MAĎARI NIKDY NESPIA, ČO MATOVIČ A GYIMESI SĽÚBILI ORBÁNOVI?

Maďarský parlament už v roku 2010 označil Trianonskú mierovú zmluvu za „najväčšiu tragédiu maďarstva“ a stanovil 4. jún za Deň národnej spolupatričnosti, čím dal jednoznačne najavo svoje autonomistické chúťky.

Foto SITA/AP
Dátum 23.05.2021

Štvrtého júna 2020 uplynulo sto rokov od podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúska-Uhorska v závere prvej svetovej vojny. Hoci uplynulo už toľko rokov, Maďari sa s týmto dokumentom nikdy nezmierili a vôbec sa netaja tým, že už sto rokov zažívajú historickú traumu i krivdu spáchanú na maďarskom národe.

Roman Stopka, predseda Práce slovenského národa (PSN)

 

Našinci plytko čakajú, že sa všetko vyrieši samo, prirodzenou cestou. Pripisujú väčší význam cudziemu konaniu než vlastnej mienke a svoje záujmy sa boja presadzovať. Ak budú mocenské štruktúry SR naďalej prejavovať k národným otázkam ľahkovážnosť a v malichernej úbohosti nasledovať sluhov slúžiacich iným sluhom, štát sa nám rozpadne a vrátime sa tam, kde sme ako štátotvorný národ oddávna byť nechceli.  Práca slovenského národa, ponúka občanom pravdivú cestu. Cestu bez manipulácie, ale nie bez práce a bez zodpovednosti, k realizácii ich záujmov. Človeku práce skromne ponúkame príležitosť plnohodnotne presadiť svoj zákon rešpektujúci záujem. 

Večné autonomistické chúťky

Maďarský parlament už v roku 2010 označil Trianonskú mierovú zmluvu za „najväčšiu tragédiu maďarstva“ a stanovil 4. jún za Deň národnej spolupatričnosti, čím dal jednoznačne najavo svoje autonomistické chúťky. Orbánova vláda k stému výročiu podpisu Trianonskej zmluvy postavila v centre Budapešti pamätník národnej jednoty. Pôvodne mal byť odhalený už 4. júna 2020, ale pre vypuknutie pandémie ho odhalili až 20. augusta 2020. Jeho cieľom je demonštrovať cezhraničnú pospolitosť maďarského národa. Na jeho žulových múroch sto metrov dlhej rampy zabudovanej pod zem je vyrytých 12 537 názvov obcí Uhorského kráľovstva z roku 1913.

Maďarský historik László Szarka pochádzajúci z Galanty, ktorý sa v roku 2001 stal riaditeľom Ústavu pre výskum etnických menšín pri Maďarskej akadémii vied v Budapešti, v rozhovore pre denník Új Szó v máji 2020 v tejto súvislosti uviedol ako príklad Trenčiansku župu, kde v mestách a obciach bolo výhradne slovenské obyvateľstvo. Napriek tomu boli ich názvy bez akýchkoľvek dejinných základov pomaďarčené.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v svojom prejave pri odhalení zdôraznil, že pomník spája všetkých Maďarov. Orbán zároveň vyzval Maďarov k hrdosti a vyjadril vďaku a uznanie za to, že Maďari, ktorí sa rozhodnutím Trianonskej mierovej zmluvy dostali do štátov mimo materskej krajiny, zostali verní svojej „rodnej vlasti“.

Snahy o zmenu Preambuly Ústavy SR

Pri tejto príležitosti nemožno zabudnúť, že vtedajší premiér Igor Matovič 2. júna 2020 dva dni pre výročím Trianonu zvolal na Bratislavskom hrade stretnutie sto zástupcov maďarskej národnostnej menšiny, počas ktorého predstavitelia SMK nezaváhali a Matovičovi rovno predložili niekoľko priam neuveriteľných požiadaviek. „Uznanie Maďarov za svojbytný politický národ v rámci Slovenska. Vytvorenie Maďarského okolia, ktoré by spravovali Maďari prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby mali možnosť na úradoch, na súdoch ako úradný jazyk používať maďarčinu.“ V memorande sa doslova píše, že žiadajú jednu slobodnú konštitucionálnu vlasť a v nej slobodu, rovnosť a bratstvo národov! Memorandum maďarskej komunity 2. júna 2020 podpísali predstavitelia SMK Péter Őry, Ferenc Auxt, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Zoltán Cziprusz, Iván Farkas, Adrianna Gergely Papp, Csaba Furik, József Menyhárt, Miklós Viola. Títo predstavitelia žiadajú, aby sa zmenila Preambula Ústavy SR a uznala maďarskú národnú komunitu za štátotvornú. K signatárom z SMK sa pripojil aj Zsolt Simon, predseda politického subjektu Magyar Fórum – Maďarské fórum, ktorý vládnej koalícii a Igorovi Matovičovi cez sociálnu sieť odkázal, aby nepremárnili politickú šancu a zmenili preambulu z „My, národ slovenský“ na „My, občania Slovenskej republiky“.

Ivan Gašparovič, emeritný prezident SR

 

Dnešná doba ukazuje, že národne cítiaci volič, ktorý sa sklamal v niekdajších národných politických stranách, ktoré kandidovali v predchádzajúcich voľbách, ostáva ďalej národne cítiacim a bude hľadať nové politické strany. Určite sa sústredí na tie, ktoré majú v svojom programe pokryté otázky týkajúce sa perspektívy Slovenska. Pronárodné cítenie voličov je evolučne dané, treba byť v súzvuku s jeho prirodzenosťou, ale v nijakom prípade nesmie byť zneužívané na napĺňanie mocenských ambícií samoľúbych politických avanturistov. Tomu treba zabrániť. Nemyslím si však, že túto skupinu voličov budú zaujímať len súčasné problémy. Budú hľadať takú stranu, ktorá sa zaoberá históriou SR v zmysle boja za samostatnosť a prežitia národa. Samozrejme, len národné vnímanie nemôže byť jedinou nosnou úlohou strany, ruka v ruke s tým musí kráčať sociálny program, fungujúce hospodárstvo a zahraničná politika. Národná politika nesmie negatívne zasahovať do týchto programov. Pamätám si, že z takejto pozície v minulých voľbách vystupovalo niekoľko strán, ale najmä Práca slovenského národa jemne a dobovo precízne vystihovala podstatu problému.

K zmene sa okamžite prihlásil aj predseda Most-Híd László Sólymos. Ten na rovinu povedal, že očakáva zmenu Preambuly Ústavy SR a zároveň nápravu zákona o dvojakom občianstve. Vtedajší premiér stretnutie riešil cez bývalého predsedu SMK Józsefa Berényiho. Berényi konštatoval, že prvýkrát v dejinách Slovenska premiér povedal, že z osobného hľadiska vníma, že Maďarov môže bolieť Trianon, vyzval na budovanie južného Slovenska a podal ruku na to, aby spoločne vytvorili národnostný program vlády.

Matovičova pravá ruka

A práve v tom čase sa objavuje na politickej scéne dovtedy absolútne neznámy Matovičov poslanec György Gyimesi (náhradník v NR SR za Jaroslava Naďa), ktorý odmieta používať slovenské meno Juraj. Okamžite súhlasí s tým, aby sa znenie „My, národ slovenský“, zmenilo na „My, občania Slovenskej republiky“, pretože chápe, že to u niekoho môže vyvolávať pocit druhej kategórie. V tom období ešte nik netušil, kto je „neznámy“ György Gyimesi, dnes pravá ruka ministra financií Matoviča v oblasti maďarských záležitostí. Dokonca je taký dôležitý, že na rokovaniach v Budapešti nahradil ministra zahraničných vecí Korčoka, vyjadriac sa, že neúčasť Korčoka na rokovaniach bola záruka úspechu. Voči jeho vyjadreniu sa Korčok ostro ohradil, že ide o hrubé obviňovanie slovenskej diplomatickej služby.

V tomto prípade treba dať Korčokovi za pravdu. Pokiaľ ma pamäť, neklame v histórii SR sa ešte nestalo, že by na oficiálnych štátnych rokovaniach počas zahraničnej cesty nebol prítomný zástupca diplomatického zboru SR. Kto dnes vie, o čom boli rokovania v Budapešti, na ktorých sa mohol zúčastniť poslanec trvale osočujúci slovenskú diplomaciu a sympatizant radikálneho zoskupenia Hnutie národná jednota, ktoré sníva o veľkom Maďarsku a veľkom národnom zjednotení? Kto dnes vie, čo Matovič a poslanec Gyimesi sľúbili Orbánovi?

Hoci sa Gyimesi verejne neprihlásil k radikálnemu hnutiu, jeho predstaviteľ István Samu zverejnil na sociálnej sieti správu (2. 9. 2020), že sympatizanti ich hnutia prenikli do slovenského parlamentu a György Gyimesi otvorene prejavuje sympatie k ich hnutiu. Dokonca fotograf TASR odfotografoval Gyimesiho v rúšku s logom Hnutia za národnú jednotu. Pre portál Aktuality.sk poslanec Gyimesi priznal, že s Istvánom Samu je kamarát a jeho hnutie nepovažuje za radikálne. Keby vraj bol nejaký problém, tak by István Samu nedostal pozvánku od Matoviča na priateľské stretnutie na Bratislavskom hrade 2. júna 2020.

Demontáž suverenity SR

Gyimesi nezaujal len cestou do Budapešti, ale aj vyhlásením, že nepodporuje ministrov, ktorí Vyšehradskú štvorku považujú za nepriateľa, sú šovinisti, nenávidia Maďarov a teatrálne podávajú demisie. Jeho návšteva Budapešti po boku Matoviča rozzúrila len liberálov Korčoka, Sulíka či Klusa – ten označil Gyimesiho správanie za hanebné. Plazivá autonómia južného Slovenska či vlastizradné kroky Matoviča a Gyimesiho však nijako nevyrušujú ostatných parlamentných slovenských politikov. Národné sily na politickej scéne ostali po posledných parlamentných voľbách roztrieštené vinou nekonečnej nadutosti a bohorovnosti niektorých jej lídrov odmietajúcich pochopiť, že je čas sa stiahnuť a odovzdať skúsenosti mladšej generácii, ktorá má dostatok energie na udržanie samostatnej Slovenskej republiky. Je takmer šokujúce, ako sa tí, ktorí zakladali túto republiku, pozerajú na jej likvidáciu protislovenskými silami. A keby len to, svojím konaním pomáhajú ešte viac trieštiť národnú scénu. Mnohí z vás nám píšete, telefonujete do redakcie, akí ste zhrození zo stavu, ktorý na Slovensku nastal. Hovoríte, že Extra plus vám je nádejou v týchto časoch. Vaša priazeň nás, samozrejme, teší, no nestačí to na zvrátenie prebiehajúcej demontáže štátu. Ak vám záleží na Slovensku, priložte ruku k dielu, pridajte sa na stranu tých, ktorým úprimne leží na srdci samostatnosť, zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc SR a najmä k tým, ktorí majú čistú košeľu a nesedeli tridsať rokov na politických stoličkách. Pridajte sa k tým, ktorí presadzujú zvrchovanú Slovenskú republiku, kde bude pánom každý občan z tradičnej rodiny, uznávajúci kresťanské i sociálne hodnoty, vážiaci si právo, spravodlivosť, presadzujúci poctivú prácu, z ktorej sa po koronových časoch ľahko môže stať nedostatkový tovar. Pridajte sa k tým, ktorí budú pracovať v prospech Slovenskej republiky, a nie v prospech cudzích mocností alebo iného štátu, pretože sa nám ľahko môže stať, že nám vlastné územie ukradnú spod zadku. Maďari totiž nikdy nespia!

PhDr. György Gyimesi, PhD. (OĽaNO), sa narodil 24. augusta 1980, má maďarskú národnosť, žije v Čičarovciach. Presadzoval zrušenie zákona o dvojakom občianstve. Je podpredseda výboru NR SR pre financie a rozpočet. Ešte pred rokom bol neznámy náhradník v NR SR za Jaroslava Naďa, dnes sprevádza Matoviča na cestách do Maďarska, netajac sa sympatiami k radikálnemu hnutiu podporujúcemu národné zjednotenie Maďarov. Korčoka a Klusa obvinil zo šovinizmu a ich rétoriku prirovnáva k mečiarizmu. Jeho otec Juraj Gyimesi bol v rokoch 1990 – 1991 poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR za stranu Spolužitie, v 70. rokoch 20. storočia pôsobil ako agent ŠTB s krycím menom Július. György Gyimesi zverejňuje na svojom profile na Facebooku fotografie so symbolmi Maďarska a na rúšku má znak radikálneho zoskupenia Hnutie národná jednota, ktoré sníva o veľkom Maďarsku. (Zdroj: Facebook)

 

 

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.