KONTROVERZIE DRUHÉHO PILIERA

Z odvodov do penzijného systému majú najväčšie zisky DSS-ky

Foto PEXELS
Dátum 14.12.2019

V súvislosti so schvaľovaním penzijných úprav v NR SR odzneli aj tieto slová predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka: „Verím, že tak, ako sme sa pozreli na minimálne dôchodky, na ich výšku v prvom kroku, budeme sa rozprávať o celkovom dôchodkovom systéme v kroku druhom, ktorý nasledovať určite bude.“

Bude teda príležitosť celkovo prehodnotiť náš penzijný systém, na ktorý sme prešli v roku 2004 za druhej vlády Mikuláša Dzurindu a ministra „invalidobijcu“ Ľudovíta Kaníka? Má tri piliere. Prvý pilier je povinný, ide o priebežne financované poistenie penzií z odvodov Sociálnou poisťovňou. Tretí pilier je dobrovoľné doplnkové sporenie financované prostredníctvom kapitalizácie majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Miliardy eur

Kontroverzný je druhý pilier – penzijné sporenie prostredníctvom šetrenia na osobnom účte a kapitalizácie majetku na ňom, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Do tohto piliera môže dobrovoľne vstúpiť každý, mladší ako 35-ročný, vystúpiť z neho však nemožno.

Propagátori tohto piliera zvykli lákať sporiteľov najmä troma argumentmi: rizikovosť prvého stupňa (prídu časy, keď štát na to nebude mať – nuž, nebude kupovať lietadlá!), fakt, že vstupom do 2. piliera sa človek nevzdáva dominantnej časti dôchodku od štátu (sic! tu neprídu časy, keď štát na to nebude mať?), a po tretie: možnosť dedenia dôchodkových úspor (pravda, toto dedenie je limitované veľkosťou nevyplatených prostriedkov, a v niektorých prípadoch, napr. ak počas poberania „dočasného“ dôchodku poberateľ zomrie skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma sa nededí).

Ale kontroverzia má aj finančnú stránku. Dnes do druhého piliera zainvestovalo 1,5 milióna Slovákov 8,7 miliardy eur. Presviedčali nás, že tieto peniaze pomôžu v budúcnosti udržať súčasnú penzijnú štedrosť, jedna z DDS dokonca ľudí lákala na budúce „švajčiarske dôchodky“. Kde sú tieto peniaze? DSS ich umiestnili na finančných trhoch, a tu ich zhodnocujú viac, ale skôr menej – a financujú z nich svoju činnosť vrátane zisku. Je fakt, že otrasy na finančných trhoch tieto obrovské sumy nerobia nijako istými.

Ľudia prerobili

Ak by miliardy eur zostali v prvom pilieri, súčasní dôchodcovia mohli poberať oveľa vyššie penzie. Bez druhého piliera by na účte Sociálnej poisťovne každý mesiac pribudli stovky miliónov eur a mohli by sa použiť na razantnejšie zvyšovanie dôchodkov. V Česku, kde od implantácie druhého piliera múdro ustúpili, plánujú v roku 2020 zvýšiť dôchodky v priemere o 900 korún (35 eur), u nás len o 12,9 eura. Veľká časť Čechov namiesto druhého piliera dobrovoľne sporí v treťom pilieri. Po takmer pätnástich rokoch je realita taká, že väčšina ľudí (pravda, okrem majiteľov DDS, často zahraničných) prerobila. Ak priemerne zarábajúci Slovák odišiel do penzie v roku 2015, od štátu dostal mesačnú penziu 422 eur. V prípade, že ten istý človek je v druhom pilieri, jeho výsledný dôchodok klesol o 25 eur na 397 eur.

Pri spustení druhého piliera sa 18-percenné penzijné odvody delili v pomere 9 : 9. Druhá Ficova vláda posilnila vplyv prvého piliera a pomer odvodov zmenila na 14 : 4, dnes je tento pomer 4,75 : 13,25. Ani jedna z Ficových vlád sa však neodvážila na to, čo urobili Česi a Maďari. Česi druhý pilier ani nezaviedli a v Maďarsku ho znárodnili už v roku 2011. Minister Richter mi niekoľkokrát na súkromnú otázku, kedy zrušíme druhý pilier my, odpovedal: „Nemôžeme, mladí to chcú.“ Skôr sa mi vidí, že to nechcú vlastníci DDS.