MIGRANTI, VITAJTE

Stránka pre nových obyvateľov Dunajského regiónu neskrývane navádza cudzincov, aby sa usadili na Slovensku

Foto TASR/AP
Dátum 30.07.2019

Od konca minulého roka je migrantom smerujúcim na Slovensko k dispozícii pomôcka, ktorá im má uľahčiť príchod a pobyt u nás. Na webovej stránke sk.danubecompass.org sú sústredené všetky informácie potrebné pre človeka, ktorý chce prísť bývať do našej krajiny: o príchode, podmienkach na pobyt, vzdelávaní, práci, zdravotnej starostlivosti, možnostiach výučby slovenčiny, reáliách bežného života. V úvode stránky je oznam, že Danube Compass poskytuje informácie „pre nových obyvateľov Dunajského regiónu“. Stránka je v slovenčine, angličtine, vietnamčine, ukrajinčine a srbčine. Podobnú stránku vytvorili vítači aj pre Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Českú republiku, Srbsko a Maďarsko.

Bez nášho súhlasu

Slovenskú časť projektu pripravuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV s finančnou podporou Programu EÚ Dunajská stratégia. Platforma vznikla v rámci projektu DRIM spolufinancovaného fondmi Európskej únie ERDF a IPA. Záujemcovia o prisťahovanie sa, ktorí ovládajú slovenčinu, angličtinu, vietnamčinu, srbčinu alebo ukrajinčinu, si môžu už pred cestou vybrať krajinu, kde sa im bude páčiť a môžu si naštudovať, čo robiť, čomu sa vyhnúť, s čím počítať a ako obísť úradné prekážky prisídlenia sa. V častiach venovaných príchodu a formálnym otázkam možnosti či nemožnosti pobytu v rôznych prípadoch sú precízne právnicky analyzované jednotlivé spôsoby a postupy, ako v krajine zostať, a tiež kontakty na jednotlivé inštitúcie a príslušné tlačivá a formuláre online. Toto perfektne vypracované navádzanie nie je možné chápať inak ako doslova pozývanie cudzincov, aby k nám prišli žiť. Pre spravodlivosť treba povedať, že mnohé z typov pobytu, ktoré prichádzajú do úvahy, sú iba prechodné – iné sú však trvalé; niekto sa bez súhlasu spoluobčanov rozhodol sem pozývať nových obyvateľov. Ten niekto ignoruje fakt, že je nás tu dosť takých, ktorí máme svoje dobré dôvody a právo s pozývaním nových, cudzích obyvateľov do našej krajiny nesúhlasiť. Neznamená to, že cudzincov nemáme radi, neznamená to, že sme takzvane xenofóbni, hoci nás z toho niektorí veľmi usilovne obviňujú – my si iba myslíme, že do pohára vrchovate naplneného žinčicou nie je nevyhnutné prilievať mangový džús a na to ešte kakao.

Vítačská propaganda

Druh Homo sapiens za uplynulých desaťtisíc rokov tisícpäťstokrát zväčšil svoju početnosť, dôsledkom čoho je environmentálna katastrofa, ktorej sme svedkami v priamom prenose. Žiaľ, to nie je poplašná správa, ale holý a alarmujúci fakt, ktorý sa týka aj Slovenska. Pred sto rokmi žila na Slovensku polovica, pred tristo rokmi osmina, pred dvetisíc rokmi dvadsatina a pred desaťtisíc rokmi ani nie tisícina z dnešného počtu obyvateľov. Napriek tomu sa nájdu šialenci, ktorí si myslia, že je nás tu stále málo a chcú proces populačnej explózie ľudstva aktívne podporovať zahusťovaním populácie Slovenska. Robia to, hoci – keďže už máme v legislatíve precedens v podobe zákazu popierania čohosi – by malo byť úradne zakázané aj popieranie skutočnosti, že nezvládnutý demografický rast ľudstva sa nemôže skončiť inak než katastrofou biblických rozmerov. Treba otvorene hovoriť, že vítačská propaganda, ktorá bagatelizuje tento problém, je spoločensky škodlivá, pretože občanov odrádza od zodpovedného správania. Nie, zodpovedným správaním nie je nemať deti: toto nie je odhováranie od rodičovstva. Práve naopak, treba robiť všetko pre to, aby náš slovenský rod aj naďalej žil na tomto území. Zároveň si však treba vidieť ďalej od nosa a chápať veci v širšom kontexte. Mysli globálne, konaj lokálne – znelo kedysi heslo budovateľa socializmu. Jeho podstata je hlboko pravdivá: nikto z nás nemôže zmeniť celý svet, ale môžeme ovplyvniť to, na čo máme dosah: vo svojom regióne žiť environmentálne čo najšetrnejšie a snažiť sa o jeho trvalú udržateľnosť, o rovnováhu kultúrnu, etnickú, ekonomickú, demografickú. Niet inej pozitívnej cesty, než že si každý národ bude zodpovedať za svoju demografiu sám, u seba doma, v súlade s možnosťami udržateľnej úživnosti svojho územia.

Pokračovanie tohto článku nájdete v tlačenej verzii Extra plus:
https://www.extraplus.sk/extraplus/predplatne

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.