JÁN SEMAŇÁK: ZAČÍNA SA ÉRA OTROKOV

ODOMKNUTÝ ČLÁNOK: Ján Semaňák: „Soudruzi z NDR“ sa veľmi ponáhľajú, na online fóre v Davose sa stretlo okolo dvesto bláznov, ktorí sa prihlásili k veľkému resetu a zahrávajú sa s našou budúcou existenciou.

Foto EXTRA PLUS/ARCHÍV
Dátum 08.03.2021

Rozhovor s vizionárom a riaditeľom vydavateľstva Torden Jánom Semaňákom, ktorý sme publikovali na našich stránkach v novembri minulého roka, zaznamenal čitateľský úspech nielen v tlačenej verzii Extra plus, ale aj v dennom spravodajstve na www.extraplus.sk, kde dosiahol viac ako 22-tisíc zdieľaní. Vzhľadom na tento fakt sme sa rozhodli pokračovať s Jánom Semaňákom v zverejňovaní nielen jeho myšlienok, ale aj myšlienok autorov, ktorých knihy vydáva vydavateľstvo Torden.

Človeka ľahko pomýlite faktmi, no ak chápe tendencie, už ho neoklamete.

Allan Dulles

ČÍTAJTE TIEŽ: SVET RIADIA CHORÍ NEĽUDIA

Kdesi som čítal, že ľudstvo je nepoučiteľné. Jedno z vysvetlení je spomínané v našom nedávnom rozhovore v Extra plus, a to, že už nežijú účastníci predchádzajúcich katastrof. Druhé pokolenie dopĺňa to prvé, v treťom pokolení sú to už nové duše. V súvislosti s plánovanou pandémiou si pomôžem analýzami autorov kníh, ktoré sme nedávno vydali v našom vydavateľstve Torden, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. Profesor Valentin Katasonov našiel paralelu dnešnej situácie s podpálením nemeckého Ríšskeho snemu 27. februára 1933, keď po týchto udalostiach Hitler zaviedol tvrdý režim ohraničenia občianskych slobôd. O necelý mesiac neskôr ten istý Ríšsky snem prijal tzv. Zmocňovací zákon, čím odovzdal všetku svoju moc Hitlerovi a fašistická diktatúra začala svoju zničujúcu púť. Pandémia a celosvetový lockdown je podobný požiar, akurát globálneho charakteru, pričom obidve udalosti boli vopred dokonale naplánované. K Západom vytvorenej a financovanej fašistickej diktatúre, ktorá predchádzala druhej svetovej vojne, sme vydali viac ako desiatku kníh a schizofrenickým liberálnym pudlíkom pripomeniem, že sú v rovnakej miere od ruských, ako aj anglo-amerických spisovateľov. Ak zoberiem do úvahy partnerské knihy k tejto téme, tak tých anglo-amerických je dvakrát viac. Bolo by spravodlivé vysvetliť, prečo mám na ľudí, čo sa hrajú na liberálnych demokratov, taký názor, aký mám. Odpoveď je veľmi jednoduchá: v diskusii akúkoľvek kritiku liberálno-demokratického, rozumej buržoázneho kapitalizmu/imperializmu, okamžite prekrútia v nejakú moju fíliu opaku/opozície. To je ich schizofrénia, a absolútne to nie je pravda. Ja velebím iba Stvoriteľa alebo Najvyšší Rozum.

Kto teda v mene elity kapitálu plánuje budúcnosť ľudstva?

Profesor Katasonov ako prvého uvádza Francúza Jacquesa Attaliho. Je to sefardský žid pôvodom z Alžírska, slobodomurár najvyššieho rádu, člen Bilderberského klubu a fanatický ideológ globalizácie, ďalšie nepodstatné informácie o ňom nájdete na internete. Už v roku 1979 vo vystúpení vo francúzskej televízii vyslovil koncepciu „diktatúry zdravia“: „My ustanovíme absolútnu formu diktatúry, pri ktorej sa každý dobrovoľne (,slobodne‘) podriadi ustanoveným normám. Je potrebné, aby každý dobrovoľne (,slobodne‘) prijal svoj status otroka... Táto nová forma totalitnej spoločnosti bude vytvorená pomocou medicíny, poukazujúc na dobro a zlo v súvislosti so smrťou.“ Už vtedy navrhoval zaviesť špeciálne „preukazy zdravia“ s cieľom kontroly nad ľuďmi. Experti z United World International v štúdii Svetový fašizmus na horizonte? Plány globalistov na rok 2021 pri diskurze o zavedení „pasu imunity“ (immunity passport) uvádzajú, že prvýkrát túto myšlienku vyslovil práve Jacq Attali. Ako už vyplýva z jeho pôvodu, základom jeho filozofie je „všemohúcnosť peňazí ako najspravodlivejší spoločenský svetový poriadok. Globalizáciou zrodené plemeno svetových kočovníkov musí byť definitívne odseknuté od ich národných koreňov“. Oveľa strašnejšie vyhlásenie mal v roku 2009 v novinách L´Express, kde Attali napísal: „História nás učí, že ľudstvo sa bytostne rozvíja, iba keď sa skutočne bojí, vtedy začína vytvárať ochranné mechanizmy...“ Už vtedy veľmi ľutoval, že štátni činovníci a politici nevyužili nádhernú možnosť odštartovať celosvetovú perestrojku – reset, ktorú im poskytla svetová ekonomická kríza 2008 a prasacia chrípka, že teraz treba čakať na nasledujúcu krízu a epidémiu. „Veľká pandémia oveľa účinnejšie presvedčí ľudí k ,altruizmu‘ (ktorým rozumel obetovanie sa v svojich právach a slobodách). 

NIČ NEMÁ VÄČŠIU SILU AKO MYŠLIENKA

 

V dnešnej dobe sa u nás s obľubou používa ako západný, tak aj čínsky zodiak. Lenže my nie sme ani Anglosasi, ani Číňania, MY sme Slovania (ľudia svedomia) a máme svoj kalendár, podľa ktorého je rok 2021 rokom Kričiaceho kohúta. Slovanský horoskop predstavuje 16 totemových zvierat, pričom kohút je štrnástym v poradí a je symbolom víťazstva svetla nad tmou, víťazstva mravnosti nad nečestnosťou, víťazstva poriadku nad chaosom, víťazstva zdravého rozumu nad plandémiou/covidomániou! Kričiaci kohút je ochrancom všetkých tvorivých ľudí a tvorivosť je bezpodmienečne spojená s intuíciou, čiže dušou v éteri. V rozhodujúcich momentoch sa treba spoliehať práve na našu intuíciu, v tomto roku bude rásť. Tak ako budú žiť ľudia – tvorcovia v tomto roku, tak budú žiť nasledujúcich šestnásť rokov. Na druhej strane prichádza veľmi ťažký rok pre parazitov, ak chcete chorých neľudí, a analogicky presne ďalších takých ťažkých 16 rokov ich ešte čaká. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom, alebo nič nemá väčšiu silu ako myšlienka, ktorej dozrel čas, napísal Victor Hugo.

Treba sa poučiť, vytvoriť mechanizmy kontroly, logistické mechanizmy spravodlivého rozdelenia liekov a vakcín. K tomu treba vytvoriť globálnu políciu, globálne medicínske sklady a následne globálne dane. Potom sa nám oveľa rýchlejšie podarí položiť základ skutočnej svetovej vlády.“ No a najlepšie nakoniec – v roku 2020 poskytol niekoľko interview, kde vyjadroval obrovskú spokojnosť s tým, čo sa vo svete deje – pandémia, planetárny lockdown, ohlásenie veľkého resetu, s vyslovením veľkej nádeje, že proces bude dotiahnutý do logického zavŕšenia, a to vytvorenia jedinej svetovej vlády. Niektoré myšlienky stoja za uvedenie. „Kríza je veľmi vážna. Je to všetko iba začiatok. Aj krajiny, v ktorých doteraz ujma nebola veľká, budú zasiahnuté svetovou recesiou, najsilnejšou za posledných sto rokov.“ „V tejto situácii prichádza uvedomenie si nevyhnutnosti inej formy spoločnosti. Musíme našu ekonomiku preorientovať na ,ekonomiku života‘, zahŕňajúcu zdravotníctvo, medicínsky výskum, potraviny a hygienu, vodné zdroje, energetiku, vzdelávanie, digitálny sektor.“ Všetky tieto snahy vedú k zmene priemyselnej spoločnosti ako spoločnosti tvorcov na spoločnosť služieb, spoločnosť konzumentov - biorobotov. Za mŕtve odvetvia považuje kvalifikovaných inžinierov a špecialistov, hlavne v automobilovom a leteckom priemysle. Všetky procesy sú naplánované v etapách a prvou etapou je zničenie Ameriky ako svetového impéria, čo sa fakticky už udialo, päť rokov skôr, ako bolo v pláne. Toľko profesor Katasonov.

Na tohtoročnom Svetovom fóre v Davose elity hovorili o veľkom svetovom resete. Čo mali na mysli?

Náš autor, profesor Andrej Fursov si zobral na paškál Klausa Schwaba – zakladateľa a prezidenta Svetového ekonomického fóra v Davose. Schwab je spoluautorom knihy COVID 19 VEĽKÝ RESET. Tu je to ohlásenie Veľkého reštartu, z ktorého sa tak vytešuje Attali – miništranti z vládnucej elity sa navzájom dopĺňajú. Schwab v knihe opisuje aj tzv. štvrtú priemyselnú revolúciu, ale to je asi taká istá hlúposť ako globálne otepľovanie.

Znamená to, že globálne otepľovanie je výmysel?

Bývalý prezident Donald Trump sa tejto agende vôbec nevenoval, veľmi dobre totiž vedel, že je to globalistami vymyslená agenda na strašenie ľudí, aby sa rozvíjali (v strachu – spomeňte si na Attaliho). Je síce pravda, že za posledných 50-60 rokov teplota stúpla okolo 1-2 °C, čo je vzhľadom na vek planéty veľa a spôsobilo to, že sa roztopila asi polovica všetkých svetových ľadovcov. Hladina mora však stúpla iba okolo 1-2 cm. Zem je živý organizmus s vlastnou samoreguláciou, vyššia teplota spôsobila, že sa všetka voda navyše premenila na paru, ktorá sa v ionosfére pri vyššej teplote a pomocou slnečného žiarenia rozdelila na atómy kyslíka a vodíka. Kyslík sa vrátil spať na zem a ľahší vodík kozmický vietor rozprášil do vesmíru. To, že to neohlasuje oficiálna veda, neznamená, že to tak nie je. Spomeňte si na všemohúcnosť peňazí. Kto platí, tomu oficiálna veda spieva.

Vráťme sa späť k Davosu. Ako bude vyzerať veľký reset, znamená to, že nás čaká jediná svetová vláda kapitalistov, čiže buržoázneho kapitálu?

Bolo by na mieste mladším generáciám vysvetliť pojem buržoázny kapitál. Za buržoáziu sa v predchádzajúcich zriadeniach považovala vládnuca bohatá aristokracia. Buržuj znamená zbohatlík. Dnes mu hovoríme oligarcha, no v princípe je to to isté – bohatý pri moci – čiže to, čo práve žijeme. A ešte jedna neomylná skúsenosť – buržoáznemu kapitálu ide vždy iba o jedno, a to je zisk, preto najprv zožerie sám seba – čo sa práve stalo v anglosaskom svete, potom zožerie všetkých ľudí – to je to, čo majú v pláne na najbližšie roky, a nakoniec zožerie planétu Zem s biosférou! Fursov podrobne rozoberá knihu a hlavne autora vo viacerých svojich videoanalýzach a je to materiál na samostatný článok. Ja vyzdvihnem niekoľko najdôležitejších postrehov. Po prvé – nesprávne sa prekladá samotný názov – reset neznamená reštart, ako sa to s obľubou, avšak mylne po celom svete a hlavne v médiách traktuje – reset je predovšetkým okamžité ukončenie systému. Ak sa teda pýtajú, kedy sa svet vráti do pôvodných koľají, Klaus Schwab odpovedá: nikdy! Po druhé – v princípe ide o vyvlastnenie majetku malého a stredného biznisu, súkromného majetku domácnosti, štátu a nakoniec zničenie mladého kapitálu, ktorý vznikol za posledné storočie. Fursov pripomína, že toto prerozdeľovanie kapitálu sa deje prinajmenšom posledných 800 rokov, od čias anglického kráľa Richarda Levie srdce. Americká ekonomická analytička Catherine A. Fittsová nazýva pandémiu „magickou“, a tým potvrdzuje slová Fursova, že ide o preskupovanie kapitálu. Banky a farma priemysel zbohatnú neuveriteľne. Cez lockdowny prídu bankroty malého a stredného biznisu, riadené nepokoje v mestách spôsobia zníženie cien nehnuteľností a následné skupovanie nehnuteľností na hlavných uliciach veľkých miest za smiešne ceny. Taká je Amerika.

Klaus Schwab zakladateľ Svetového ekonomického fóra v Davose a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas tohtoročného online rokovania, počas, ktorého oznámili veľký svetový reset sveta.

Vaše informácie sú šokujúce. Znamená to, že národy sa podrobia vládnucej menšine a bude to jediná cesta pre ľudstvo?

Nedávno Bill Gates pritvrdil, čaká nás desaťkrát horšia pandémia. Ľahko sa im predpovedá, čo vopred diabolsky naplánovali. David Icke mal pravdu, pracujú systémom „Vyvolaj problém a potom ponúkni riešenie“. Moderátor Sky News Austrália to porovnal s najstupídnejšou reklamou, ktorá akoby tvrdí, že všetky najhoršie veci na svete, otepľovanie, požiare, koronavírus, chudoba, nepokoje, výtržnosti sú nejako spojené. Potom, až zavedú novú svetovú vládu a ľudia sa stanú otrokmi, všetky tieto zlé veci odrazu zmiznú, akoby stlačením tlačidla BIG RESET. Klaus Schwab ide ďalej a predpovedá, že „vyhodnocovanie spomienok z mozgu ľudí, senzory, pamäťové spínače a obvody je možné aplikovať do črevných baktérií človeka, tento smart prach sa môže v tele usporiadať do mriežok a antén...“ Klaus Schwab ako antimarxista vyhlásil: Karl Marx nám podaroval teóriu, akurát expropriáciu – vyvlastnenie súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov – nebude realizovať diktatúra proletariátu. Podľa Schwaba súčasné vyvlastnenie zvyškov majetku občanov, malého a stredného biznisu, nakoniec i štátov uskutočnia globálne elity, najväčšie transnacionálne korporácie – kapitál, čiže banksteri.

KTO, AK NIE MY A KEDY, AK NIE TERAZ?

 

To hovorievali naši predkovia. N. K. Roerich pred 100 rokmi prekvapivo presne opísal to, čo sa dnes deje: „Poslednú vojnu budú ľudia viesť za pravdu. Táto vojna za pravdu o ľudskom živote ako takom bude prebiehať v každom jednotlivcovi. Bude to vojna s vlastnou nevedomosťou, agresiou, podráždením a strachom. A až radikálna vnútorná premena každého jednotlivého človeka sa môže stať začiatkom pokojného života všetkých ľudí.“ Samotný proces sa už začal vstupom matky Zeme do éry Vodnára a bude si vyžadovať radikálnu transformáciu svetoponímania, politiky a svetového poriadku ako celku. Aby sme mohli vytvárať novú, jasnú realitu spravodlivého sveta, potrebujeme víťazstvo. Víťazstvo každého človeka predovšetkým nad sebou samým, nad starou matricou, nanútenými pravidlami a z nich vyplývajúcou vnútornou agresivitou, obavami a strachom. Iba v spojení s dušou a Duchom môže každý z nás nájsť seba samého a zistiť, kto vlastne je. Spravodlivú spoločnosť môže vytvoriť iba spravodlivý Človek s veľkým „Č“ a najprv sa všetci takými musíme stať. Človek s veľkým „Č“ je v podstate duchovná bytosť, žiarivé svetlo!

Tohtoročné jubilejné 50. svetové ekonomické fórum sa malo konať v máji, nakoniec sa konalo koncom januára v online systéme...

„Soudruzi z NDR“ sa veľmi ponáhľajú, stretlo sa okolo dvesto bláznov, ktorí sa prihlásili k veľkému resetu a zahrávajú sa s našou budúcou existenciou. Liberálno-demokratický buržoázny kapitalizmus definitívne zdochol. To netvrdím ja, a to chcem pre schizofrenických liberálnych lokajov na Slovensku zvlášť zdôrazniť – tvrdí to Klaus Schwab a tiež Jacques Attali (USA sú mŕtve). Moja poznámka, zdochol by už začiatkom deväťdesiatych rokov, ale rabovanie v postsocialistických krajinách a najmä v Rusku mu o 30 rokov predĺžilo agóniu. Je pripravený model vytvorenia spoločnosti bez súkromného vlastníctva a súkromia ako takého, všetko sa bude „sharovať“, všetko bude v operatívnom prenájme. Vytvorenie nového druhu „služobného človeka – človeka konzumného“, dobrovoľného otroka, kontrolovaného a riadeného cez digitálnu technológiu a umelú inteligenciu, s plánovanou reprodukciou, GMO stravou, permanentne vakcinovaného! Všetky problémy ľudstva vyrieši digitalizácia, priemyselná revolúcia a umelá inteligencia. Ich plán zahŕňa prerozdelenie zostávajúceho svetového bohatstva ľudstva plus päť percent navyše do ich kešení, digitálnu totalitu a globálny medicínsky fašizmus kapitalistickej buržoáznej elity – banksterov.

Mainstreamové médiá už tradične odignorovali vystúpenie V. V. Putina na Davoskom fóre. Prečo?

Profesor Katasonov bol trochu rozčarovaný. Profesor Fursov pripomenul, že Putovovo vystúpenie bolo podobné ako predchádzajúce, čo je pozitívny signál, pričom dôležitejšie je to, čo nepovedal, než to, čo povedal. Skrátim jeho prejav vlastnými slovami: Trhová ekonomika vyčerpala všetky svoje možnosti, čo znamená definitívny koniec liberálneho kapitalizmu, éra centralizovaného a unipolárneho globálneho sveta sa skončila skôr, ako sa vôbec začala. Za tento stav nemôžeme, no vy dobre viete, kto to za to môže, kto sa pri tom nabalil, pričom zvýšenie sociálnych nerovností zvyšuje napätie. Nik nevie, čo bude a kde môže všetko vybuchnúť. Zneužitie big dáta a médií v USA v decembri, keď zablokovali vystúpenia a účty Trumpa, považujeme za veľký problém, ktorý napätie len zvýšil. My pôjdeme svojou cestou spravodlivejšej spoločnosti, budeme vytvárať životné prostredie vhodné na bývanie, poskytovať prácu s adekvátnym príjmom, vzdelanie a lekársku starostlivosť, dôraz na rodinu a deti, vzdelanie detí a rozvoj ich potenciálu bez ohľadu na príjem. Na otázku Schwaba, čo bude s Európou, Putin odpovedal: Rusko je súčasťou tejto civilizácie nielen po Ural, ale až po Vladivostok a kto chce prežiť, môže sa k nám pridať, no treba zabudnúť na fóbie minulosti. Dialóg musí byť čestný a otvorený, nikoho nebudeme nútiť k spolupráci, láska by mala byť obojstranná.

Chvalabohu! Máme alternatívu, máme slobodnú voľbu a za náš výber budeme niesť zodpovednosť! Liberálni lokaji, ktorí nám dnes vládnu, by si mali uvedomiť, že sme Slovania a akokoľvek hlboko sa budú pchať Anglosasom do zadku, pre nich nikdy nebudeme seberovní, nepatríme do ich sveta, našťastie. Pozrite, aký cirkus robia s ruskou vakcínou Sputnik V, ktorú chce tretina svetovej populácie. Pritom je to klasická „neživá“ vakcína, ktorú proti chrípke vyvíjali v Rusku vyše dvadsať rokov, má vyše 90-percentnú účinnosť a prakticky žiadne vedľajšie účinky. Západné „rýchlokvasené“ a neotestované vakcíny obsahujú živé kultúry a iba Boh vie, čo všetko môžu v ľudskom organizme spôsobiť. Podľa Dr. Colemana všetkých, ktorí zatajujú, že západné vakcíny sú experimentálne, bude súdiť tribunál ako vojnových zločincov. Platí to pre našu súčasnú vládu, ministerstvo zdravotníctva, lekárov a sestričky, ktorí sa na tom podieľajú, pričom veľmi dobre vedia, že vakcíny sú neodskúšané a problematické.

Na otázku Schwaba, čo bude s Európou, Putin odpovedal: Rusko je súčasťou tejto civilizácie nielen po Ural, ale až po Vladivostok a kto chce prežiť, môže sa k nám pridať, no treba zabudnúť na fóbie minulosti. Dialóg musí byť čestný a otvorený, nikoho nebudeme nútiť k spolupráci, láska by mala byť obojstranná.

Znamená to, že nádej a záchranu môžeme hľadať na Východe? Akým smerom pôjde svet ďalej?

Áno, jedinou našou – európskou alternatívou je slovanské Rusko. Možno sa potrebujeme vrátiť aj do Česko-Slovenska, ktoré malo svojho času ohromný cveng a bolo takmer sebestačné vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Po rozdelení sa obe krajiny stali kolóniami Nemecka, a to je zase kolóniou Ameriky. Len si zoberte štatistiky, koľko základných potravín dovážame, to je čistá katastrofa.

Ďalej je tu aspekt duchovný. Ako som už spomínal, svet nevznikol z chaosu a ako povedal V. I. Lenin – vesmír je nekonečný v čase a priestore. Einstein najprv ukradol vzorec E = kmc2 ruskému fyzikovi Nikolajovi Alexejevičovi Umovovi, kde „k“ bola konštanta éteru, následne sa zapredal kapitalistickej elite, keď túto konštantu odstránil a až do smrti tvrdil, že éter neexistuje. Ruskí vedci tvrdia, že na 100 rokov zablokoval vývoj ľudstva – našej civilizácie. Mendelejev sa veľmi dlho pasoval so svojou periodickou sústavou prvkov, no v nultom riadku a nultom stĺpci svojej tabuľky mal jasno – dal tam éter, ktorý nazval newtónium. Všetky ostatné prvky majú v éteri počiatok, alebo sa v ňom prejavujú. Práve z éteru dostal jedno ráno informáciu, ako ostatné prvky usporiadať. K týmto témam tohto roku vydáme viac ako desiatku kníh, polovica je už v preklade. Už spomínaný Einstein veľmi dobre vedel, že naše poznanie je veľmi ohraničené a ľudský rozum je len sluha. Všetky vynálezy boli vedcom zoslané za odmenu práve z éteru, keď boli dostatočne pokorní a vytrvalí v snažení. Akákoľvek digitalizácia a akákoľvek umelá inteligencia neprinesie ľudstvu ani jeden vynález. Umelá inteligencia môže nad človekom vyhrať šachovú partiu alebo partiu v pokri, ale to je asi tak všetko. Ani jeden PC, tablet či smartfón nevytvoril žiadne pracovné miesto, na to neboli jednoducho vyrobené, sú to len vylepšené písacie, komunikačné či hracie stroje. Dokonca existuje mnohokrát opakovaný výskum jedného japonského inžiniera, že psychika kuriatka vie ovplyvniť správanie primitívneho robota. Upresním moje predchádzajúce tvrdenie: človek je na 95 percent duchovná bytosť, tri-štyri percentá predstavuje filozofická, éterická bytosť a iba jedno percento fyzické telo. Naše fyzické telo sa skladá z okolo dvesto miliárd buniek a každá v každom okamihu vie, čo má robiť. Prenos týchto riadiacich informácií zabezpečuje práve éterické telo, kde neexistuje čas ani priestor, inak by ten orchester v okamihu skolaboval. Podľa oficiálnej vedy máme 95 percent nevyužívanej DNA a taktiež nevyužívame 95 percent mozgu. Intuícia mi našepkáva, že to máme úmyselne zablokované, alebo sa nám treba zobudiť, pretože dobrovoľne spíme.

Vizionár a riaditeľ vydavateľstva Torden Ján Semaňák zaznamenal na našich stránkach v novembri minulého roka čitateľský úspech nielen v tlačenej verzii Extra plus, ale aj v dennom spravodajstve na www.extraplus.sk, kde dosiahol viac ako 22-tisíc zdieľaní. Vzhľadom na tento fakt sme sa rozhodli pokračovať s Jánom Semaňákom v zverejňovaní nielen jeho myšlienok, ale aj myšlienok autorov, ktorých knihy vydáva vydavateľstvo Torden.

SILA DUCHA A ĽUDSKOSTI

Umelá inteligencia je dvojrozmerná (je to iba kus kovu s pohonmi a primitívnym riadením cez 0 a 1). Fyzické telo je trojrozmerné (čas a priestor sú nekonečné). Éterické telo je štvorrozmerné (duša je náš anjel strážny, inak aj intuícia). Duch je päťrozmerný (čítajte Jedno svetlo). Každý má spojenie s Božským Zdrojom vo svojom srdci, má priame spojenie s dušou a Duchom. Naladenie srdca na nadradenosť ducha, na frekvencie pokoja, lásky a radosti umožňuje každému z nás získať vnútornú podporu a silu a nepodľahnúť emóciám zmätku a strachu. Tomu sa hovorí sila ducha! Náš vesmír bol Najvyšším Rozumom stvorený pre život a život bol stvorený pre náš vesmír. Päť našich fyzických zmyslov potrebuje Najvyšší Rozum – my sme ruky (zmysly) Božie. Dnešná astronómia potvrdzuje, že vo vesmíre, to znamená v našej i druhých galaxiách, existuje nekonečné množstvo planét. Taktiež sa oddávna predpokladá, že na nich existuje rozumný život. Spomeňte si na slová Krista: V dome môjho Otca je veľa príbytkov – Ján, 14:2. Boh síce stvoril svet, ale nateraz ho riadia chorí neľudia – satanisti. Pokým sa nezobudíme! Rozum vyzbrojený dnešnou technosférou, ktorý vo vývoji predbehol mravnosť a vesmírnu etiku, sa likviduje sám – taký je zákon vesmíru a nič s tým nezmôže ani právnický aparát liberálno-kapitalistickej elity. Ich projekt je cesta do záhuby, alebo do pekla, ak chcete. Ako povedal David Icke – tých chorých neľudí nie je veľa, treba ich pozatvárať na „trinástku“ do Levoče, v mojom okolí a veku všetci vedia, čo to znamená (psychiatrické oddelenie NsP) – tam ich permanentne vakcinovať ich vlastnými vakcínami, kŕmiť ich GMO potravinami a počkať, kým vykapú. NÁS je viac ako 99 percent, ako spievali ľudia na mítingu v Londýne, a ich je menej ako jedno percento. Môžeme si však navzájom pomôcť – oni nás zbavia peňazí a MY ich zbavíme ich psychickej záťaže – nahonobených majetkov cez expropriáciu. Polovica ľudstva planéty, ktorá trie neskutočnú biedu, bude mať kde bývať a čo jesť. Múdrosť našich predkov je prenádherná: „Kto druhému jamu kope, sám do nej padá!“

Ako vravel Jefremov v Hodine Býka, máme naplniť svoje predurčenie – vytvoriť spravodlivú spoločnosť, kde bude dominovať ľudskosť. Potom ako v biosfére, inými slovami v éteri, noosfére alebo aj antroposfére, začne dominovať egregor „Ľudskosti“, do Veľkého kruhu obývaných svetov galaxie začneme vysielať nie „technosférický“ signál biorobotov, ľudí – zvierat, či ľudí – zombi, ale „biopoľový signál“, ktorý bude „Kruhu“ oznamovať, že v slnečnej sústave, v galaxii Mliečna cesta, na tretej planéte od hviezdy – Slnka nazývanej Zem, sa naozaj rodí rozumný Ľudský život. Potom môže dôjsť k spojeniu s rozvinutejšími civilizáciami a k vývojovému kvantovému skoku Ľudí a Zeme. Zem je pripravená. Aj na túto tému máme pripravenú takmer desiatku kníh, ktoré vydáme v druhej polovici tohto roku. Človek – to je vôľa osobnosti podriadená diktatúre svedomia. Jedinou alternatívou globálnemu medicínskemu fašizmu, ktorý pre nás pripravili chorí neľudia, je globálna spravodlivá civilizácia, kde všetci bez výnimky žijú pod vládou diktatúry svedomia. Študujte materiály Koncepcie Spoločnej Bezpečnosti a stanete sa rozumnými ľudskými bytosťami. Nikto a nikdy vás už neobalamutí! MY sme Tvorcovia a práve teraz si musíme vybrať – zánik alebo vývoj!

 

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.