MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O ŽURNALIZME

Bratislava privítala desiatky odborníkov

Foto BARBARA KOLLÁROVÁ
Dátum 03.10.2016

Vo štvrtok 29. septembra 2016 sa v Bratislave konala konferencia s názvom Rusko a Európa: Aktuálne problémy súčasnej medzinárodnej žurnalistiky. Išlo o piatu zo série podobných konferencií, z ktorých každá sa konala v inom európskom štáte a organizoval ju časopis Medzinárodný život (Meždunarodnaja žizň) v partnerstve s mesačníkom Extra plus a s podporou ruského ministerstva zahraničných vecí. Zúčastnilo sa jej 87 hostí z novinárskych, diplomatických a akademických kruhov, so svojimi príspevkami vystúpili prednášajúci z desiatich krajín. Diskutovalo sa najmä na témy mediálnej manipulácie obyvateľstva, novinárskej etiky a obrazu Ruska v západných médiách.

Program otvoril svojím príhovorom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov, ktorý pripomenul pevnú historickú a duchovnú previazanosť Slovenska a Ruska zosobnenú najmä všeslovanskými ideami Ľudovíta Štúra a obeťou desaťtisícov vojakov Červenej armády padlých pri oslobodzovaní nášho územia. Účastníkov konferencie formou listu oslovil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Prvé kolo prednášok uvádzal Werner Fasslabend, predseda Rakúsko-slovenskej spoločnosti v Rakúsku, bývalý predseda rakúskej Národnej rady a taktiež niekdajší minister obrany. Ako prvý sa účastníkom prihovoril jeho krajan Hans Köchler, ktorý hovoril o stereotypoch a dvojitých štandardoch aplikovaných médiami v kontexte geopolitického napätia. Upozornil, že v dnešnej dobe médiá slúžia čoraz menej na šírenie pravdivých informácií a čoraz viac len na generovanie súhlasu v prospech elít.

Ako ďalší vystúpili novinár Oleg Zinkovski, Pavol Dinka z Literárneho týždenníka, Andrej Richter pracujúci ako poradca kancelárie reprezentanta OBSE pre médiá, predseda talianskeho Inštitútu geopolitických štúdií a pomocných vied Tiberio Graziani, český žurnalista a riaditeľ poradenskej firmy Ján Campbell a nórsky žurnalista Vedat Sevincer. Ich prednášky sa venovali najmä úlohe médií v geopolitickom súperení a rastúcemu trendu cenzúry a dezinformácií v mnohých európskych štátoch.

Druhý blok prednášok otvorila Sekerinka Ivanovska z macedónskej Univerzity turizmu a manažmentu. Po nej sa hosťom prihovoril Ján Čarnogurský, ktorý poukázal na mediálnu manipuláciu v mnohých prípadoch, počínajúc jednostranným antisrbským poňatím juhoslovanskej občianskej vojny a končiac kauzou skupiny Pussy Riot. Tento blok prednášok moderoval šéfredaktor časopisu Medzinárodný život Armen Oganesyan, ktorý upozornil, že v informačnej vojne proti Rusku sa dnes často fabrikujú fakty a popisujú vymyslené udalosti.

O obraze Ruska v zahraničných médiách hovoril Alexander Bikantov z tlačového oddelenia ruského ministerstva zahraničia. O obraze Ruska v bulharských médiách potom prednášal Čavdar Minčev, šéfredaktor bulharského časopisu Medzinárodné vzťahy. Vystúpili aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, Vladimir Bačišin z Paneurópskej univerzity v Bratislave, Oleg Soloduchin z Ruského kultúrno-vedeckého centra v Prahe, dekan Fakulty medzinárodnej žurnalistiky Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov Jaroslav Skorcov a spomedzi slovenských účastníkov aj Stanislav Slabeycius, akademička Oľga Škvareninová a novinár Artur Bekmatov.

Slovo dostala i riaditeľka vydavateľstva Mayer media a šéfredaktorka partnerského časopisu Extra plus Lenka Eremiášová. „Pre vydavateľstvo Mayer media a mesačník Extra plus bolo veľmi pozitívnou skúsenosťou byť partnerom pri uvedenej konferencii, pretože Európa potrebuje Rusko a Rusko potrebuje Európu. Žijeme v čase, kedy je absolútne žiaduce mať intenzívny dialóg aj v mediálnej oblasti. Médiá ovplyvňujú a formujú názory verejnosti. Dnes sme svedkami mediálnej selektívnosti s absenciou objektívnosti a pravdivosti. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, zažívame obdobie žltej žurnalistiky, ktorá sa ukázala v plnej nahote v roku 1883, kedy prevládal v novinách nežurnalistický prejav – dnes ho poznáme pod pojmom bulvár. Mediálnu oblasť ovláda propaganda, jednostranné informovanie, zamlčiavanie skutočností a cenzúra oligarchických majiteľov. Médiá často pomáhajú k destabilizácií štátov a národných záujmov. Väčšina svetových i slovenských novinárov prestala plniť úlohu žurnalistickej práce, ktorou je prinášanie informácií, namiesto toho politizujú a čo je najhoršie vynášajú úsudky. Verím, že konferencia prispeje k nastoleniu objektivity, lebo o Rusku a udalostiach v Rusku sa informuje neobjektívne, jednostranne alebo jednoducho proamericky, prozápadne a zabúda sa na pravdu. Bolo by vhodné, aby novinári mali napamäti, že len skúsenosť prináša správny úsudok, zlý úsudok však môže narobiť veľmi veľa škody.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria