KORUPCIA SA ZAČÍNA V PARLAMENTE

Marian Kotleba: Slovensko je dnes beznádejne zadlžené – dlhujeme 44 miliárd a ročné splátky predstavujú 1,2 miliardy eur

Foto KRISTIÁN MAJZLAN
Dátum 02.10.2017

Patrí do generácie takzvaných Husákových detí. Absolvoval dve vysoké školy – vyštudoval nielen učiteľstvo informatiky a technickej výchovy, ale aj ekonomiku verejných služieb. Jeho politické začiatky siahajú do roku 2003. Prvý výrazný úspech zaznamenal v roku 2013, keď zvíťazil vo voľbách na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Pre jeho Ľudovú stranu Naše Slovensko bol zlomový marec 2016, keď vďaka zisku takmer dvestodesaťtisíc hlasov historicky prvýkrát prekročila prah NR SR. On osobne od voličov získal 156 355 preferenčných hlasov. Rodná Banská Bystrica stále ostáva jeho srdcovou záležitosťou, a aj preto sa opätovne rozhodol obhájiť post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoju kandidatúru oznámil 30. augusta 2017 z nového sídla ĽS Naše Slovensko v banskobystrickej mestskej časti Jakub. Ing. Mgr. Marian Kotleba.

Do poslednej chvíle ste nechali všetkých v napätí s ohlásením svojej kandidatúry na post predsedu BBSK. S akými pocitmi vstupujete do obhajoby tohto postu?

Hoci mnohí špekulovali, že nakoniec nebudem ani kandidovať, za neskorším oznámením mojej kandidatúry netreba hľadať konšpiračné teórie. Politické prekáračky som prenechal druhým a ja som sa cez leto venoval práci v BBSK a rodine. Tento prístup mi umožnil okrem iného získať presné údaje o hospodárení BBSK v porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi za prvý polrok 2017. Po ich analýze som s čistým svedomím ohlásil svoju opätovnú kandidatúru.

Kritizujú vás, že ste za štyri roky v kraji nič neurobili. Viete tieto tvrdenia vyvrátiť a urobiť odpočet svojej práce?

Dnes už aj zarytí oponenti ĽS Naše Slovensko priznávajú, že s financiami kraja hospodárime zodpovedne. Napokon o tom svedčí aj fakt, že za štyri roky sme v BBSK nemali jediný finančný škandál. Nijaké predražené nákupy alebo neúčelné či zbytočné investície. Naozaj každé euro z krajského rozpočtu sme, ako sa hovorí, dva aj tri razy obrátili, kým sme ho minuli. O výsledkoch nášho zodpovedného hospodárenia najlepšie hovoria čísla. V decembri 2013 som prebral kraj po Vladimírovi Maňkovi zo Smeru s dlhmi a záväzkami v celkovej výške 71 miliónov eur. Do ďalšieho volebného obdobia ho však odovzdávam bez záväzkov a s dlhom zníženým zhruba o polovicu. V reči presných čísel to znamená, že za štyri roky sme dokázali zredukovať celkový dlh kraja o rekordných 39 miliónov eur!

Napriek tomu, že znižujete dlhy a nezaväzujete kraj, podľa viacerých politológov aj politických oponentov ste neurobili nič, neinvestujete do ciest ani do rozvoja kraja...

Tieto tvrdenia počúvame z každej strany a musím povedať, že nemáme účinnú možnosť, ako sa proti nim brániť. Médiá výsledky našej práce úmyselne zamlčiavajú a verejnosť o našich úspechoch neinformujú. Snažia sa za každú cenu na nás niečo nájsť, a keď sa im to nedarí, tak si nejaký problém vymyslia. Pravda je však taká, že okrem spomenutého zníženia dlhu BBSK sme toho spravili oveľa viac. Spomeniem len najvýraznejšie úspechy – dokázali sme úplne obnoviť takmer tristo kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Podarilo sa nám skonsolidovať Banskobystrickú regionálnu správu ciest, ktorá rok 2016 skončila s rekordným ziskom vo výške takmer trištvrte milióna eur. Dvadsať miliónov eur sme investovali do rekonštrukcií a opráv škôl a školských zariadení. Do zlepšenia podmienok v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sme investovali trikrát viac ako počas bývalého vedenia kraja. Začali sme s výstavbou dvanásť rokov sľubovanej cyklotrasy medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom. Ako bonus sme mestám a obciam, občianskym združeniam, miestnym akčným skupinám, športovým klubom a folklórnym telesám formou dotácií rozdali 2,8 milióna eur. To všetko bez možnosti čerpať eurofondy, ktorú nám vláda SR zobrala len preto, že sme sa odmietli podieľať na ich rozkrádaní. Naopak, takmer pol milióna eur sme museli zaplatiť za sankcie spojené s využívaním eurofondov za bývalého vedenia BBSK.

Niektorí povedia, že ste urobili dosť, ale iným to bude možno málo...

Musím zdôrazniť, že tieto výsledky som dosiahol bez podpory zastupiteľstva BBSK. Zo 49 poslancov ma postupne začali podporovať len dvaja – Mgr. Miroslav Suja z Detvy a JUDr. Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty. Miroslav Suja mi pomohol dosiahnuť zákaz ťažby zlata v Detve a tiež skonsolidovať Banskobystrickú regionálnu správu ciest. Jozef Šimko sa zas výrazne podieľal na spustení výstavby cyklocesty medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Obaja poslanci sa na moju stranu postavili aj vo chvíli, keď sa ma väčšina zastupiteľstva snažila dotlačiť k podpisu zmlúv, nevýhodných pre kraj, avšak výhodných pre isté finančné skupiny. Preto aj na tomto mieste musím zdôrazniť, že ak ľudia majú záujem podporiť ma v práci pre kraj, ak chcú, aby sme toho pre kraj spravili ešte viac, tak do zastupiteľstva musia voliť takých kandidátov na poslancov, o ktorých sa budem môcť pri svojej práci oprieť. Bez podpory poslancov sa totiž pracuje naozaj ťažko.

Kde všade ste postavili kandidátov?

ĽS Naše Slovensko považuje prácu v krajoch za veľmi dôležitú. Našich kandidátov na poslancov preto ľudia budú môcť voliť vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch. V piatich krajoch sme postavili aj kandidáta na funkciu predsedu samosprávneho kraja. V Košickom kraji za ĽS Naše Slovensko kandiduje Štefan Surmánek, v Prešovskom kraji Jozef Mihalčin, v Žilinskom kraji Peter Sagan, v Nitrianskom kraji Milan Uhrík a v Banskobystrickom kraji budem výsledky našej práce obhajovať ja.

V prípade úspechu vás ako osoby a ďalších kandidátov si viete predstaviť, že by ste začali čerpať eurofondy na rozvoj kraja?

Čo sa týka medializovanej témy vládneho zákazu čerpania eurofondov pre BBSK, mám dobrú správu. Európska komisia zrušila rozhodnutie vlády SR a priznala BBSK možnosť čerpať eurofondy. My sme od počiatku celej kauzy vedeli, že sme v práve, a preto sme nespali. BBSK má v súčasnosti vypracované projekty na čerpanie európskych peňazí pre školy, školské zariadenia a regionálnu správu ciest vo výške tridsaťosem miliónov eur. Projekty pre školy a školské zariadenia v hodnote takmer 18 miliónov eur už boli schválené v zastupiteľstve BBSK.

Ako vnímate fakt, že sa kandidáti v kraji spojili v predvolebnej kampani proti vám?

Musím povedať, že ja sa ich postupu a obrovskej túžbe ovládnuť BBSK ani nečudujem. Výsledky našej práce, a to najmä rekordné zníženie dlhu kraja, by totiž prípadnému novému vedeniu kraja umožnili hneď po nástupe do úradu zobrať úver vo výške možno až 30 miliónov eur. Takéto peniaze sú obrovská motivácia. A k tomu ešte provízia od banky, ktorá úver poskytne. Jednoducho by si z kraja mohli urobiť eldorádo. Na to však potrebujú najmä jedno – odstrániť Mariana Kotlebu z funkcie predsedu BBSK. Či sa im to podarí, je už na obyvateľoch kraja.

Naznačujete, že pri vzatí úveru by vám banka ponúkla províziu?

Zástupkyňa banky, ktorá prišla ku mne rokovať o ponuke úveru pre BBSK takmer okamžite po mojom nástupe do funkcie predsedu, povedala, že ak zoberieme úver pre kraj aspoň vo výške tri milióny eur, tak 90-tisíc eur môže odísť na účet, ktorý im dám. Samozrejme som to odmietol a pani bola absolútne prekvapená. Napriek nedôvere k policajným vyšetrovateľom som sa následne obrátil na úrad boja proti organizovanej kriminalite. Policajti mi však povedali, že ak nemám dôkaz, tak nech sa na to radšej „vykašlem“, lebo sa to ešte môže obrátiť proti mne. Dodnes rozmýšľam nad tým, či tá pani bola nejaká agentka provokatérka, alebo tieto veci fungujú vo veľkom štýle a dotyčná úprimne nečakala, že odíde „s dlhým nosom“.

Volební kandidáti vo vašom kraji realizujú svoje prieskumy. Považujete ich za relevantné?

My sme prieskumom nikdy neverili, ani sme si ich nikdy neplatili. O ich dôveryhodnosti najlepšie svedčia výsledky ĽS Naše Slovensko. Pred voľbami do NR SR nám nedávali ani dve percentá a nakoniec sme získali viac ako osem percent. Chyba prekračujúca 400-percentnú odchýlku už nie je chybou, ale cielenou a zámernou manipuláciou. Preto jediným prieskumom, ktorému veríme, sú pre nás voľby.

Médiá píšu o vás bez vás. Odmietate mediálne vyjadrovanie alebo čelíte mediálnej blokáde?

Médiá zamlčujú výsledky našej práce, a to nielen v BBSK, ale aj v NR SR. Naopak, často o nás píšu úplné nezmysly a vykonštruované kauzy. V tejto súvislosti sme preto podali už niekoľko desiatok žiadostí o opravu, žalôb o ochranu dobrého mena, ale aj trestných oznámení. Žiaľ, súčasná Slovenská republika nie je právny štát, takže domáhať sa spravodlivosti nie je jednoduché. Z týchto dôvodov sa pri komunikácii s občanmi nespoliehame na tzv. mainstreamové médiá, ale snažíme sa čo najviac využívať slobodné alternatívne kanály a najmä osobné stretnutia s ľuďmi v mestách a na dedinách. Občas sa však stane, že poplatný alebo políciou zastrašený starosta alebo primátor nám zruší aj takého riadne nahlásené stretnutie s ľuďmi. Žiaľ, aj o tom je dnešná „demokracia“.

Generálny prokurátor v máji tohto roka podal návrh na rozpustenie ĽS Naše Slovensko. Čo sa deje v tomto procese?

Generálny prokurátor Čižnár, ktorého my nazývame politický prokurátor, pretože bol do svojej funkcie zvolený len poslancami Smeru, podal na Najvyšší súd SR žalobu v rozsahu 22 strán. My sme 6. septembra podali vyjadrenie v rozsahu 175 strán a takmer 1 100 strán príloh a dôkazov. Zaujímavejšie ako počet strán sú však dôvody, pre ktoré politický prokurátor Čižnár žiada rozpustenie ĽS Naše Slovensko. Je to napríklad označovanie agresívnych a asociálnych Cigánov za cigánskych extrémistov, zavedenie vlakových hliadok, kritizovanie súčasného skorumpovaného systému a zapredaných politikov, označovanie NATO za zločineckú organizáciu či tvrdý a nekompromisný postoj ĽS Naše Slovensko v otázke prijímania imigrantov. Čerešničkou absurdity na torte nezmyslov politického prokurátora je zdôvodnenie žaloby tým, že ĽS Naše Slovensko používa ako svoju hymnu hymnickú pieseň Hej, Slováci!. Presne tú, ktorú ako hymnu používa aj SNS a Matica slovenská.

Bude chcieť zneužiť politickú situáciu a zakázať stranu ešte pred voľbami do VÚC?

Čo sa týka samotného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, tak ja verím, že v senáte, ktorý bude o rozpustení ĽS Naše Slovensko rozhodovať, sedia čestní a nezaujatí sudcovia, ktorí rozhodnú výlučne na základe nespochybniteľných faktov a dôkazov. Ak to tak bude, tak sa spravodlivého verejného procesu absolútne nemáme prečo obávať! Ja osobne som presvedčený, že ĽS Naše Slovensko nebude rozpustená nieže do krajských volieb, ale vôbec.

Vypracovanie obhajoby v spomínanom rozsahu muselo byť zložité...

Na našom vyjadrení pre najvyšší súd pracoval tím zložený z pätnástich ľudí zo strany a šiestich právnikov. Každú jednu odpoveď, každý jeden dôkaz sme niekoľkokrát skontrolovali, na každé jedno tvrdenie politického prokurátora sme sudcom podali rozsiahle vysvetlenie. V súvislosti so snahou politického prokurátora o rozpustenie ĽS Naše Slovensko však môžem povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. V rámci strany sa mnohí vyburcovali k ešte vyššej aktivite. Vyjasnili sme si viacero otázok, a vylepšili mechanizmus vnútrostraníckej spolupráce. Práca na vyjadrení pre najvyšší súd nás posunula o veľký kus vpred.

Znamená to, že v rámci vášho vyjadrenia ste spracovali aj viac ako 170 podnetov na ĽS Naše Slovensko, ktoré mali byť na generálnu prokuratúru doručené od občanov?

Práveže vôbec nie. Politický prokurátor totiž do svojho návrhu na rozpustenie ĽS Naše Slovensko nezahrnul ani jeden jediný takýto podnet. Žaloba je takmer výlučne postavená na jeho domnienkach a konštrukciách. Celá žaloba je napísaná ako politologický traktát a nemá s právom nič spoločné. Na úvod a záver sú len citované aktuálne právne ustanovenia a medzi tým sú umiestnené názory generálneho prokurátora v štýle – myslím si, domnievam sa, alebo som presvedčený...

Nielen vaša strana, ale Európa aj Slovensko ako také čoraz viac čelí útokom kvôli kresťanskej viere. Najnovšie sa chcel „korektne“ k nekresťanom zachovať obchodný reťazec Lidl, ktorý na obrázkoch z gréckych produktov vyretušoval kresťanské kríže. Kam môže podľa vás táto politická „korektnosť“ zájsť?

Za štyri roky sme dokázali znížiť celkový dlh kraja o rekordných 39 miliónov eur.

Mnohí ľudia si pred pravdou stále zatvárajú oči, pretože pravda je krutá. Európa je vo vojne. My všetci sme vo vojne o budúcnosť našich detí a vnukov, vo vojne o prežitie národných štátov a pôvodných európskych národov. Každý si musí vybrať stranu, na ktorú sa postaví. Buď sú to hradby obrancov kresťanstva a národnej identity, alebo cudzím pánom slúžiace hordy multi-kulti, islamizácie, LGBTI a podobných cudzích elementov. Nič medzi tým už neexistuje. Nielen Lidl, ale, žiaľ, aj mnohí „slovenskí“ politici na čele s prezidentom Andrejom Kiskom, premiérom Robertom Ficom a predsedom NR SR Andrejom Dankom si už vybrali. Pridali sa do tábora, ktorý sa im zdá byť silnejší. Ale je len a len na nás, či si necháme Slovensko definitívne rozkradnúť, rozvrátiť a zaplaviť cudzincami. ĽS Naše Slovensko pod výstižným názvom Pevnosť Slovensko buduje svoj program na záchranu Slovenska. Musíme konať, kým je čas, pretože na príklade Anglicka, Nemecka, Francúzska a Talianska jasne vidíme, že ak peklo multikulturalizmu prepukne naplno, už z neho niet úniku. Nakoniec, o tom nás učí aj kresťanská viera. Uchrániť sa pred peklom môžeme len dovtedy, kým do neho nie sme uvrhnutí. Potom je už neskoro.

ĽS Naše Slovensko cez poslanca Milana Uhríka na ostatnej schôdzi NR SR interpelovala ministra vnútra s otázkou týkajúcou sa projektu AMIF na podporu migrácie. O aký projekt ide?

AMIF je označenie európskeho fondu na podporu imigrácie. Sú doň zapojené všetky členské štáty EÚ. Slovenská republika prostredníctvom ministerstva vnútra z tohto fondu poskytla dotácie mimovládnym organizáciám v celkovej výške päť miliónov eur. Úlohou týchto mimovládok je poskytovať nadštandardné služby imigrantom a tak zvýšiť ich mieru a tempo integrácie na Slovensku. To znamená, že do poplatku SR do EÚ vo výške 900 mil. eur, na ktorý sa skladajú všetci daňoví poplatníci, je už zahrnutý aj poplatok na podporu imigrantov. Koľko ich v súčasnosti na Slovensku skutočne je, ministerstvo vnútra tají. Preto som veľmi zvedavý na odpoveď Roberta Kaliňáka na interpeláciu kolegu Milana Uhríka.

Rakúsky minister vnútra navrhol znížiť mesačnú dávku pre migrantov, ktorá v Dolnom Rakúsku dosahuje 920 eur a vo Viedni 840 eur. Zastaví to prílev migrantov?

V orgánoch Európskej únie sa pripravuje legislatíva o jednotnej sociálnej dávke pre imigrantov. Jej predpokladaná výška je 800 eur, plus zdravotné a sociálne odvody hradené štátom. Tieto peniaze budú musieť platiť jednotlivé členské štáty EÚ zo svojho rozpočtu. Cieľom je motivovať imigrantov, aby dobrovoľne prúdili do chudobnejších členských krajín EÚ, ako sú napríklad Slovensko alebo Maďarsko. Túto politiku už pripúšťa aj premiér Fico, ktorý pri rečiach o jadre EÚ ako prvý spomína práve tzv. sociálnu integráciu. A keď to ľudia v najbližších voľbách radikálne neodmietnu, prebudenie do reality bude veľmi bolestné. Nielen Fico, ale aj ďalší štandardní politici už totiž priznávajú, že EÚ už nie je projekt hospodársky, ale politický. Myslím, že to hovorí za všetko. Je najvyšší čas z EÚ vystúpiť!

Mnohí pracujúci Slováci môžu o čistom príjme 800 eur len snívať...

Na jednom z našich posledných mítingov v Sabinove prišli za nami dve dámy vo veku päťdesiat rokov, ktoré pracujú v súkromnej krajčírskej dielni. Povedali nám, že zarábajú približne 250 eur v čistom. To znamená, že naše ženy budú pracovať za 250 eur v čistom, dôchodcovia nemajú na základné potraviny či lieky, ale štát bude dávať 800 eur cudzincom, ktorí tu nemajú čo hľadať. A to len preto, že  to prikázal Brusel. Žiaľ, Slovensko je dnes, po 25 rokoch rozkrádania a zotročovania všetkými ponovembrovými vládami, v postavení kolónie a tomu zodpovedajú aj všetky pomery.

Na východnom Slovensku pracujú ľudia za plat nižší ako minimálna mzda?

Predpokladaná dávka pre imigranta je 800 eur, čo budú musieť platiť štáty EÚ z rozpočtu.

Nielen spomínaný príklad zo Sabinova dokazuje, že je to naozaj tak! Takáto zúfalá situácia však nepanuje len na východnom Slovensku, v Prešovskom alebo Košickom kraji. Ľudí, pracujúcich za menej ako minimálnu mzdu, je totiž ľahké nájsť aj v niektorých okresoch Banskobystrického alebo Nitrianskeho kraja. Najhoršie na tom je, že tí ľudia sú radi, že majú aspoň nejakú prácu a ako-tak pravidelný príjem. Vláda je spokojná, lebo ich fiktívna priemerná mzda rastie a kšefty s miliónovými dotáciami pre tzv. zahraničných investorov, na ktoré sa opäť skladajú všetci daňoví poplatníci, nerušene pokračujú.

Podporu zahraničných investorov považujete za kšeft?

Podporu tzv. zahraničných investorov na úkor slovenských podnikateľov považujem nielen za kšeft, ale najmä za systematickú likvidáciu slovenských výrobcov čohokoľvek. Som presvedčený, že ak by vláda rovnaké výhody a stimuly, aké dáva cudzincom, poskytla aj podnikateľom slovenským, dokázali by ich využiť ešte lepšie. A hlavne by po skončení daňových prázdnin a iných výhod nezbalili kufre a neodišli niekam inam, ale naďalej podnikali, vyrábali a žili na Slovensku. Vláda zo štátneho rozpočtu uvoľní na podporu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre spolu takmer 650 miliónov eur. A už dnes sú v Nitre a okolí ubytované stovky cudzích robotníkov, najmä z Balkánu, ktorí sú ochotní pracovať za úplné minimum. Čiže vláda minie stovky miliónov vyzbieraných cez dane od občanov SR, podporí za ne cudziu firmu, a tá firma zamestná prevažne cudzincov. Efekt pre Slovensko nijaký. Neverím, že by vo vláde boli až takí hlúpi, aby takéto niečo spravili nevedomky. Takže je za tým určite kšeft.

Podľa vlády stojí Slovensko hospodársky dobre. Mohol by si slovenský rozpočet dovoliť masovo podporovať migrantov?

Nemôžem súhlasiť s tým, že Slovensko je na tom ekonomicky dobre. Slovensko je dnes beznádejne zadlžené, má 44 miliárd dlhu a len ročné splátky sú 1,2 miliardy eur. Na lepšiu predstavu o miere zadlženia štátu musím uviesť, že ročná splátka štátneho dlhu spolu s poplatkami za úroky a správu dlhu je takmer rovnaká ako rozpočty všetkých ôsmich samosprávnych krajov dokopy. Nebyť obrovského štátneho dlhu, tak napríklad kraje by mohli zdvojnásobiť investície do rekonštrukcií ciest, škôl, domovov sociálnych služieb alebo kultúrnych zariadení. Vláda však žije vo svojom vlastnom svete, a obrovský dlh akoby vôbec nevnímala. Naopak, vládna koalícia pripravuje ďalšie zadlženie Slovenska, a to formou uvoľnenia mechanizmu tzv. dlhovej brzdy. Vládou pripravované uvoľnenie dlhovej brzdy bude znamenať navýšenie štátneho dlhu do roku 2020 o ďalšie miliardy eur! V takejto situácii je každý výdavok na cudzincov, pričom slovenskí dôchodcovia mnohokrát nemajú ani na lieky, absolútne neakceptovateľný! Dôchodcovia doslova „kŕkajú“ a v mnohých prípadoch sa boja, či sa dožijú ďalšieho úbohého dôchodku, a na druhej strane bude štát štedro rozdávať tým, ktorí pre Slovensko nič neurobili a ani tu nemajú čo hľadať. Štát sa musí v prvom rade postarať o vlastných obyvateľov. Až keď medzi občanmi nebude ani jeden núdzny, nezaopatrený alebo bezdomovec, potom sa môžeme zamýšľať, čo ďalej. Veď predsa aj dobrá matka sa najprv postará o svoje dieťa a až potom o cudzie.

Čo sa udeje, ak nás EÚ prinúti sponzorovať imigrantov?

V súčasnosti má EÚ na politikov len jediný donucovací prostriedok, ale o to účinnejší. Eurofondy, prideľované na základe známostí a politických kontaktov. Neposlúchaš? Neprijmeš imigrantov? Zoberieme fondíky a tvoje firmy vyschnú! Preto ich veľmi hnevá náš postoj v BBSK, pretože sme odstrihli ich kšefty a zlodejiny a potoky peňazí, na ktoré boli zvyknutí, im vyschli. Eurofondy zlomili aj Roberta Fica, aj všetkých okolo neho. A to je ten rozdiel medzi nimi a nami. Nás si za nijaké peniaze kúpiť nedokážu. ĽS Naše Slovensko nie je na predaj. My eurofondy na zmysluplné projekty síce vítame, ale rozvoj Slovenska si vieme predstaviť aj bez nich.

ĽS Naše Slovensko hovorí, že treba vystúpiť z EÚ a zbiera podpisy na vypísanie referenda. V akom ste štádiu?

Naďalej zbierame podpisy na vypísanie referenda o vystúpení z EÚ, ale aj zo zločineckej organizácie NATO. Musím priznať, že zbieranie podpisov nejde ľahko. Mediálna masáž o výhodnosti EÚ a nevyhnutnosti NATO je obrovská. Mladí ľudia si myslia, že keby nebolo EÚ, tak nemáme na Slovensku nič. Nezažili situáciu, že štát dokázal fungovať bez EÚ, bez eurofondov, bez cudzích peňazí a príkazov. Nevedia, že sme mali dobre fungujúce poľnohospodárstvo, že sme mali vysokokvalitné potraviny na rozdiel od tých, ktoré nám dnes tlačí EÚ. Netušia, že sme mali vybudovaný priemysel, že sme exportovali naše výrobky do zahraničia. Naša petičná kampaň sa zmenila na osvetu, ľuďom sa snažíme otvárať oči. Zbieranie podpisov preto bude trvať ešte nejaký čas.

Výška štátneho dlhu je 44 miliárd eur a vláda SR navrhuje schváliť uvoľnenie dlhovej brzdy. Čo to bude v praxi znamenať?

Vláda SR si bude môcť od Európskej centrálnej banky požičať ďalšie peniaze. V zákulisí parlamentu sa spomína 14 až 18 miliárd eur, ktoré by vláda mohla minúť zhruba v rámci volebného obdobia, čiže do konca roku 2020. Dlh SR by za dva roky stúpol o viac ako tretinu! Takáto operácia sa nedá nazvať inak ako rekordná lúpež v histórii Slovenska. Peniaze sa rozdelia medzi spriaznené firmy, ktoré síce niečo postavia, ale za akú cenu a s akým predražením, s akou transparentnosťou? Navyše, tento balík peňazí so sebou nesie obrovské riziko korupcie.

História si pamätá len tých, ktorí vydržia.

Tá sa začína už priamo v parlamente, kde sa niektoré opozičné strany vyjadrili, že za istých podmienok sú ochotné hlasovanie o uvoľnení dlhovej brzdy podporiť. Začal s tým poslanec Krajniak z hnutia Sme rodina a postupne sa nepriamo začali pridávať aj ďalší. Keď koalícia predloží návrh novely zákona o dlhovej brzde na rokovanie do NR SR, pravdepodobne to už bude mať dohodnuté s niektorými opozičnými poslancami. Bez ich hlasov by totiž ústavnú väčšinu, potrebnú na uvoľnenie dlhovej brzdy, nezískali. Čo sa týka hlasovania poslancov ĽS Naše Slovensko, tak musím zopakovať, že vždy hlasujeme výlučne podľa toho, či je predmetný návrh výhodný pre Slovensko a jeho obyvateľov. A preto od ĽS Naše Slovensko vláda na uvoľnenie dlhovej brzdy nezíska ani jeden hlas. Ak bude hlasovanie tajné, poslanci našej strany opustia plénum Národnej rady a na hlasovaní sa ani nezúčastnia. My sa do rozkrádania Slovenska zatiahnuť nenecháme!

Počas leta sa začala i skončila koaličná kríza. Myslíte si, že vláda vydrží do roku 2020?

Nijaká koaličná kríza nebola. Bolo len divadielko s predsedom NR SR v hlavnej úlohe. Divadielko na odpútanie pozornosti v kauze rozkrádania štátu, v tomto prípade rozkrádania ministerstva školstva. Tie fondy, ktoré sa mali prerozdeľovať, patrili všetkým občanom SR, pretože všetci sa na ne cez dane skladáme. Svoj názor som už začiatkom augusta jasne vyjadril vo videu na YouTube. Reakcia systému na seba nenechala dlho čakať. Keď sledovanosť videa začala stúpať, YouTube video natvrdo zmazal. Cenzúra na internete naberá čoraz obludnejšie rozmery, pravda sa dnes jednoducho nenosí. A či vláda vydrží? Určite áno, pretože vládne strany drží to najsilnejšie lepidlo, aké poznajú – miliardy zo štátneho rozpočtu a eurofondov. Ak dnes niekto rozpráva o predčasných voľbách, tak jednoducho nechápe politickú realitu.

Ako chcete dostať svoj program medzi ľudí?

Nepúšťajú nás do mainstreamových médií a vytláčajú nás z internetu, z Facebooku aj YouTube. Znamená to, že na otváranie očí ľudí máme len obmedzené možnosti, a to alternatívne kanály – Slobodný vysielač, Hlavné správy, Extra plus a naše stranícke materiály. Na druhej strane nás však táto bojová situácia núti udržiavať sa v kondícii, pretože sa musíme spoliehať len sami na seba. Neustále chodíme medzi ľudí do všetkých kútov Slovenska a to je to najlepšie, čo sa nám mohlo „stať“.

Na Slovensku reálne nevládne vláda, ale oligarchovia. Ako sa dá potlačiť ich vplyv?

Finančné skupiny sa ma pokúšali zlomiť aj v BBSK, keď si získali podporu mnohých poslancov zastupiteľstva a s ich pomocou sa snažili presadiť ekonomické záujmy výhodné pre nich a nie pre kraj. Zastupiteľstvo niekoľkokrát schválilo uznesenie, že musím podpísať zmluvy v prospech týchto skupín. Nátlaku som nepodľahol a zmluvy nepodpísal. V priebehu ďalších mesiacov sa ukázalo, že nie oni mali pravdu, ale ja. Finančná skupina môže niekoho vydierať, podplácať, zastrašovať, ale vždy je to len o tom, ako sa k tomu človek postaví. Jednoducho, kto nemá odvahu na politický boj, tak nech do politiky nejde. Nie je to ľahké ani zábavné, ale ak budeme neoblomní, nepodplatiteľní a nezradíme svoje ideály, tak s pomocou Božou dokážeme obnoviť a zachrániť Slovensko. O tom som presvedčený!

Štátna moc vás prenasleduje. Ustojíte to?

Vyhodili ma z práce pre môj názor, nedal som sa zlomiť v minulosti a nezlomia ma ani teraz. Na systémový tlak som už v podstate zvyknutý. Samozrejme, systém šikanuje a prenasleduje tiež mojich kolegov zo strany a aj priamo našich poslancov. Nie každý z nich to vníma tak ako ja, ale všetci vedeli, do čoho ideme. Ľudia nám nedali dôveru preto, aby sme sa podvolili a vzdali pri prvom probléme. A my ich veru nesklameme!

Ľudia sa boja povedať svoj názor, boja sa, že prídu o prácu, o strechu nad hlavou. Ako sa dá potlačiť strach?

Štát vytvoril dokonalú mašinériu na prenasledovanie tých, ktorí majú nevhodný politický názor, a ľudia majú prirodzené obavy. Na Slovensku máme špeciálne súdy, špeciálnu prokuratúru, špeciálnych policajtov, ktorí sa aj novinárom predstavili v kuklách, ako takí zločinci. Je tu vytvorené komando, ktoré má šikanovať ľudí za nevhodný politický názor. A práve preto je tu ĽS Naše Slovensko, ktorá nasadzuje svoj krk za tých, ktorí chcú veci zmeniť, ale majú strach. Hoci majú oprávnený strach a obavy, svoj názor môžu slobodne vyjadriť v každých voľbách. Môžu ísť a dať svoj hlas Ľudovej strane Naše Slovensko ako jedinej skutočnej opozícii. Svoj hlas nám môžu dať úplne anonymne, nikomu o tom nemusia ani hovoriť. Naša strana s dostatočnou podporou voličov už bude vedieť, ako obnoviť spravodlivosť a Slovensko postaviť opäť na nohy.

Slovensko oslávilo 25 rokov od prijatia Deklarácie Slovenskej republiky. Ako vidíte jej ďalší vývoj vzhľadom na globalizačné procesy?

Bilancia vývoja SR za týchto skoro 25 rokov je katastrofálna. Prišli sme o vlastný priemysel aj potravinovú a energetickú sebestačnosť. Stratili sme vlastné peniaze, minulosťou je aj ochrana štátnych hraníc. Armáda sa zmenila na hŕstku žoldnierov bez techniky. Znamená to len jedno. Slovensko sa za 25 rokov zmenilo zo suverénnej republiky na kolóniu. Na kolóniu spravovanú úplatnými zradnými politikmi. Ja však verím, že ľuďom sa čoraz viac otvárajú oči a že spolu ešte dokážeme Slovensko vytrhnúť z pazúrov finančných skupín a nenásytných globalistov. Som presvedčený, že ešte stále dokážeme Slovensko zachrániť. O záchrane Slovenska je aj náš pripravovaný volebný program s názvom Pevnosť Slovensko.

V reálnej politike pôsobíte štyri roky. Ako vám toto obdobie zmenilo život?

Spoznal som mnohých ľudí, ktorí rovnako ako ja majú záujem vybojovať Slovensko pre naše deti a našich vnukov. Získal som tiež možnosť uvedomiť si, že situácia je omnoho horšia, ako si ľudia myslia. Či už po stránke ekonomickej, zahranično-politickej alebo bezpečnostnej. Uvedomiť si, že ak sa nezobudíme a nezačneme konať, tak sme možno posledná generácia, ktorá mala možnosť vyrastať v slobodnom prostredí a zažila Slovensko ako národný a kresťanský štát. Politika mi zobrala najmä možnosť dosýta sa venovať rodine, priateľom a záujmom. To sa však nesťažujem, len konštatujem. História si totiž nikdy nepamätá tých, ktorí sa sťažujú, ale len tých, ktorí vydržia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.