HROMADNÉ SLEDOVANIE Z USA?

Nový právny rámec chráni základné práva každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sa prenášajú do Spojených štátov

Foto ARCHÍV
Dátum 12.07.2016

BRUSEL 12. júla (TASR) - Európska komisia zaviedla 12. júla štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Ide o nový právny rámec, ktorý chráni základné práva každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sa prenášajú do Spojených štátov. Zároveň pre podniky, ktoré sú odkázané na transatlantickú výmenu údajov, prináša tento štít právnu zrozumiteľnosť.

"So všetkými našimi partnermi v Európe a v USA sme usilovne pracovali na tom, aby sme k tejto dohode dospeli a dosiahli ju čo najskôr. Toky údajov medzi našimi kontinentmi majú zásadný význam pre našu spoločnosť a hospodárstvo – teraz máme spoľahlivý rámec, ktorý zabezpečí, aby sa tieto prenosy uskutočňovali za najlepších a najbezpečnejších podmienok," opísal situáciu podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip. 

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala, že tento štít prináša prísnejšie normy ochrany údajov, ktoré sa lepšie vymáhajú, záruky týkajúce sa prístupu vlády a jednoduchšie prostriedky nápravy pre fyzické osoby v prípade sťažností.

"Novým rámcom sa obnoví dôvera spotrebiteľov pri prenose ich údajov cez Atlantik," skonštatovala komisárka. Pripomenula, že na zavedení mechanizmu s najvyššími normami ochrany osobných údajov Európanov Európska komisia spolupracovala s európskymi orgánmi pre ochranu údajov, Európskym parlamentom, členskými štátmi únie a s partnermi v USA.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je založený na štyroch zásadách:

Prísnejšie povinnosti pre spoločnosti pri nakladaní s údajmi. Ministerstvo obchodu USA má vykonávať pravidelné aktualizácie a preskúmania zúčastnených spoločností. Ak podniky nedodržia pravidlá, ktorým sa samé podriadili, budú čeliť sankciám a vyradeniu zo zoznamu. 

Jasné záruky transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom. Spojené štáty poskytli EÚ záruky, že prístup verejných orgánov k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti podlieha jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Každý občan v EÚ bude môcť prvýkrát využívať mechanizmy nápravy. USA vylúčili nerozlišujúce hromadné sledovanie osobných údajov, ktoré budú do USA prenášané v rámci nového štítu.

Účinná ochrana práv fyzických osôb. Každý občan, ktorý sa domnieva, že jeho údaje boli zneužité v rámci štítu na ochranu osobných údajov, má k dispozícii viacero prístupných a cenovo dostupných mechanizmov riešenia sporov. Fyzické osoby sa môžu obrátiť aj na vlastný vnútroštátny orgán pre ochranu údajov. Ak sa prípad nevyrieši, poslednou možnosťou bude mechanizmus rozhodcovského konania. 

Spoločný každoročný mechanizmus preskúmania bude monitorovať fungovanie štítu na ochranu osobných údajov vrátane záväzkov a záruk, pokiaľ ide o prístup k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti. Preskúmanie budú vykonávať Európska komisia a Ministerstvo obchodu USA, ktoré prizvú expertov zo spravodajských služieb USA a európskych orgánov na ochranu osobných údajov.