LIBERÁLI VERZUS KONZERVATÍVCI

Foto TASR/AP
Dátum 02.10.2018

Partneri rôzneho aj rovnakého pohlavia nebudú môcť uzatvárať oficiálne partnerské zväzky a nezískajú oprávnenia v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj nároku na ošetrovné. Novelu Občianskeho zákonníka, ktorou chcela SaS zaviesť nový inštitút partnerského spolužitia, parlament 18. septembra 2018 odmietol. Návrh pochádzal z dielne najväčších bojovníkov za podporu liberálnej diktatúry Natálie Blahovej, Lucie Ďuriš-Nicholsonovej, Branislava Gröhlinga, Jany Kiššovej a Jany Cigánikovej. „Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rôzneho pohlavia,“ písali liberáli v návrhu. Liberáli pri presadzovaní novely Občianskeho zákonníka zároveň pripomínali, že náš právny poriadok aj dnes pozná neurčitý a písomne nezachytiteľný inštitút „osoby žijúcej v spoločnej domácnosti“, ktorý je napríklad v súvislosti s dedením ťažké dokazovať. V prípade párov rovnakého pohlavia by išlo podľa SaS o poskytnutie minimálnych občianskoprávnych nárokov v oblasti dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu k zdravotnej dokumentácii či nároku na ošetrovné. Návrh sa v pléne stretol s rozdielnymi názormi. Niektorí poslanci ho podporovali, viacerí ho však kritizovali, lebo oficiálne zväzky má umožniť aj homosexuálom. Jozef Lukáč z OĽaNO kritizoval zavádzanie registrovaných partnerstiev. Predkladateľka a šéfka klubu SaS Natália Blahová to odmieta. Koalícia sa do debaty nezapojila a samotné hlasovanie ukázalo, že v NR SR zvíťazil zdravý rozum.

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1098) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

Prítomní          140
Hlasujúcich     139
Za                     31
Proti                  65
Zdržalo sa        43
Nehlasovalo       1
Neprítomní       10