NA STRANE NÁRODA

INP: Medzi naše priority patrí posilňovanie názorovej plurality, ktorá je pilierom demokracie. Bez nej nemôže existovať skutočne slobodná spoločnosť

Foto JANA BIROŠOVÁ
Dátum 18.02.2019

BRATISLAVA 18. februára (INP/Extra plus) - Inštitút národnej politiky (INP) sa v uplynulom období zaoberal okrem iného aj rozkrývaním siete mimovládnych organizácií napojených na zahraničné zdroje prevažne od finančného špekulanta Georga Sorosa. Odhalili skryté dôvody štátnych vyznamenaní prezidentom Kiskom pre vybranú skupinu aktivistov z tretieho sektora, hoci mnohí z nich otvorene brojili proti existencii Slovenskej republiky. Priniesli informačnú rubriku „Pozrime sa, kto to hovorí“, kde obnažujú nemedializované informácie o ľuďoch, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku alebo sa uchádzajú o vysoké funkcie v štáte. Na ich profile na Facebooku prinášajú nadčasové citáty slávnych osobností napárované k aktuálnej politickej alebo spoločenskej situácii. Pravidelne hodnotia televízne politické diskusie a kriticky analyzujú manipulačné techniky v médiách aj s konkrétnymi moderátormi. Porovnali viaceré promigračné aktivity, právne akty a demaskovali ich ideologické pozadie a mocenské záujmy presadzujúce politiku masovej migrácie. V tejto súvislosti oslovili cez sociálnu sieť 25-tisíc ľudí, ktorí mali možnosť sa vyjadriť v ankete a zaujať stanovisko.

„Stojíme na strane demokracie ako hlasu väčšiny ľudí. Medzi naše priority patrí posilňovanie názorovej plurality, ktorá je pilierom demokracie a bez nej nemôže existovať skutočne slobodná spoločnosť.  Analyzujeme kľúčové voľby v zahraničí a odhaľujeme pozadie hlavných aktérov. Na analytickej a právnej báze obhajuje národné práva, právo na slobodu prejavu a názoru, demaskujeme prieniky nových ideológií. Na Deň ústavy sme priniesli analýzu preambúl ústav členských krajín EÚ, ktoré majú ukotvený národný princíp. Hľadáme pravdu a  pomáhame orientovať sa v spleti propagandy hlavného prúdu. Používame dátovú žurnalistiku a prehľadné ilustračné grafy. Obhajujeme opodstatnenosť konzervatívnych hodnôt a sme protipólom k súčasným globalizačným, promigračným a prointegračným trendom. Podarilo sa nám vydať ďalšiu publikáciu o neomarxistickej ideológii v češtine,“ uvádza riaditeľ INP Rafael Rafaj vo svojom vyhlásení, v ktorého závere poďakoval mesačníku Extra plus a Hlavným správam za zdieľanie príspevkov INP, označiac ich za slobodné médiá.

„Všetko robíme len na dobrovoľníckej báze. Neuchádzame sa a ani sme nečerpali nijaké granty ani inú formu podpory od nijakej fyzickej ani právnickej osoby doma ani zo zahraničia, pretože chceme byť skutočne nezávislí a chceme dokázať štedro plateným mimovládkam, že takáto služba národu sa dá robiť aj bez platených funkcionárov, analytikov a aktivistov,“ uzatvára Rafael Rafaj.

Inštitút národnej politiky sa preto uchádza o podporu 2 percent z dane, pretože túto formu považuje za legitímnu, transparentnú a čestnú, umožňujúcu skromnú podporu na zlepšenie ich služby verejnosti.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby nájdete na tomto odkaze http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-pod... potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti tu: http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dan...