MIGRANTI NA PRÍDEL

ODOMKNUTÝ ČLÁNOK: Bruselskí eurototalitári sa snažia zaplaviť východ Európy exotickými cudzincami z iných kontinentov. Zmena slovenskej spoločnosti na multikultúrny mix by znamenala zničenie nášho unikátneho kultúrneho, sociálneho aj etnického spoločenstva.

Foto SITA/AP
Dátum 15.05.2021

Svojho úmyslu sa ani náhodou nevzdali. Hoci v predošlom kole im to nevyšlo, stále pokračuje snaha bruselských eurototalitárov natlačiť záplavu exotických cudzincov do východoeurópskych krajín, ktoré doposiaľ neboli postihnuté masovou ekonomickou a hyperpopulačnou imigráciou/inváziou cudzích etník z iných kontinentov. Tým baranidlom, ktoré má odpor Východoeurópanov definitívne zlomiť a konečne vyriešiť „problém“ západoeurópskych krajín s odmietaním neposlušných východných krajín podeliť sa s nimi o následky ich koloniálnych, neokoloniálnych a imperiálnych hriechov v oblasti imigrácie, má byť dokument Európskej komisie (EK) s názvom Nový pakt o migrácii a azyle (ďalej Pakt). Hneď v úvode materiálu, ktorý je momentálne v pripomienkovom konaní, sa hovorí, že Pakt „sa predkladá spolu s návrhom na nové nariadenie o riadení azylu a migrácie“. Už tu treba spozornieť: pakt je predsa niečo ako dohoda, teda niečo dobrovoľné, avšak tu sa jedným dychom spomína aj nariadenie – a to už nemá s dobrovoľnosťou nič spoločné. Ďalej sa píše: „Nový pakt vychádza zo všeobecných zásad solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti...“ A tu sa treba opäť zastaviť, pretože toto je kľúčový bod. Prečo vlastne by mala byť táto politika spoločná? A čo je spravodlivé na rozdelení zodpovednosti za migráciu medzi bohaté západné neokoloniálne veľmoci, ktoré problém spôsobili, a chudobné východoeurópske krajiny, ekonomicky ovládané neokoloniálne periférie, ktoré sú v tom nevinne? Neexistuje žiadny rozumný dôvod hovoriť o nejakom „rozdelení“ zodpovednosti, a už vonkoncom nie o „spravodlivom“ rozdelení: každá krajina má mať svoju vlastnú zodpovednosť za ľudí, ktorých sa rozhodla prijať, aby „ujedali z chlebíka“ jej občanom.

Pod pláštikom pandémie

Nedávno návrh Paktu pripomienkoval Európsky výbor regiónov (European Committee of the Regions, ďalej Výbor), čo je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia regiónov všetkých členských štátov EÚ. A naozaj stojí za to si priblížiť niektoré myšlienky z tohto elaborátu, aby aj občania Slovenska vedeli, čo sa deje v mentálnej sfére Bruselabádu, hlavného mesta Eurokalifátu. Aby sme vedeli, kto si chce vziať aj tie posledné zvyšky zvrchovanej moci, ktorá nám Slovákom vo vlastnom štáte zatiaľ ešte zostala. Tak napríklad je tam návrh Výboru vyškrtnúť z Paktu článok, ktorý hovorí o tom, že o osude ilegálneho migranta má rozhodovať štát, do ktorého ako prvého vstúpil. Vraj preto, lebo „už nie je dôvod na to, aby sa o príslušnosti k posudzovaniu žiadostí o azyl rozhodovalo na základe kritéria nedovoleného prekročenia vonkajších hraníc. Toto kritérium by, naopak, skôr bránilo solidárnemu rozdeľovaniu“. Inými slovami, odteraz sú migranti „naši spoloční“, a tak si ich máme aj deliť. Ďalej sa to bližšie zdôvodňuje tým, že keby štát, kde k vstupu dochádza, mal aj naďalej posudzovať žiadosti imigrantov, „v prípade osôb, ktoré boli na jeho územie vylodené po pátracej a záchrannej operácii, by to mohlo ohroziť efektívny priebeh pátracích a záchranných operácií. Už v minulosti totiž dochádzalo k tomu, že členské štáty odmietli nechať tieto osoby vylodiť, aby sa tejto povinnosti vyhli“. Preložme si to: vy by ste ich chceli odmietnuť, a preto vám túto možnosť zakážeme...

Byrokratická húština

Niektoré ďalšie pripomienky Výboru sa týkajú zaisťovania maloletých imigrantov: Výbor sa prihovára za to, aby sa od toho úplne upustilo. Úplný zákaz by v praxi mohol znamenať, že orgány nebudú mať právo zadržiavať hordy tridsaťročných nájazdníkov, ktorí budú tvrdiť, že majú sedemnásť rokov. Ďalšie pripomienky navrhujú zaviesť dodatočné byrokratické prekážky a pravidlá, aby už odmietnutí imigranti dostali ešte dodatočnú šancu zostať v Európe zo solidárnych, humanitárnych či iných dôvodov. Na niektorých miestach čitateľ môže nadobudnúť dojem, že autori dokumentu nemajú informáciu o základnej skutočnosti, že azylové a migračné veci si ešte stále spravujú členské štáty samy: napríklad v bode, kde EK „veľkoryso“ dovoľuje členským štátom budovať si aj ďalšie miesta na ubytovanie žiadateľov o azyl a povoľuje im, že po oznámení EK ich tam budú smieť aj ubytovávať. Vrcholom je však časť nazvaná Politické odporúčania. Výbor tu víta návrh EK, ktorým EK „chce prelomiť patovú situáciu, ktorá v rokovaniach medzi členskými štátmi o spoločnom azylovom a migračnom systéme panuje už päť rokov“, ale „je znepokojený tým, že... pri príchode a registrácii ponesú opäť hlavnú zodpovednosť štáty ležiace pri vonkajších hraniciach EÚ. V tejto súvislosti vníma negatívne skutočnosť, že bolo zachované kritérium prvého vstupu. V záujme skutočnej solidarity preto požaduje, aby boli žiadatelia o azyl rýchlo a spravodlivo rozdeľovaní do iných členských štátov“. Výbor „víta návrh EK zaviesť mechanizmus solidarity, na ktorom sa všetky členské štáty budú musieť zúčastniť, pričom si budú môcť s prihliadnutím na svoje kapacity voľne vybrať z rôznych foriem pomoci“. Tieto rôzne formy, opísané v Pakte, majú spoločný znak, že sú pre členské štáty asi ešte nevýhodnejšie, než keby si imigrantov rovno nechali. (Mimochodom, keď sa tu už zavádza „povinná solidarita“, možno by stálo za úvahu, či by EÚ pri zavádzaní novej brusellogiky nechcela zaviesť trebárs aj pojmy ako „povinná láska“ či „povinná radosť“...)

Programy presídľovania

Výbor má pochybnosť, či by sa v praxi dal uskutočniť systém patronátov nad návratmi, a preto navrhuje „zaviesť systém ekonomických stimulov a sankcií, aby bolo možné zaručiť vykonávanie mechanizmu solidarity“. Opäť si to preložme do našej reči: ak nebudete „povinne solidárni“, tak budete potrestaní. Výbor tiež víta zámer EK vytvoriť bezpečné cesty na príchod do Európy a vyzýva EK a členské štáty, aby ďalej rozvíjali programy presídľovania, zaviedli ďalšie programy prijímania z humanitárnych dôvodov a podporovali zamestnávanie imigrantov. Samozrejme, nesmie chýbať bod týkajúci sa boja proti hoaxom a dezinformáciám. A napokon, píše sa tam, že Pakt je vraj v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je deklarovaná ako základný kameň európskej integrácie. Toto tvrdenie Výboru je však úmyselná, zákerná lož. Celý Pakt je totiž práve opakom a popretím princípu subsidiarity, ktorý hovorí, že vyššie organizačné jednotky majú riešiť iba tie veci, ktoré nedokážu dobre riešiť nižšie organizačné jednotky – lenže ak doteraz aj mnohé menšie štáty dokázali svoje hranice uspokojivo strážiť a veci spojené s migráciou a azylom dokázali v pohode zvládať, je to stopercentný dôkaz, že Európa nepotrebuje žiadnu spoločnú politiku v tejto oblasti, ale skôr zdravý rozum.

Nevedomosť je nebezpečná

Časť obyvateľov SR sa prílevu imigrantov neobáva. Nevedia si ho predstaviť, veď ich tu zatiaľ nemáme... Utešujú sa myšlienkou, že aj keby nám ich pridelili, oni by tu neostali, lebo tu by dostávali menšie dávky ako trebárs v Nemecku. Lenže to nie je dobré uvažovanie. Áno, zatiaľ sú pre nich lákavejšie západné krajiny. Lenže o rok, či o päť, už môže byť všetko inak. Iste by tu bola zo strany určitých zahraničných aj domácich kruhov snaha ich finančne motivovať, aby zostávali radšej u nás. A panstvo to už bude vedieť zaonačiť tak, aby sme im to my sami platili, a ani o tom nevedeli. Ak by na Západe došlo k naozaj vážnemu konfliktu medzi pôvodným obyvateľstvom a dobyvateľmi, atraktívnosť Slovenska by výrazne vzrástla. A okrem toho, nie všetci imigranti hľadia iba na výšku podpory. Niektorí boli zo Západu vyhostení a hľadajú iné teplé závetrie. Ďalší tu už majú kontakty, rodinu a hľadajú skôr zázemie než čokoľvek iné. S tým súvisí podstatná vec: pozrite sa trebárs na komunitu „kebabníkov“. Hneď ako sa niekde usídlia, vytvoria viac-menej uzatvorené spoločenstvo, ktoré obsadí konkrétnu ekonomickú niku, z ktorej vystrnadia ostatných. Vezmime si napríklad Obchodnú ulicu v Bratislave: koľko prevádzok rýchleho jedla (fast food) tam je v réžii Slovákov? Členom takejto komunity potom už ani príliš nezáleží na tom, ktorý štát dáva akú podporu: oni si vytvorili vlastný svet, v ktorom žijú, a je prirodzené, že sa k nim budú pridávať ďalší ich blížni.

Nedopusťme rozvrat nášho sveta

Zmena slovenskej spoločnosti na multikultúrny mix by znamenala zničenie nášho unikátneho kultúrneho, sociálneho aj etnického spoločenstva. My, ktorí sme dedičmi tejto civilizácie, máme voči našim predkom i potomkom záväzok našu krajinu pred dobyvateľmi brániť a nechať ju ako dedičstvo ďalším pokoleniam. Nesmieme dopustiť, aby sme v mene akéhosi podvodného „rozdelenia zodpovednosti“ (nie je to skôr zbavovanie sa viny?) umožnili plazivým spôsobom, salámovou metódou zmenu súčasne platného stavu, keď azylová a migračná politika je na základe dohody z Dublinu ešte stále v právomoci členských štátov, na stav, keď bude plne v moci Bruselu a my sa budeme môcť už len bezmocne prizerať, ako u nás rastú getá a štvrte neintegrovateľných cudzincov ako v Marseille či Malmö.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.

DISKUTUJÚCIM: Zapojiť sa do diskusie môžete len po registrácii a prihlásení sa do svojho účtu.


UPOZORNENIE: Vážení diskutujúci, podľa platných zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť IP adresu, e-mail, vaše príspevky a pod. v prípade, že tieto príspevky v diskusnom fóre budú porušovať zákon. V tejto súvislosti vás prosíme, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone. Medzi také príspevky patria komentáre rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Za každý zverejnený príspevok nesie zodpovednosť diskutujúci, nie vydavateľ či prevádzkovateľ Extra plus.