NAĎ: VERÍM, ŽE VYLEPŠENIA V REZORTE OBRANY OCENIA PREDOVŠETKÝM OBČANIA A VOJACI

Dnešným dňom uplynulo prvých šesť mesiacov od nástupu nového vedenia na Ministerstvo obrany SR. Minister obrany Jaroslav Naď verí, že jeho snahy ocenia najmä občania SR.

Foto TASR
Dátum 21.09.2020

BRATISLAVA 21. septembra - Dnešným dňom uplynie prvých šesť mesiacov od nástupu nového vedenia na Ministerstvo obrany SR. Minister obrany Jaroslav Naď už od začiatku svojho pôsobenia zdôrazňoval nevyhnutnosť stransparentnenia a otvorenia rezortu obrany tak, aby napravil jeho reputáciu po uplynulých vedeniach a zároveň prispel k všestrannému rozvoju v oblastiach, ktoré boli dlhé roky zanedbávané.

„Rezort obrany sme preberali v ťažkej situácii a našou prvoradou úlohou bolo urobiť maximum v boji s pandémiou COVID-19. V prvej vlne koronakrízy bolo zapojených viac ako 6 300 profesionálnych vojakov, ktorí prepravili viac ako 2-tisíc ton materiálu a odobrali takmer 11-tisíc vzoriek. Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zvládnutí celej situácie a zároveň svedomito pokračovali v plnení každodenných primárnych úloh,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

„O problémoch v rezorte som počúval už ako opozičný politik. A to nielen preto, že som poukazoval na všetky nekalé praktiky a nekompetentnosť, ale aj vďaka listom od samotných profesionálnych vojakov, v ktorých ma prosili o pomoc. Vedel som, že ak dostanem príležitosť, jednou z mojich výziev bude pohnúť veci vpred – k lepšiemu. Naďalej budem presadzovať princípy zodpovednosti a transparentnosti vo všetkých otázkach správy rezortu v prospech občanov SR a príslušníkov OS SR,“ dodal minister Naď.

Šéf rezortu obrany priblížil, že novému vedeniu sa podarilo napríklad odtajniť roky utajované dokumenty, akými sú zmluvy na obstaranie 14 ks stíhacích lietadiel F-16, vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, dokument Komplexné hodnotenie obrany SR či spis leteckej havárie v Hejcoch. Nové vedenie sa zameralo aj na najviac diskutovanú oblasť – zastaranú a nefunkčnú vojenskú techniku a infraštruktúru, ktorej stav je viac ako alarmujúci. „Zastavili sme netransparentné nákupy vojenskej techniky, a naopak, peniaze sme presmerovali do obnovy infraštruktúry, ktorá vojakom pred očami roky chátrala. Urobili sme tiež poriadok vo vedení našich rezortných spoločností – všade tam, kde boli pochybnosti, že sa s majetkom štátu nehospodári podľa zásad efektívnosti a účelovosti,“ dodal minister Naď a zároveň doplnil, že sa už rezortu podarilo takýmito opatreniami – optimalizáciou výdavkov, ušetriť nemalé finančné prostriedky. V rámci obstarávania tak hovoríme o viac ako 2 mil. eur. V súčasnosti prebieha tiež príprava novej smernice o verejnom obstarávaní s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť procesy verejného obstarávania.

Rezort obrany zároveň plní predstavy „zeleného ministerstva“ - umiestnením prvého krytého stojiska na bicykle či osadením včelích úľov. V tejto súvislosti v prvom polroku 2020 rezort úspešne implementoval 5 projektov sanácií environmentálnych záťaží v lokalitách Piešťany, Martin, Michalovce, Sliač a Jamník, na ktoré bola schválená celková suma viac ako 9 mil. eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ministerstvo v týchto dňoch naďalej pokračuje v príprave Obrannej stratégie SR, ako aj v príprave Akčného plánu boja proti hybridným hrozbám. Naštartovalo tiež spoluprácu s mimovládnym sektorom a začalo reálnu diskusiu o zapojení slovenského obranného priemyslu do modernizačných projektov.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu Mayer Media,
vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.