MINISTERSTVO PRÁCE ZNÍŽI POKUTU FIRMÁM ZA PRACOVNÉ ÚRAZY

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak chce zo súčasných 33-tisíc eur znížiť minimálnu pokutu firmám na 15-tisíc eur.

Foto Archív
Dátum 20.08.2020

BRATISLAVA 20. augusta (SITA/extraplus.sk) - Ministerstvo práce navrhuje znížiť minimálnu pokutu firmám za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, zo súčasných 33-tisíc eur na 15-tisíc eur. Počíta s tým návrh novely zákona o inšpekcii práce a ďalších normách, ktorú rezort práce predložil do pripomienkového konania. Aktuálna výška spodnej hranice pokuty je totiž podľa ministerstva neprimeraná, keďže rovnaká suma sa uplatňuje aj pri smrti následkom pracovného úrazu. Na druhej strane priznáva, že zníženie pokuty bude mať pozitívny vplyv na zamestnávateľov, ktorým budú ukladané nižšie pokuty.

"Rovnaká dolná hranica sadzby pokuty 33-tisíc eur za pracovné úrazy s dvoma rôzne závažnými následkami, teda smrťou a ťažkou ujmou na zdraví, ktorá je upravená v zákone o inšpekcii práce, sa javí ako neprimeraná," odôvodňuje ministerstvo práce svoj návrh.

Cieľom novely je však okrem toho aj zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce. Národný inšpektorát práce by mal preto dostať právomoc určovať vnútornú organizačnú štruktúru inšpektorátov práce. Rovnako by sa mali upravovať kompetencie samotných inšpektorov, aby sa zefektívnila ich činnosť. "Zámerom je znížiť pracovnú záťaž inšpektorov práce tam, kde sa javí plnenie úloh a povinností z objektívnych dôvodov ako neefektívne a na druhej strane uľahčiť výkon inšpekcie práce," dodáva v návrhu Ministerstvo práce, sociálny vecí a rodiny SR.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.