MARTÝR SLOVENSKÉHO NÁRODA

Ratkovský roľník Štefan Mikuš upadol po zmene režimu do núteného zabudnutia

Foto archív
Dátum 30.01.2018

Slovenské dejiny 20. storočia obsahujú mnoho postáv a osudov, ktoré boli vo svojej dobe známe, no po zmene režimu upadli do núteného zabudnutia. Jednou z nich je aj ratkovský roľník Štefan Mikuš, ktorý zomrel na následky atentátu v roku 1921. Sme presvedčení, že jeho osud i jeho pamiatku treba sprítomňovať aj dnes, takmer sto rokov od jeho smrti. Už len preto, že ak by nebolo jeho, nebolo by ani Andreja Hlinku; zahynul by ako Štefánik hneď v počiatkoch ČSR...

Politický zápas

Štefan Mikuš st. sa narodil 9. augusta 1859 v Ratkovciach v okrese Hlohovec v roľníckej rodine. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci, potom pracoval na gazdovstve. Viac rokov bol richtárom a neskôr zakladateľom a miestnym predsedom Slovenskej ľudovej strany. V roku 1883 sa oženil s Annou Vávrovou zo Špačiniec (1866 – 1950). Mali päť detí, dvoch synov a tri dcéry. Najstarší Rudolf (1884 – 1972) sa stal kňazom, od roku 1931 bol viceprovinciálom jezuitov na Slovensku, v rokoch 1939 – 1942 provinciálom. Druhý syn Štefan bol učiteľom, neskôr hlavným inšpektorom na železnici. Najstaršia dcéra Valéria i najmladšia Filoména boli učiteľkami. Prostredná Mária ostala na gazdovstve. V 20. rokoch prebiehal politický zápas na Slovensku medzi troma hlavnými prúdmi, ktoré predstavovali čechoslovakisti (vládne strany), autonomisti (SĽS, SNS) a sociálni demokrati (marxisti). Autonomistov považovali za svojich protivníkov tak vládne strany, ako i marxisti. Dôležité boli osobné stretnutia, mítingy. Už za Uhorska boli úradne rušené, manipulované a neraz mali krvavý priebeh. To čiastočne pokračovalo aj v ČSR.

Na veľkonočný pondelok 28. marca 1921 sa v Trnave konalo prvé valné zhromaždenie Kresťanského roľníckeho sdruženia v Trnave. Jeho organizátorom a zvolávateľom bol miestny advokát Dr. Dezider Plechlo. Podujatie bolo koncipované ako nestranícke, ako „slávnostná manifestácia kresťanského slovenského roľníctva“. Ako také ho policajný úrad aj povolil. Nepolitickosť mala potvrdzovať aj účasť vždy opatrného biskupa Kmeťka, ktorý by podľa Plechla „na politické shromáždenie neprišiel“. Z tohto dôvodu odmietol aj policajnú a vojenskú asistenciu. Už rannými vlakmi sa do mesta hrnuli tisíce roľníkov z celého Slovenska. Policajný úrad ich počet odhadol na 7- 8-tisíc, Karol Sidor na päťtisíc.

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus.