MINISTER V DEMISII NEKONČÍ

Štefan Harabin: Miroslav Lajčák nesporne má vedomosť, že na dovoze ilegálnych migrantov zarábajú kriminálne gangy, že ide o ilegálnu, teda nezákonnú prítomnosť migrantov na území Európy

Foto Martin Baumann/TASR
Dátum 31.05.2019

Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin 31. mája 2019 podal na Ministerstvo vnútra SR sťažnosť proti uzneseniu z 30. apríla 2019, ktorým vyšetrovateľ odmietol jeho trestné oznámenie z novembra 2018 na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v súvislosti s migračným paktom OSN. Pre jeho neprijatie sa vláde SR vyhrážal demisiou, ktorú nakoniec aj podal, ale dosluhujúci prezident Andrej Kiska ju neprijal, a tak máme ministra v demisii.

Vyšetrovateľ nezisťoval

Vyšetrovateľ v odôvodnení napadnutého uznesenia sa obmedzil len na konštatovanie, že nemôže ísť o trestný čin sabotáže bez toho, aby zjavne neústavné a protizákonné konanie posúdil aj z pohľadu do úvahy prichádzajúcich skutkových podstát trestných činov, ktorých znaky mohol Lajčák svojím konaním naplniť. Napríklad zneužitia právomoci verejného činiteľa, vydierania, korupčných trestných činov, prípadne iných. Harabin uvádza, že vyšetrovateľ sa ani len nepokúsil zisťovať a procesno-dôkazne dokumentovať uvedené nesporné skutočnosti. Minister Lajčák sa snažil prinútiť vládu a parlament Slovenskej republiky prijať Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii s vedomím, že tento pakt je záväzný politicky. Ak je dokument označený ako politický, neznamená to, že nie je záväzný pre strany, ktoré sa na jeho obsahu dohodli. Z praxe profesionálneho diplomata pritom musel minister vedieť, že politické záväzky sú rovnako vynútiteľné ako právne záväzky, iba s jediným rozdielom využitia iných mechanizmov.

„Iba“ politické záväzky

Prijatím politických záväzkov vyplývajúcich z paktu malo dôjsť k ich preneseniu do vnútornej legislatívy štátu a tým k ich transformácii na právne záväzky. Túto skutočnosť minister pred poslancami Zahraničného výboru NR SR nezdôraznil a lživo tvrdil, že SR nebude ničím viazaná. Nástojčivosť a vydieranie vlastnou demisiou iba potvrdzuje fakt, že minister Lajčák chcel dosiahnuť, aby SR bola týmto paktom politicky viazaná a musela by si svoje politické záväzky vo vzťahu k všetkým štátom a ďalším subjektom paktu plniť, odôvodňuje Štefan Harabin. „Minister Lajčák úmyselne ignoruje upozorňovanie na tieto negatívne vplyvy masovo podporovanej a organizovanej migrácie do Európy a naopak, vehementne podporuje politiku prijímania migrantov a riadenia migrácie, dokonca jej legalizácie. Nesporne má vedomosť, že na dovoze ilegálnych migrantov zarábajú kriminálne gangy, že ide o ilegálnu, teda nezákonnú prítomnosť migrantov na území Európy. Na rokovaní zahraničného výboru NR SR 21. novembra 2018 klamal poslancov, že text globálneho rámca neobsahuje nič, čo by bolo pre Slovensko zásadne neprijateľné a v rozpore s Ústavou SR,“ skonštatoval sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin v súvislosti s konaním ministra Lajčáka.

VIAC O TÉME SA DOZVIETE TU:

https://www.extraplus.sk/clanok/pakt-osn-je-plan-noveho-svetoveho-poriadku

CELÉ PODANIE SŤAŽNOSTI I UZNESENIE NÁJDETE V PRÍLOHÁCH TEXTU.