KOMUNISTA DEMOKRAT

Zo zbierky ŠESTNÁSŤ POZDRAVOV XVI. zjazdu KSČ

Foto TASR/MARTIN BAUMANN
Dátum 14.11.2018

POZDRAV PRACUJÚCEMU ČLOVEKU
Zaslúžilý umelec Ľubomír Feldek

Buď zdravý, pracujúci človek!
Ako kladivo či kosák
držíš už tridsať rokov v rukách žezlo štátu.

Tak ako do montérok
obliekaš sa do sák,
si maršalom,
čo nosí prostú rovnošatu.

I vládneš prosto – robíš potrebné.
A nelíšiš sa od tých, ktorým vládneš.
Veď vládneš sebe tým, že vládneš mne –
i za môj stôl si každé ráno sadneš.

Keď vládneš – vládnem.

Vládneme však bez sluhov!
Slúžime –
ale nepotrebný je nám na to vládca.
Vládneme slúžiac – našou zásluhou
je prácou štátna moc
a štátnou mocou práca.

Nie je to vynález,
ten nový spôsob vlády?
A čo je tridsať rokov pre vynález?

Vynález funguje –
no ešte s mnohým nevieme si rady.
A meštiak?
Frfle,
aby mohol pred robotou zaliezť.

Čo po ňom!

Len nech s tebou, pracujúci človek,
každý deň sa stretám –
po práci
dobre unavení štrngnime si v kantíne
a načúvajme svojim revolučným vetám,
my,
ktorí tridsať rokov vládneme už
v tejto krajine!

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.