MATIČNÉ VÝROČIE

MS si pripomenula sto rokov od svojho oživotvorenia

Foto ARCHÍV
Dátum 04.08.2019

BRATISLAVA/MARTIN 4. augusta (TASR/Extra plus) - Matica slovenská (MS) si v nedeľu 4. augusta v Martine pripomenula sté výročie svojho oživotvorenia. Oslavy s kultúrnym programom, odhalením busty národovca, člena výboru obnovenej MS, advokáta a predsedu MS Jána Vanoviča, slávnostným sprievodom mestom, ako aj troma kresťanskými bohoslužbami sa uskutočnili na viacerých miestach, uviedli mesto Martin a Matica slovenská na svojich webových stránkach. 

Oslavy storočnice sa začali 3. augusta slávnostným zasadnutím Výboru MS, v nedeľu 4. augusta popri troch bohoslužbách - katolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickými službami Božími - bolo pripravené aj odhalenie busty národovca, predsedu MS Jána Vanoviča, ďalej dramatická scénka s vystúpením matičných umeleckých kolektívov. Oslavy sa skončili slávnostným sprievodom na Národný cintorín, kde prebehol pietny akt. Ako dodala MS na svojom webe, ďalšie podujatia k stému výročiu oživotvorenia Matice slovenskej pripravujú miestne odbory MS, ktoré vznikli pred sto rokmi.