Ruska?

NATO vzniklo o niekoľko rokov skôr ako Varšavská zmluva, ktorá sa zrodila ako odpoveď naň. Keď Gorbačov zlikvidoval Varšavskú zmluvu, aliancia stratila zmysel svojej existencie, keďže bola vytvorená ako štruktúra proti údajnej ruskej agresii. Sovietsky zväz už neexistuje, agresie niet, ale NATO sa zachovalo. Keby bol niekto skutočne chcel mier, bolo by rozumné vytvoriť medzi Ruskom a Západom pás neutrálnych štátov, oddeľujúcich dva protistojace bloky. To, čo sa stalo s NATO po rozpade Sovietskeho zväzu, ukázalo jeho skutočné ciele. Súčasťou aliancie sú teraz nielen naši niekdajší spojenci, ale aj časť bývalých sovietskych republík. Jej armáda sa stále viac posúva k našim hraniciam. Vojenská základňa NATO je aj v Pobaltí, odkiaľ doletí raketa do Petrohradu za niekoľko minút.

Prečo je však dnes toľko základní NATO na území Nemecka?

Americké vojská mali chrániť Nemecko pred sovietskou armádou, ktorá sa nachádzala v druhej časti krajiny. My sme odišli, Američania tam však zostali. Nemci nevedia odpovedať na otázku, čo robí americká armáda na ich území. Pred kým ich chráni? Veď všade naokolo sú členovia NATO. Vychádza mi z toho, že chráni Nemecko pred samotnými Nemcami. Robí ich nesuverénnymi.

Na čo sa aliancia týmto pripravuje? Nehrozí svetu pre jej agresívne konanie globálny konflikt?

Západ chce Rusko ako štát pevniny vytesniť od mora a čoraz hlbšie ho zatláčať do vnútrozemia európskeho kontinentu. Nechce mier, ale zničenie pevninského štátu, jeho rozdrobenie, podmanenie a likvidáciu. Netrápi ho, že pritom vzniká nebezpečenstvo vojenského konfliktu.

Rusko sa v globálnej politike nespráva ako agresor. Naopak, chce riešiť existujúce problémy. Napriek tomu panujú vo svete k Rusom negatívne postoje. Prečo je to tak?

To nie je len teraz. Keby ste si prelistovali britskú tlač spred sto alebo dvesto rokov, tak by ste si tam prečítali to isté. Nič sa nezmenilo.

Napríklad v amerických filmoch sú Rusi zobrazovaní len ako gangstri alebo agresori...

To je informačná vojna. Keď ešte nebola kinematografia, britské noviny uverejňovali hrôzostrašné karikatúry, na ktorých bradatí kozáci počas poľského povstania opekali na kopijach malé deti. O Petrovi I. Západ tvrdil, že chce ovládnuť Európu. Neskôr to isté hovoril o Stalinovi. Teraz zase vraví, že Putin chce doviesť tanky až do Lisabonu. Máme obrovské územie, ktoré si chceme zachovať. Nepotrebujeme iné. Načo? Veď tam nie je nič také, čo nemáme aj v Rusku.

Prehráva Rusko túto informačnú vojnu?

Momentálne ju vyhrávame. Prevažná väčšina našich občanov totiž úplne adekvátne hodnotí súčasné udalosti, čo pred zhruba 15 rokmi nebolo. Podarilo sa nám obnoviť informačnú suverenitu v krajine, pri šírení nášho názoru v iných štátoch nám však Západ stále hádže polená pod nohy.

Mnohí dnes hovoria o Vladimirovi Putinovi ako o veľkom šťastí pre Rusko. Ako hodnotíte jeho politiku?

U nás hovorievame, že Boh má rád Rusko, keďže v ťažkú chvíľu prichádza človek, ktorý rieši pred ním postavené úlohy. Vladimir Putin sa objavil na scéne vtedy, keď bola na kartu stavená samotná existenciu Ruska. Z toho vyplýva jeho vysoký rating aj dôvera k nemu a dnes je bez zveličenia národný líder. Má veľkú autoritu a jeho názor je dôležitý, no nie preto, že by za nesúhlas nasledoval nejaký trest. Je veľmi rozvážny a ľudia sa k nemu správajú s úctou.

Konflikt na Blízkom východe a najmä v Sýrii sa začal riešiť len vďaka vstupu Ruska do hry. Aký bude podľa vás ďalší vývoj v tomto regióne a, samozrejme, aj v samotnej Sýrii? Čo možno predpokladať?

Účasť ruských vojenských vzdušných síl na uregulovaní situácie v Sýrii nesporne prispieva k upokojeniu situácie v tomto regióne. Vojna sa nezačala sama od seba, niekto vytvoril teroristické organizácie a vyzbrojil ich modernými zbraňami tak, že sa sýrska armáda štyri roky nachádzala na hranici porážky. Vytvorila sa taká vojenská sila, s ktorou si nedokázala poradiť. Kto stojí Islamským štátom, mohutnou teroristickou organizáciou? Prečo Spojené štáty, ktoré proti nemu bojovali rok, dosiahli len to, že sa územia kontrolované ISIS ešte zväčšili? Až keď USA a ich spojenci prestanú destabilizovať situáciu na Blízkom východe, nastane tam mier. Je to jeden z najvýbušnejších regiónov sveta, USA tam už rozvrátili mnohé štáty.

Kto stojí za teroristami?

Terorizmus vynašli naši britskí partneri približne v polovici 19. storočia. Väčšina teroristických hnutí v krajinách protistojacich Veľkej Británii bola v tom období financovaná zo zahraničia. Terorizmus je metóda dosiahnutia nejakého výsledku. Čo však znamená medzinárodný terorizmus? Zoskupenie teroristov z rôznych krajín? Čo môže spájať bojovníka za slobodu Severného Írska s tým, čo chce oddelenie štátov Džammú a Kašmír od Indie a ich pripojenie k Pakistanu? Nič. Preto nijaký medzinárodný terorizmus neexistuje. Teroristické organizácie sú financované americkými a britskými tajnými službami, čo z nich robí prostriedok dosiahnutia americkej a britskej politiky. Pri analýze pádu dvojičiek v USA 11. septembra 2001 si možno dokonca pomyslieť, že Američania túto tragédiu zorganizovali sami.

Dá sa terorizmu zabrániť politicky, dohodou veľmocí?

V Sýrii sa nevedno odkiaľ objavili desiatky tisíc dobre vycvičených a vyzbrojených ľudí. Ich zbrane vraj pochádzajú od irackej armády, čo možno pripustiť. No náboje sa predsa míňajú. Odkiaľ berú nové? Okrem toho všetci títo ľudia dostávajú výplaty. To znamená, že tam prúdia peniaze. Ako je to možné v súčasnosti, keď sú všetky peňažné prevody sledované? Prečo si Spojené štáty nevšímajú obchodovanie teroristov s ropou? Veď to dáva teroristom možnosť na samofinancovanie. Keď sa pozastaví obchod s ropou, nebudú mať prístup k financiám. Celý svet okrem toho šokujú krvavé nahrávky ISIS neobyčajnej kvality. Predstavte si, že teroristi nakrútili farbisté video a zavesili ho na internet. Koľko ľudí si ho pozrie? Ak vám však budú po celý deň v rádiu a televízii hovoriť o videu, tak si pozriete. Okrem toho, odkiaľ sa medzi bradatými bojovníkmi z ISIS vzali kvalitní režiséri a kameramani, nakrúcajúci snímky na úrovni hollywoodskych filmov? Pri pohľade na samotný názov organizácie je jasné, že ide o dielo odborníkov na marketing. ISIS je predsa meno starovekej bohyne. Zdá sa, že pred nami je produkt marketingovej spoločnosti, podobne ako kokakola alebo čipsy, len s príchuťou krvi.

Možno to označiť ako hybridnú vojnu?

Nenazval by som to hybridnou vojnou, ale uskutočňovaním určitej úlohy. Úloha je vytvoriť teroristickú organizáciu a dostať ju do povedomia ľudí. Zoberme si príklad: dievča z Moskvy sa pridalo k ISIS. Prečo sa tak rozhodlo? Na základe videí alebo článkov v novinách či na internete. Jedno dievča príde z Moskvy, desať ďalších z iného mesta, dvadsať mladých mužov odinakiaľ... Takto to všetko vzniká, aj za pomoci médií.

V dôsledku konfliktu na Blízkom východe prúdia do štátov EÚ tisíce migrantov. Myslíte si, že je to riadený proces? A aký bude jeho výsledok?

Migranti zapĺňajú Európu nie pre konflikt na Blízkom východe. Ich národnostné zloženie je pestré - asi 10 percent pochádza zo Sýrie, zvyšok je z Afganistanu, Maroka, Alžírska či Pakistanu. Zo všetkých možných krajín, len nie odtiaľ, kde zúri vojna. Pred nami je veľké sťahovanie národov. Oficiálnou príčinou je vojna, no v skutočnosti uskutočňuje túto logistickú operáciu Turecko a Spojené štáty. Na ich povel sa milióny ľudí z krajín, kde niet vojny, rozhodli presťahovať sa do Európy, pretože ich prevážajú bez dokladov a vyplácajú im sociálne dávky. A čo je hlavné, niekto im sľúbil, že môžu narúšať všetky európske zákony a nič sa im nestane. Je to pre mňa nepochopiteľné. Migrant predsa vie, že sa nachádza v cudzej krajine. Ak poruší zákon, tak ho deportujú. Vedeli by ste si pred tromi rokmi predstaviť, že niekto príde do Európy a hoci nemá ani povolenie na pobyt, ani občianstvo, začne znásilňovať Európanky? Buď ho posadia do väzenia alebo deportujú tam, odkiaľ prišiel. Migračná kríza má k vojne len okrajový vzťah, v skutočnosti je to krok na oslabenie Európy a zväčšenie jej závislosti od USA.

Ako môže vyzerať Európa o 30 rokov?

Európska únia sa môže rozpadnúť, pretože každý štát uvidí záchranu v ochrane vlastných hraníc. To je v skutočnosti prvoradá úloha štátu. Ak štát nedokáže ochrániť svoje hranice alebo zabezpečiť poriadok na uliciach, prestane existovať. Môže sa však objaviť líder európskeho formátu, ktorý bude chrániť nie hranice rodného Slovenska alebo rodného Nemecka, ale hranice únie. Tak ako sa v histórii Ruska našla osobnosť, ktorá ho v roku 1999 zachránila pred zánikom. Ak sa taká osobnosť objaví v EÚ, únia prežije. Ak sa taká osobnosť nenájde, osud únie budú určovať tí, ktorí sem doviezli 1,5 milióna ľudí.

Migranti vyznávajú úplne inú kultúru, hodnoty, tradície aj vieru, ktoré do Európy nepatria. Európa je prevažne kresťanská. Prežije kresťanstvo?

Nesúhlasím s vami, že viera migrantov nie je prítomná v Európe. Existujú predsa nezávislé štáty ako Kosovo alebo Bosna a Hercegovina, vytvorené Spojenými štátmi, kde väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia. Je tu však ďalší moment: v Ruskej federácii je množstvo moslimov, dokonca v jej európskej časti, ale medzi moslimami a pravoslávnymi tam nikdy neboli problémy. Nebudú ani v Európe, ak nikto nebude umelo vyostrovať protirečenia medzi jednotlivými vierovyznaniami. Tí, čo sa pokúšajú znásilňovať ženy, sú zločinci a polícia by mala proti nim zakročiť. Ak nikto nebude brániť kresťanskú Európu, samozrejme, ako taká môže zaniknúť.

EÚ dnes čelí mnohým problémom. Nie je tu len migračná kríza, ale aj finančná, hrozí rozpad Schengenu. V roku 2017 a možno aj skôr čaká Veľkú Britániu referendum o vystúpení z EÚ. Mohla by sa únia rozpadnúť?

Budúcnosť je zatiaľ neznáma. Keby nám pred desiatimi rokmi niekto povedal o dnešnej situácii v EÚ, asi by sme mu neuverili. Predsa nemôže 1,5 milióna ľudí bez dokladov prejsť cez hranice. Aby som dostal vízum, musím absolvovať ponižujúcu procedúru daktyloskopie. Na jednej strane sa dodržiavajú prísne pravidlá, na druhej strane sa však otvárajú hranice pre 1,5 milióna ľudí bez akýchkoľvek dokladov. Veľká Británia jednoducho vydiera EÚ svojím vystúpením. Pritom chápe, že ak odíde, bude to tá povestná kocka domina, ktorá zrúti všetko. Veľká Británia a USA sú v podstate jeden celok, teda v skutočnosti nie Veľká Británia, ale Spojené štáty vydierajú Európu. Všimnite si, že do Veľkej Británie sa utečenci len tak ľahko nedostanú. Zaviedlo sa euro, ale libra zostala. Je to zvyčajná britská politika: vždy sa snaží stáť tak trochu bokom a robiť všetko pre to, aby boli spojenci slabí.

Nemecko sa údajne pripravuje aj na takú možnosť, že EÚ skončí. Myslíte si, že je to pravda?

Možno také plány sú, ale sú silne sťažené, kým sa na území Nemecka nachádza 300 amerických základní. Veď aj škandál s odpočúvaním nemeckej kancelárky americkými tajnými službami sa prijíma ako samozrejmosť. Je zvláštne, keď považujeme za normálne, aby jeden spojenec odpočúval druhého.

Vo svojej knihe sa zaoberáte aj tým, ako Rothschildovci stvorili veľké Nemecko. Mimochodom, akú úlohu zohráva Nemecko v geopolitike?

Nemecko bolo kedysi vytvorené za podpory svetových bankárov preto, aby zničilo existujúce európske monarchie. Počas 2. svetovej vojny sa stalo nástrojom likvidácie svetového poriadku. A teraz takýto nástroj vytvárajú na Blízkom východe. Mám na mysli ISIS. Predstavte si, že chcete začať vojnu v strednej Ázii s cieľom oslabenia Ruska a Číny. Musíte mať nástroj, ktorý tú vojnu začne. Na jeho vytvorenie potrebujete predmostie - veď na území zdravého štátu sa nemôže objaviť 10-tisíc bojovníkov. Dá sa to len v slabom alebo nefungujúcom štáte. Oslabenie štátov v regióne dosiahnete vyvolaním radu farebných revolúcií pod heslom slobody. Aby vaše plány vyšli, musíte zlikvidovať najsilnejšie štáty regiónu. A preto pod vymyslenou zámienkou vtrhnete do Iraku. Zničíte ho, obesíte jeho lídra a je vám jasné, že o 15 rokov sa musí začať vojna v strednej Ázii. Celému svetu pritom hovoríte, že bojujete proti krvavému diktátorovi. A ďalej po krokoch napĺňate svoj program. Rusko však toto všetko chápe, snaží sa tieto plány prekaziť a podporuje zákonnú moc v Sýrii.

Niektoré z vašich kníh sú na Ukrajine údajne ilegálne. Prečo ich podľa vás ukrajinská vláda zakázala?

Na Ukrajine sú oficiálne zakázané dve moje knihy, v skutočnosti však z pultov kníhkupectiev zmizli všetky. Keď sa fakty nedajú spochybniť, začínajú sa zákazy. Ak ste moju knihu čítali, viete, že tam nie je nič také, čo by mohlo byť príčinou akéhokoľvek zákazu. Je to jednoducho želanie obmedziť prístup ukrajinských občanov k informáciám. Na Ukrajine je zoznam približne 200 zakázaných kultúrnych dejateľov – vraj ohrozujúcich bezpečnosť Ukrajiny - na ktorom je nielen Gérard Depardieu, ale aj ja. Hneď po štátnom prevrate tam bolo zakázané vysielanie všetkých ruských kanálov.

Mnohí politológovia hovoria, že rok 2017 bude z hľadiska globálnej politiky zlomový a nastane nové prerozdelenie sveta a mocností. Okrem iného, Veľkú Britániu čaká spomínané referendum...

Myslím si, že vo Veľkej Británii nebude nijaké referendum. Po tom, ako do Európy doviezli 1,5 milióna ľudí, nevyhnutnosť vo vydieraní Európy prudko klesla. Európa už teraz nevie, čo má robiť, preto je ľahšie ovládateľná. Nemyslím si, že práve rok 2017 bude prelomový, pretože akýkoľvek rok sa teraz môže stať zlomovým. Hlavne, aby sa najbližšie roky nestali rokom začiatku nového veľkého vojenského konfliktu v Európe.

Často sa venujete otázkam spolupráce Číny a Ruska. Čo sa dá v najbližších rokoch očakávať od tohto spojenectva?

Ďalší rozvoj vzájomných vzťahov. Nevidím príčiny na ich zhoršenie. Môžu sa len zlepšiť, hoci sú to výborné vzťahy medzi dvoma štátmi. Bol by som veľmi rád, keby naše vzťahy s EÚ a USA boli na takej istej úrovni.

Aký ďalší vývoj predpokladáte v Rusku? Čo musí urobiť, aby neostalo osamotené a ostalo pevné vzhľadom na nepriateľské postoje, napríklad EÚ a USA?

Potrebné sú najmä zmeny v ekonomike, len sa musia uskutočňovať s cieľom jej zlepšovania, a nie zničenia, ako to robil Gorbačov. Slovo reforma má v Rusku negatívny odtienok, tak ako demokracia alebo liberáli. Tieto slová dnes mnohí ľudia vnímajú doslova ako nadávky, za čo môžu politici, ktorí sa tak označovali. Podľa mňa musia prísť k moci iné politické sily, patriotickejšie, uvedomujúce si príčiny aj dôsledky súčasnej situácie v Rusku. Tieto sily musia vziať na seba zodpovednosť a spolu s naším národným lídrom vyviesť krajinu zo zložitej situácie.

Aký je váš názor na mimovládne organizácie v Rusku a silnejúci tlak LGBTI?

V programe našej strany máme zákaz propagandy homosexuality a všetkého, čo protirečí rodinným hodnotám. Mimovládne organizácie sú nástroj vplyvu USA. Títo ľudia za peniaze zo zahraničia bránia záujmy iných štátov vnútri Ruska. V súlade s ruskými zákonmi musí mať takáto organizácia pri získaní peňazí na politickú činnosť status zahraničného agenta, čo sťažuje jej činnosť. Predstavte si organizáciu, ktorá vystupuje ako pozorovateľ počas volieb, a na čele má pečiatku zahraničný agent. Preto sa tomu chcú vyhnúť, snažia sa dostať peniaze do krajiny inými kanálmi a získať ich už z vnútorných zdrojov. A, samozrejme, žiadajú zrušenie tohto zákona. Zákonodarstvo sa v tejto oblasti musí len sprísňovať, pretože mimovládne organizácie sú silný nástroj na destabilizáciu krajiny.

Prečo sa Rusko nepresadí v iných krajinách analogickými organizáciami, aby sa tak bránilo pred činnosťou amerických mimovládnych organizácií?

Nestačí len existencia samotnej organizácie. Na šírenie informácií treba médiá. A na Západe patrí väčšina masovokomunikačných prostriedkov štruktúram podriadených tým, ktorí bojujú proti Rusku. Môžete vytvoriť akúkoľvek organizáciu, ale jej činnosť nebude nikto propagovať. V tomto smere robíme prvé kroky, objavil sa kanál Russia Today. V Sovietskom zväze sme mali túto oblasť na veľmi dobrej úrovni, ale pravdepodobne sme už zabudli na svoje vlastné skúsenosti.

Mimovládne organizácie majú veľkú priazeň médií a dnes v skutočnosti robia politiku. Ako sa dá proti tomu bojovať?

Treba hovoriť o tom, že to nie sú nezávislé štruktúry, ale marionety získavajúce peniaze na konkrétnu politickú objednávku. Za posledné roky sa nám podarilo poodhaliť ich činnosť, preto už v Rusku nemôžu tak úspešne napredovať.

Náš rozhovor sme začali šachovou partiou, preto je namieste takáto otázka aj na záver. Aký pohyb figúrok na tejto šachovnici nastane v najbližšom období a čo čaká ľudstvo?

Pokusy USA vyprovokovať veľký vojenský konflikt a vtiahnuť doň Rusko budú pokračovať. Naďalej budú destabilizovať situáciu v maximálnom množstve krajín, pretože to je pre nich podmienka prežitia. Obrovská dlhová pyramída USA vo výške 19 triliónov dolárov si vyžaduje neprestajný prítok ďalších zdrojov. Matematika je neúprosná: peňažné zdroje, ktoré tečú do podnožia tejto pyramídy, ju už nedokážu držať pri živote. Potrebujú ich stále viac. Preto destabilizujú všetky časti sveta a zdroje z týchto regiónov potom prúdia do „stabilného a spoľahlivého“ amerického dolára aj amerických dlhových úpisov.

Fotogaléria